Dežūru grafiki

Dežūru grafiki

Audriņu pamatskolas skolotāju dežūras grafiks 2017./ 2018. m.g. 2. semestrim

Vecās skolas korpuss

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1.stāvs I.Rundāne S. Ponarada S.Jeršova S.Jeršova D.Vasilevska
2.stāvs A.Vorobjova D.Vasilevska J.Pimahova J.Pimahova A.Vorobjova
Sporta zāle J.Masaļska J.Masaļska J.Masaļska

Jaunais skolas korpuss 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 

Mūzikas kab. –

N.Osipova

Viz. mākslas, mājt. un tehn. kab.- A.Sigajeva Viz. mākslas, mājt. un tehn. kab.- I.Rundāne Viz. mākslas, mājt. un tehn. kab.- A.Sigajeva  

Viz. mākslas, mājt. un tehn. kab.- I.Rundāne

1.stāvs A.Sigajeva A. Krasovska M. Leiduma
2. stāvs T.Vabale A.Krasovska O.Brokāne T.Vabale O.Brokāne

Mājturības un tehnoloģiju kabinets ( zēniem) 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
A.Mališevs