Pagarinātās darba dienas grupas plāns

Pagarinātās darba dienas grupas plāns

Pagarinātās darba dienas grupas norises kārtība. Laiks. Nodarbības veids
13:30 – 13:35 Visiem pagarinātās grupas bērniem jābūt uz pagarinātās grupas sākumu pēc pēdējās mācību stundas.
 13:35 – 14:10

 

Mājas darbu gatavošana
14:10 – 14:30 Launags
14:30 – 15:10 Mājas darbu gatavošana
14:30 – 15:10 Rotaļas skolēniem, kuri izpildījuši mājas darbus.
15:00 – 17:00 Pastaiga svaigā gaisā vai kustību rotaļas stadionā, sporta hallē vai spēles bērnu laukumā. Lietus gadījumā spēles un rotaļas klasē.

Interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.

16:55 – 17:00 Pagarinātās dienas grupas beigas. Došanās mājās.
 17:00 Autobuss.
 17:00 – 17:05 Skolotāja pārbauda vai visi bērni devušies mājās.