Skolēnu pašpārvaldes sastāvs

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde 2016./2017.m.g.

5.klase – Jeļizaveta Vasiļjeva, Evelīna Krendjasova

6.klase – Romāns Smirnovs, Aleksejs Tihomirovs

7.klase – Vitālijs Bražats, Vladislavs Burovs

9.klase – Viktorija Korsaka, Arkādijs Jeršovs

 

Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja – Viktorija Korsaka

Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietnieks – Vitālijs Bražats

Kultūras pasākumu koordinators – Vitālijs Bražats

Sporta pasākumu koordinators – Romāns Smirnovs

Atbildīgie par noformējumu – Jeļizaveta Vasiļjeva, Evelīna Krendjasova