Skolas tradīcijas

Skolas tradīcijas

 • 1. septembris – Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • Latvijas Republikas proklamēšanas diena
 • Absolventu vakars
 • Meteņi
 • Lieldienas
 • Mātes diena
 • Tematiskās nedēļas
 • Jaunais gads
 • Sporta diena
 • Svētā Valentīna diena
 • Rudens un pavasara pārgājieni un ekskursijas
 • 9. klases pēdējais zvans