Pagarinātās dienas grupas darba plāns

Pagarinātās dienas grupas darba plāns

Nr.p.k. Darba saturs un forma Izpildes laiks Atbildīgais Plāna papildinājumi
1. Sabiedriskās aktivitātes audzināšana
1.1 Iepazīties ar dzimtā novada dzīvi:

· Ekskursija uz veikalu, pagasta bibliotēku

· Pārrunas, apspriedes par dzimtā novada pagātni, tagadni, nākotni

· Pārgājieni

· Izstādes, konkursi

Mācību gada laikā skolotāja
1.2 Organizēt audzēkņu piedalīšanos visos skolas pasākumos Mācību gada laikā skolotāja
1.3 Organizēt regulāro informāciju par skolēnu disciplīnu

· Aprunāties ar skolotājiem

Mācību gada laikā skolotāja
2. Audzēkņu darbības organizēšana, bērnu kolektīva veidošana
2.1 Pulciņu izvēle Mācību gada laikā skolotāja
2.2 Izvirzīt kolektīviem uzdevumus:

· Izskaidrot dienas režīmu

· Apspriest skolēnu piedalīšanos skolas pasākumos

· Organizēt mājas darbu pildīšanu

Mācību gada laikā skolotāja
2.3 Pulciņu apmeklēšana Mācību gada laikā skolotāja
2.4 Sniegt palīdzību vājākajiem skolēniem Mācību gada laikā skolotāja
3. Apzinīgas disciplīnas un uzvedības kultūras audzināšana
3.1 Attīstīt savstarpējo palīdzību:

· Puķu kopšana

· Rotaļu organizēšana

Mācību gada laikā skolotāja
3.2 Organizēt pārrunas par ētiskām tēmām

· Uzvedības uz ielas un sabiedriskajās vietās

· Profesijas

· Izvēle un atbildība

· Personiskā higiēna

· Manas labas un sliktas īpašības

· Svētki, tradīcijas un svinēšana

Mācību gada laikā skolotāja
3.3 Organizēt sacensības pastaigu laikā

· Kustību rotaļas

· Fizkultūras minūtes un pauzes

Mācību gada laikā skolotāja
4. Darbs ar vecākiem
4.1 Individuālas pārrunas Mācību gada laikā skolotāja
4.2 Vecāku informēšana par skolēnu uzvedību  un sekmēm Mācību gada laikā skolotāja