Skolēnu pašpārvaldes sastāvs

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde 2018./2019.m.g.