Latvijas valsts himna

Latvijas valsts himna

Latvijas valsts himna

Autors – Baumaņu Kārlis

Himnas vārdi
„Dievs, svētī Latviju,
Mūs’ dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs’ Latvijā!”lrpmg