Skolēnu pašpārvaldes sastāvs

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde 2017./2018.m.g.