Mācību literatūras saraksts

Mācību literatūras saraksts

 

Audriņu pamatskolas

Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksts

2017./ 2018. m. g.

 

 

Mācību grāmatu saraksts 1. klasei

Z. Anspoka, Z. Dambe,

I. Marševska

LAT2 Latviešu valoda 1. klasei (LVA, 2013)
I. Helmane, A. Dāvīda Matemātika 1. klasei 1.daļa (Lielvārds, 2013)

Matemātika 1. klasei 2.daļa (Lielvārds, 2013)

Л. Тимощенко Русское слово 1 класс (Zvaigzne ABC, 1998)
Э. Райт, Л. Широнина AБэВэГэДейка. Букварь (Zvaigzne ABC, 2003)
Э. Райт, Л. Широнина День за днём. Русский язык 1 класс

(Zvaigzne ABC, 2007)

Э. Райт, Л. Широнина AБэВэГэДейка. Книга для чтения 1 класс

(Zvaigzne ABC, 2001)

Susan Lannuzzi First Friends 1 (Oxford)
P. Арайс, В. Друлле,

А. Миесниеце, Г. Андерсоне

Познаем окружающий мир/ Природоведение 1 класс (Zvaigzne ABC, 2005)

 

Mācību grāmatu saraksts 2. klasei

Z. Anspoka, Z. Dambe,

I. Marševska

LAT2 Latviešu valoda 2. klasei (LVA, 2015)
I. Helmane, A. Dāvīda Matemātika 2. klasei 1.daļa (Lielvārds, 2014)

Matemātika 2. klasei 2.daļa (Lielvārds, 2014)

Э. Райт, Л. Широнина День за днём. Русский язык 2 класс

(Zvaigzne ABC, 2008)

Э. Райт, Л. Широнина,

С. Соцкова

День за днём. Книга для чтения 2 класс

(Zvaigzne ABC, 2008)

Susan Lannuzzi First Friends 2 (Oxford)
P. Арайс, В. Друлле,

А. Миесниеце

Познаем окружающий мир/ Природоведение 2 класс

(Zvaigzne ABC, 2006)

Mācību grāmatu saraksts 3. klasei

Z. Anspoka, Z. Dambe,

I. Marševska

LAT2 Latviešu valoda 3. klasei 1.daļa (LVA, 2015)

LAT2 Latviešu valoda 3. klasei 2.daļa (LVA, 2015)

I. Helmane, A. Dāvīda Matemātika 3. klasei 1.daļa (Lielvārds, 2015)

Matemātika 3. klasei 2.daļa (Lielvārds, 2015)

Э. Райт, Л. Широнина День за днём. Русский язык 3 класс

(Zvaigzne ABC, 2009)

Э. Райт, С. Соцкова Доброе дерево. Книга для чтения 3 класс

(Zvaigzne ABC, 1999)

Naomi Simmons Family and Friends 1. Class book (Oxford, 2014)
P. Арайс, В. Друлле,

А. Миесниеце

Познаем окружающий мир/ Природоведение 3 класс

(Zvaigzne ABC, 2008)

 

Mācību grāmatu saraksts 4. klasei

S. Neilande, J.Bernāne,

L. Pamiljane, I. Marševska

LAT2 Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klasei (LVA, 2010)
I. Helmane, A. Dāvīda Matemātika 4. klasei 1.daļa (Lielvārds, 2017)

Matemātika 4. klasei 2.daļa (Lielvārds)

О. Филина Страна читателей 4 класс (Mācību grāmata, 2003)
M. Гаврилина Русский язык 4 класс (Mācību grāmata, 2004)
Naomi Simmons Family and Friends 2. Class book (Oxford, 2014)
P. Арайс, В. Друлле,

А. Миесниеце

Познаем окружающий мир/ Природоведение 4 класс

(Zvaigzne ABC, 2006)

Mācību grāmatu saraksts 5. klasei

Z. Anspoka, M. Miņina Latviešu valoda 5. klase (LVA, 2009)
M. Гаврилина Русский язык 5 класс (Mācību grāmata, 2004)
О. Филина Страна читателей 5 класс (Mācību grāmata, 2003)
J. Mencis (sen.), J. Mencis (jun) Matemātika 5. klasei (Zvaigzne ABC, 2008)
Naomi Simmons Family and Friends 3. Class book (Oxford, 2015)
M. Kusiņa, D. Mežzīle Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klasei

(Zvaigzne ABC, 2006)

М. Кусиня, Д. Межзиле Познаем окружающий мир/ Природоведение 5 класс

(Zvaigzne ABC, 2007)

Inta Māra Rubana Sociālās zinības 5. klasei (RaKa, 2006)
K. Veiss Informātika pamatskolai 5. klasei (Zvaigzne ABC, 2010)
D. Rieksta Mājturība 5. klase (RaKa, 1997)
H. Laudinskis Mājturība zēniem 5. klase (RaKa, 2000)

Mācību grāmatu saraksts 6. klasei

J. Bernāne, L. Pamiljane,

V. Vaivade

Latviešu valoda 6. klasei (LVA, 2009)
М. Гаврилина Русский язык 6 класс (Mācību grāmata, 1998)
О. Филина Страна читателей 6 класс (Mācību grāmata, 2004)
J. Mencis (sen.), J. Mencis (jun) Matemātika 6. klasei (Zvaigzne ABC, 2009)
Naomi Simmons Family and Friends 4 (Oxford, 2017)
S. Goldmane, A. Kļaviņa Vēsture pamatskolai. Senie laiki (Zvaigzne ABC, 2008)
S. Goldmane, A. Kļaviņa Latvijas vēsture pamatskolai 1. (Zvaigzne ABC, 2011)
I. Kreicberga, M. Kusiņa Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klasei

(Zvaigzne ABC, 2007)

И. Крейцберга

М. Кусиня, Д. Межзиле

Познаем окружающий мир/ Природоведение 6 класс

(Zvaigzne ABC, 2008)

R. Alhimionoks, S. Falka Sociālās zinības 6. klasei (RaKa, 2007)
K. Veiss Informātika pamatskolai 6. klasei (Zvaigzne ABC, 2011)
D. Rieksta Mājturība 6. klasei (RaKa, 2007)
H. Laudinskis, D. Rieksta Mājturība zēniem 6. klasei (RaKa, 2003)

 

Mācību grāmatu saraksts 7. klasei

S.Neilande, J. Bernāne, L.Pamiljane, I. Marševska LAT2 Latviešu valoda 7. klasei (LVA, 2010)
A. Kalve, I. Stikāne,

S. Tretjakova

Latviešu literatūra 7. klasei ( LVAVA, 2005)
М. Гаврилина Русский  язык 7 класс (Mācību grāmata, 1999)
O. Филина Страна читателей 7 класс (Mācību grāmata, 2005)
I. Lude, J. Lapiņa Matemātika 7. klasei (Pētergailis, 2013)
Jayne Wildman New Matrix Foundation Student’s book (Oxford, 2014)
S. Goldmane, A. Kļaviņa Vēsture pamatskolai. Viduslaiki (Zvaigzne ABC, 2010)
S. Goldmane, A. Kļaviņa Latvijas vēsture pamatskolai 2. (Zvaigzne ABC, 2011)
A. Aizpure Bioloģija. Botānika 7. klasei (Zvaigzne ABC, 2012)
А. Бисениеце География континентов для 7 класса

(Zvaigzne ABC, 2010)

R. Alhimionoks, S. Falka Sociālās zinības 7. klasei (RaKa, 2006)
K. Veiss Informātika pamatskolai 7. klasei (Zvaigzne ABC, 2011)
D. Rieksta Mājturība 7. klasei (RaKa, 2001)

 

Mācību grāmatu saraksts 8. klasei

I. Marševska, S. Neilande LAT2 Latviešu valoda 8. klasei (LVA, 2012)
A. Kalve, S. Tretjakova LAT2 Latviešu valoda 8. klasei. Lasāmā grāmata

(LVAVA, 2005)

Н. Гаврилина Русский язык 8 класс (Mācību grāmata, 2000)
O. Филина Страна читателей 8 класс (Mācību grāmata, 2006)
I. Lude, J. Lapiņa Matemātika 8. klasei (Pētergailis, 2014)
I. Wildman Matrix Foundation (Oxford, 2014)
S. Goldmane, A. Kļaviņa,

I. Misāne, L. Straube

Pasaules vēsture pamatskolai 3 (Zvaigzne ABC, 2014)
S. Goldmane, A. Kļaviņa,

I. Misāne, L. Straube

Latvijas vēsture pamatskolai 3 (Zvaigzne ABC, 2013)
I. Vilks Fizika 8. klasei (Zvaigzne ABC, 2014)
С. Озолс Химия для основной школы (Mācību grāmata, 1996)
R. Gribuste, D. Brante Bioloģija 8. klasei  (Lielvārds, 2012)
I. Druva-Druvaskalne,

I. Liepiņa, N. Buile

Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei

(Zvaigzne ABC, 2014)

R. Alhimionoks, S. Falka Sociālās zinības 8. klasei (RaKa, 2007)
R. Galoburda Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.- 9. klasei

(Zvaigzne ABC 1998)

 

Mācību grāmatu saraksts 9. klasei

I. Marševska, S. Neilande LAT2 Latviešu valoda 9. klasei (LVA, 2013)
S. Lazdiņa LAT2 Latviešu valoda 9. klasei. Lasāmā grāmata

(LVAVA, 2005/2006)

Н. Гаврилина Русский язык 9 класс (Mācību grāmata, 2001)
O. Филина Страна читателей 9 класс (Mācību grāmata, 2007)
B. Āboltiņa, S. Januma Matemātika 9. klasei 1.daļa (Zvaigzne ABC, 2013)

Matemātika 9. klasei 2.daļa (Zvaigzne ABC, 2013)

Kathy Gude, Michael Duckworth NEW Matrix Pre – Intermediate Student’s book

(Oxford, 2011)

S. Goldmane, J. Klišane Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki (Zvaigzne ABC, 2006)
S. Goldmane, J. Klišane Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gadsimtā

(Zvaigzne ABC, 2010)

I. Vilks Fizika 9. klasei (Zvaigzne ABC, 2014)
С. Озолс Химия для основной школы (Mācību grāmata, 1996)
M. Kisiņa Bioloģija. Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna 9. klasei

(Zvaigzne ABC, 2007)

G. Šustere Latvijas ģeogrāfija 9.klasei (Zvaigzne ABC, 2011)
R. Alhimionoks, S.Falka Sociālās zinības 9. klasei (RaKa, 2007)
R. Galoburda Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.-9. klasei

(Zvaigzne ABC, 1998)