Atbalsta personāls

Atbalsta personāls

Alla

Alla Vorobjova
Speciālais pedagogs

Jolanta

Jolanta Upeniece
Skolotājs logopēds

Gudrs ir tas, kas dzīvo tā, lai viņa ārējā dzīve saskanētu ar viņa iekšienē ilgoto, lai viņa lūpas runātu to pašu valodu, ko viņa sirds. /Zenta Mauriņa/

Logopēda darba laiks Audriņu pamatskolā:
Pirmdiena: 9:00 – 12:00
Otrdiena: 9:00 – 12:00
Logopēda darba laiks Audriņu pirmskolas izglītības iestādē:
Pirmdiena: 9:00 – 12:00, 15:08 – 17:05
Otrdiena: 9:00 – 12:00, 15:09 – 17:06