Administrācija

Administrācija

liana-teirumnieka

Liāna Teirumnieka

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Skolas direktore