Pop iela

Pop iela

Rēzeknes pilsētas Jauniešu atvērtais centrs „JACis”, kas atrodas Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” (turpmāk – ARPC) pārraudzībā, organizēja ikgadēju konkursu – pasākumu “Pop-iela”, kurā šogad piedalījās arī Audriņu pamatskolas 9. klases skolēni. Konkursa tēma bija “Village VS City Royal battle”. Par “Village VS City Royal battle” jeb Lauku un pilsētas cīņa tiek dēvēti jaunieši vecumā līdz 19 gadiem, kuri ir uzauguši digitālajā vidē un ir nepārtrauktā “pieslēgumā”. Šajā konkursā-pasākumā, jauniešu grupas veido savus priekšnesumus un demonstrē tos noslēguma pasākumā. Audriņu pamatskolas skolēnu komanda “NON STOP” sagatavoja savu priekšnesumu un uzstājās ar to. Pasākuma noslēgumā, kamēr dalībnieki un skatītāji gaidīja, kad konkursa komisija paziņos uzvarētāju, skatītājiem bija piedāvāts neliels koncerts, kur uzstājās “Pop-iela 2018” uzvarētāji, projekta horeogrāfes Annas Zmeikinas dejotāji un grupas “STOP TIME” (hip-hop) dejotāji.

Audriņu pamatskolas skolotāja Aleksandra Vilčiņska

Comments are closed.