Dežūru grafiki

Dežūru grafiki

Audriņu pamatskolas skolotāju dežūras grafiks

2018./2019. mācību gadam

 Vecās skolas korpuss

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. stāvs D.Vasilevska D.Vasilevska J.Čelbajeva I.Rundāne S. Ponarada
2. stāvs D. Vasiļjeva A.Vorobjova D. Uškāns J.Čelbajeva A.Vorobjova
Sporta zāle J.Fedotovs J.Fedotovs J.Fedotovs

Jaunais skolas korpuss

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 

Mūzikas kab. – N. Osipova

Viz. mākslas, mājt. un tehn. kab.- I. Rundāne

Viz. mākslas, mājt. un tehn. kab.- I. Rundāne,

A. Sigajeva

Mūzikas kab. – N. Osipova

 

Viz. mākslas, mājt. un tehn. kab.-

A. Sigajeva

1. stāvs A.Vilčiņska I.Rundāne R.Vaišļa N.Osipova A.Sigajeva
2. stāvs R. Voronova R. Voronova R. Voronova A.Vilčiņska A.Vilčiņska

 

Mājturības un tehnoloģiju kabinets ( zēniem)

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
A. Mališevs A. Mališevs A. Mališevs