Skolēnu pašpārvaldes darbs

Skolēnu pašpārvaldes darbs

2016.gada 8.novembrī Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji Viktorija Korsaka un Arkādijs Jeršovs piedalījās pirmajā Rēzeknes novada skolu jaunatnes parlamenta sapulcē. Viens no skolu jaunatnes parlamenta uzdevumiem ir veicināt Rēzeknes novada jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā ne tikai savā dzimtajā skolā, pagastā, bet arī politiskajā, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē kopumā. Sanākušie jaunieši tika iepazīstināti ar Rēzeknes novada attīstības programmu darbā ar jaunatni.

Līdz šim skolu parlamenta tikšanās  notika tikai starp vidusskolu pārstāvjiem. Tā kā Rēzeknes novadā vidusskolu skaits ir samazinājies, tad turpmāk šādās sēdēs aicināti piedalīties arī Rēzeknes novada pamatskolu pārstāvji. Vidusskolēni dalījās pieredzē, kā tiek organizēta jauniešu dzīve  gan skolā, gan ārpus tās. Jaunieši  tika aicināti aktīvi piedalīties gan centralizēti organizētajos pasākumos, gan brīvprātīgo darbā, kas paver durvis jaunai pieredzei, gan arī pašiem organizēt kādus pasākumus.

Lai aktīvs un radošs jauniešu darbs! Uz sadarbību!

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes padome

Getto GAMES Audriņu pamatskolas 4

Audriņu pamatskolas 4.-9.klašu skolēni apmeklē Ghetto Games pasākumu

Audriņu pamatskolas 4.-9.klašu skolēni apmeklēja 24. martā Dricānu vidusskolā Ghetto Games pasākumu, ko noorganizēja skolotāja un skolēnu pašpārvaldes darba koordinatore – Iveta Rundāne. Šajā pasākumā lielākās ielu kultūras un jauniešu kustības Ghetto Games skolu tūres ietvaros viesojās Ghetto Basket līderis Jānis Āne un Ghetto runātājs, vēdiskās filozofijas pasniedzējs un vēdiskās psiholoģijas konsultants, Uģis Kuģis.

Pasākuma laikā skolēni uzzināja, ka Ghetto Games ir pasākumu kopums, kas disciplinē, kas attīsta garīgi un fiziski. Pirmām kārtām viss balstās uz respektu un cieņu, kas ir svarīga gan draugu, gan radinieku lokā. Galvenais Ghetto Games mērķis ir vēlme padarīt pasauli apkārt labāku caur vides un sevis sakārtošanu. Ghetto Games ir aktīvākā jauniešu organizācija visā Latvijā, kas rīko dažādas sacensības – basketbolā, futbolā, florbolā, BMX frīstailā, ielu vingrošanā, armrestlingā, dejošanā.

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka

Foto – http://rezeknesnovads.lv/ghetto-games-lideri-dricanu-vidusskola/