Interešu izglītība

Interešu izglītība

Interešu izglītības programmas nodarbību saraksts 1. semestrim 2017./ 2018. m.g.

Interešu izglītības nodarbības  

Diena

 

Laiks

Interešu izglītības pedagogs
Vokālais ansamblis un solisti Pirmdiena 12:55-13:35 N. Osipova
Dejas (1.-4.kl) Pirmdiena 13:35 – 14:35 S. Jeršova
Esi aktīvs! (1.-4.kl) Pirmdiena 14:20-15:20 J. Masaļska
Vokālais ansamblis un solisti Otrdiena 13:40-15:00 N. Osipova
Jautrā māksla

(1.-4.kl.)

Otrdiena 13:20-14:20 A. Sigajeva
Garšas pavēlnieks (5.-9. kl.) Otrdiena 14:25 – 15:25 A. Sigajeva
Skolas teātris Trešdiena 14:25-15:25 A. Vorobjova
Datorika – tas ir interesanti (1.-4.kl.) Trešdiena 13:35-14:35 I. Ūzula
Datorika – tas ir interesanti (5.-9.kl.) Trešdiena 14:35-15:35 I. Ūzula
Basketbols (4.-9.kl) Ceturtdiena 14:20 – 15:05 J. Masaļska
Koka pārvērtības (3.-7.kl.) Ceturtdiena 13:20-14:20

15:05-16:05

A. Doroščonoks
Jautrā māksla

(1.-4.kl.)

Ceturtdiena 13:40-14:40 A. Sigajeva
Radošā studija

(5.-9.kl.)

Ceturtdiena 14:40-15:40 A. Sigajeva
Skolas teātris Piektdiena 14:25-15:25 A. Vorobjova
Florbols (1.-4.kl.) Piektdiena 13:35-14:35 J. Masaļska
Basketbols (4.-9.kl) Piektdiena 14:35-15:50 J. Masaļska

Sagatavoja: D.Vasilevska

02.10.2017.

Interešu izglītības programmas nodarbību saraksts 1. semestrim 2017./ 2018. m.g.