Skolas tradīcijas

Skolas tradīcijas

 • Skolas senās tradīcijas
  ✓ Zinību svētki
  ✓ Valsts svētku atzīmējamās dienas (18.novembris, 1. un 4.maijs)
  ✓ Skolotāju diena
  ✓ Miķeļdienas tirdziņš
  ✓ Tūrisma diena
  ✓ Jaungada pasākums
  ✓ Audriņu traģēdijas Piemiņas dienas
  ✓ Absolventu vakars
  ✓ Gada atskaites pasākums
  ✓ Pēdējais zvans
  ✓ Vecāku dienas
  ✓ Ekskursijas
  ✓ Projektu nedēļa
 • Jaunās tradīcijas
  ✓ 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena
  ✓ Konkurss skolas ģimenēm “Dari kopā!
  ✓ Lāčplēša dienas pasākums
  ✓ Labo darbu nedēļa
  ✓ Ģimeņu konkurss “Dari kopā!”
  ✓ Runas konkurss “Zvirbulis”
  ✓ Ēnu diena
  ✓ Konkurss “Skolas Talants”
  ✓ Valentīna dienas pasākums
  ✓ Pasaules lielākā mācību stunda
  ✓ Olimpiskā sporta diena
  ✓ Draudzības vakari
 • Krievu kultūras tradīciju izpēte, saglabāšana un ieviešana
  ✓ Ziemassvētki
  ✓ Masļeņica
  ✓ Lieldienas
  ✓ Seno sadzīves priekšmetu izstāde
  ✓ Piedalīšanās ikgadējos valsts krievu kultūras Tatjanas dienai veltītajos konkursos
  ✓ Literārās pēcpusdienas, skatuves runas konkursi
 • Iepazīšanās ar latviešu kultūru un tradīcijām
  ✓ Ziemassvētki
  ✓ Joku diena
  ✓ Lieldienas
  ✓ Mātes dienas pasākums
  ✓ Literārās pēcpusdienas, skatuves runas konkursi