Interešu izglītība

Interešu izglītība

Interešu izglītības programmas nodarbību

saraksts 1. semestrim 2018./ 2019. m.g.

Interešu izglītības nodarbības  

Diena

 

Laiks

Interešu izglītības pedagogs
Basketbols Pirmdiena 8:00-8:55   J. Fedotovs
Esi aktīvs! Pirmdiena 13:05 – 13:35   J. Fedotovs
Skolas teātris Pirmdiena 14:40 – 15:40 A. Vorobjova
Tautu dejas Otrdiena 13.10-14.10   I.Rundāne
Vokālais ansamblis un solisti Otrdiena 14:10 – 15:10 N. Osipova
Mūsdienu POP un sporta stila dejas Trešdiena 8:00-8:55 D. Uškāns
Esi aktīvs! Trešdiena 13:05 – 13:35   J. Fedotovs
Datorika – tas ir interesanti (1.-4.kl.) Trešdiena 13:40 – 14:40 D. Uškāns
Datorika – tas ir interesanti (5.-9.kl.) Trešdiena 14:45 – 15:45 D. Uškāns
Basketbols Ceturtdiena 8:00-8:55   J. Fedotovs
Koka pārvērtības Ceturtdiena 13:55 – 15:55 A. Mališevs
Keramika

(katra mēneša 1.;3.nedēļā)

Piektdiena 13:10 – 15:10 A. Sigajeva

 

Garšas pavēlnieks

(katra mēneša 2.;4.nedēļā)

Piektdiena 13:55 – 15:55 A. Sigajeva
Vēsture apkārt mums Piektdiena 14:40 – 15:40 S. Ponarada