Skolotāji

Skolotāji

Liāna Teirumnieka
Skolas direktore
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā,
matemātikas skolotāja

 

 

 

 

“Matemātiski pierādīts, ka rīcība maina vidi. Savukārt mūsu rīcību maina spējas, bet spējas maina vērtības. Ja zini savas vērtības, meklēsi spējas, kas tām atbilst, attiecīgi rīkosies un mainīsi vidi.”
/Žanete Jaunzeme – Grende/

Dace Vasilevska
Matemātikas skolotāja

“Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars, burts, nots. Jeb – zināt, domāt, sapņot. /V.Igo/”

Sandra Jeršova
Latviešu valodas un literatūras skolotāja, deju pulciņa vadītāja

 

 

 

 

“Kad atklājas lietu būtība, tu pārstāj tās darīt mehāniski.” /Inga Ābele/

Nadežda Osipova
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, mūzikas skolotāja,
„Vokālais ansamblis un solistu” pulciņa vadītāja

 

 

 

 

“Возьми свое сердце,
Зажги его смело.
Отдай его детям,
Чтоб вечно горело!”

Tatjana Vabale
Sākumskolas skolotāja

 

 

 

 

“Censties uz notikumiem skatīties pozitīvi.”

Alina Krasovska
Sākumskolas skolotāja

 

 

 

 

Nekļūdās, kas nedara!

Oksana Brokāne
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā,
sākumskolas un dabaszinību skolotāja

 

 

 

 

Jo vairāk mēs darām, jo vairāk varam izdarīt.

Jekaterina Marmiļova
Sporta skolotāja

 

 

 

 

“Gudrs ir tas, kas dzīvo tā, lai viņa ārējā dzīve saskanētu ar viņa iekšienē ilgoto, lai viņa lūpas runātu to pašu valodu, ko viņa sirds.” (Zenta Mauriņa)

Alla Vorobjova
Krievu valodas un literatūras skolotāja, “Skolas teātris” pulciņa vadītāja

 

 

 

 

“Smaidi un dzīve tev uzsmaidīs pretī.”

Ināra Ūzula
Profesionālālais maģistra grāds vidējās izglītības matemātikā un informātikā,
fizikas un informātikas skolotāja,
“Datorika – tas ir interesanti” pulciņa vadītāja

 

 

 

 

 

“Katrā dabas zinātnē ir tieši tik daudz patiesības, cik tajā ir matemātikas.”

Anžela Sigajeva
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja,
„Jautrā māksla”, „Garšas pavēlnieks” un „Radošā studija” pulciņu vadītāja

 

 

 

 

 

“Veselā miesā, vesels gars.”

Jeļena Pimahova
Angļu un krievu valodas un literatūras skolotāja

 

 

 

 

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

Mudīte Leiduma
Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā un ķīmijā, profesionālais maģistra grāds bioloģijā un ķīmijā,
bioloģijas un ķīmijas skolotāja

 

 

 

 

Per aspera ad astra

Iveta Rundāne
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, profesionālais maģistra grāds darbmācībā un vizuālajā mācībā,
vizuālās mākslas, sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāja

 

 

 

 

Dzīve ir skaista, ja mērķis ir cēls.

Jesenija Masaļska
Pamatskolas sporta skolotāja,
basketbola, florbola un “Esi aktīvs!” sporta pulciņu vadītāja

 

 

 

 

Svetlana Ponarada
Vēstures skolotāja

Sapņi piepildas.

Aleksandrs Mališevs
Mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs,
„Koka pārvērtības” pulciņa vadītājs

 

 

 

 

Nekad nesaki ”Nekad.”