Mācību literatūras saraksts

Mācību literatūras saraksts

 

 

 

 

 

Audriņu pamatskolas

Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksts

2020./ 2021. m. g.

 

  Mācību grāmatu saraksts  5.-6.gadīgo bērnu sagatavošanas grupai

 

Sastādītājas Viktorija Saldava-Reice “Gudrā ābece” Raka, 2018.,
G.Andersone  

“Gaiļa ābece. Dabas burtnīca” Zvaigzne ABC, 2019,

  “Raibā pasaule 6. gadi Viss ap mani” Zvaigzne ABC, 2011
  “Gribu zināt visu 5-6. gadi”, Zvaigzne ABC, 2013,
I.Eglīte Tip Top 6 gadi. Latviešu valoda mazākumtautību bērniem  ( Zvaigzne ABC)
  “Latvija drauga acīm”, IZM, 2013
  “Mana grāmatiņa” 1 un 2 daļa, Raka, 2011
  “Kikas Mikas enciklopēdija. Iepazīsti sevi un pasauli”, Zvaigzne ABC, 2016
  Klasiskie rakstu darbi ar

uzdevumiem un vingrinājumiem: Ciparu rakstība (6-7 gadi), Sia Kors N, 2018,

  Darām kopā. Aizraujoši rokdarbi ( Zvaigzne ABC)
  Matemātika mazuļiem. Mācāmies skaitīt un salīdzināt. Uzdevumu burtnīca bērnu attīstībai 5-6 gadi 3.daļa
  “Izglītojoši vingrinājumi 5.gadi”,Zvaigzne ABC, 2017,
I.Irbe “Tinu jaunu valodiņu” Raka, 2016
  “Klasiskie rakstu darbi Lielo burtu rakstība”,(2018)
  “Gatavojamies rakstīšanai” 1-3. daļas.
  “Izglītojoši vingrinājumi 6. gadi”, Zvaigzne ABC, 2018

 

   

“Gribu zināt visu” Zvaigzne ABC, 2013,

A.Lopatina “Matemātisko priekšstatu veidošana” didaktiskās spēles, Pētergailis, 2006
  Latvija drauga acīm, IZM,

2013,

  “Ugunsdzēsējs glābējs Guntiņš uz ceļa”, VUGD, 2017,
  “Gāzēna stāsts par dabasgāzi”, A/s “Latvijas gāze”, 2009,
  “Drošuļa Džimbas ieteikumi bērnu drošībai saskarsmē ar svešiniekiem, Centrs “Dardedze”, 2008,
V.Jakovļeva  

“Es un uguns. Ugunsdrošība pirmsskolai”, Zvaigzne ABC,

G.Andersone “Es esmu. Sociālās zinības pirmsskolai”, Zvaigzne ABC,
  “Krustojums”, CSDD, 2008,
  “Mazais policists”, Zvaigzne ABC, 2016
S.Nikitenko “Pirkstiņ darbi radošām meitenēm un puikām”, Zvaigzne ABC, 2017
  “Gribu zināt visu” Zvaigzne ABC, 2012

 

 

Tauriņa A. Vēro, vērtē, rīkojies,  Raka.,2019
Purēns V. Dabas pētnieka gudrību grāmata. Raka., 2019
Purēns V. Es un citi, Es un Latvija. 3.daļa, Raka., 2019
Brūvere O., Rasmane I.,

Gintere I.

Kustību alfabēts, Raka., 2018
Milaša I. Skaitļi līdz 5, Raka., 2017
Milaša I. Skaitļi līdz 10, Raka., 2017
Rozentāle L., Aizpuriete A. Apsveic Latviju! Latvijas Mediji, 2019
  Esi drošs uz ielas! Ar uzlīmēm, Latvijas Mediji, 2017
Anspoka Zenta, Birzgale Egina, Dzērve Ināra, Gribuste Elīna, Leite Ina Sākam mācīties! Lielvārds , 2020


Mācību grāmatu saraksts 1. klasei

 

Z.Anspoka, Z.Dambe, I.Marševska Latviešu valoda 1.klasei (LVA,2013)(mācību līdzekļu komplekts – mācību grāmata, darba burtnīca)
G.Andersone, R.Arājs, V.Drulle,

V.Golubova, I.Ikale,

E.Krastiņa, A.Lanka, A.Miesniece,E.Volāne

Raiba pasaule! 1.klase Matemātika.

Mājturība un tehnologijas,1,2 (Zvaigzne ABC,2017)

Л. Тимощенко Русское слово 1 класс (Zvaigzne ABC, 1998)
Э. Райт, Л. Широнина Книга для чтения 1 класс (Zvaigzne ABC,2001),
Э.Райт, Л.Широнина Абевегедейка Букварь (Zvaigzne ABC,2003)
V. Golubova, I. Ikale Ētika 1.,2. Klasei (Zvaigzne ABC,2003)
Susan Iannuzzi First Friends 1 (Oxford University Press 2013)
P. Арайс, В. Друлле,

А. Миесниеце, Г. Андерсоне

Познаем окружающий мир/ Природоведение 1 класс (Zvaigzne ABC, 2005)
G.Andersone, R.Arājs, V.Drulle,

V.Golubova, I.Ikale,

E.Krastiņa, A.Lanka, A.Miesniece,E.Volāne

Raiba pasaule 1.klase

Sociālas zinības. (Zvaigzne ABC,2017)

 

Mācību grāmatu saraksts 2. Klasei


Z. Anspoka, Z. Dambe,

I. Marševska

LAT2 Latviešu valoda 2. klasei (LVA, 2015)
G.Andersone, R.Arājs, V.Drulle,

V.Golubova, I.Ikale,

E.Krastiņa, A.Lanka, A.Miesniece,E.Volāne

Raiba pasaule! 2.klase Matemātika.

Mājturība un tehnologijas,1,2 (Zvaigzne ABC,2017)

Э. Райт, Л. Широнина День за днём. Русский язык 2 класс

(Zvaigzne ABC, 2008)

Э. Райт, Л. Широнина,

С. Соцкова

День за днём. Книга для чтения 2 класс

(Zvaigzne ABC, 2008)

Susan Iannuzzi First Friends 2 (Oxford University Press 2015)
P. Арайс, В. Друлле,

А. Миесниеце, Г.Андерсоне

Познаем окружающий мир/ Природоведение 2 класс

(Zvaigzne ABC, 2006)

 

Mācību grāmatu saraksts 3. klasei

 

Z. Anspoka, Z. Dambe,

I. Marševska

LAT2 Latviešu valoda 3. klasei 1.daļa (LVA, 2015)

LAT2 Latviešu valoda 3. klasei 2.daļa (LVA, 2015)

I. Helmane, A. Dāvīda Matemātika 3. klasei 1.daļa (Lielvārds, 2015)

Matemātika 3. klasei 2.daļa (Lielvārds, 2015)

Э. Райт, Л. Широнина День за днём. Русский язык 3 класс

(Zvaigzne ABC, 2009)

Э. Райт, С. Соцкова   День за днем. Книга для чтения 3 класс (Zvaigzne ABC,1999)
Naomi Simmons Family and Friends 1. Class book (Oxford University Press, 2014)
P. Арайс, В. Друлле,

А. Миесниеце, Г.Андерсоне

Познаем окружающий мир/ Природоведение 3 класс

(Zvaigzne ABC, 2008)

 

Mācību grāmatu saraksts 4. klasei

 

S. Neilande, J.Bernāne,

L. Pamiljane, I. Marševska

LAT2 Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klasei (LVA, 2010)
I. Helmane, A. Dāvīda Matemātika 4. klasei 1.daļa (Lielvārds, 2017)

Matemātika 4. klasei 2.daļa (Lielvārds)

M. Гаврилина Русский язык 4 класс (Mācību grāmata, 2004)
Naomi Simmons Family and Friends 2. Class book (Oxford University Press, 2014)
P. Арайс, В. Друлле,

А. Миесниеце

Познаем окружающий мир/ Природоведение 4 класс

(Zvaigzne ABC, 2006)

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece Izzini pasauli/Dabaszinības  (Zvaigzne ABC,2013)
О.Филина Страна читателей 4 класс (Mācību grāmata ,2003)

 

Mācību grāmatu saraksts 5. klasei

 

Z. Anspoka, M. Miņina Latviešu valoda 5. klase (LVA, 2009)
M. Гаврилина Русский язык 5 класс (Mācību grāmata, 2004)
О. Филина Страна читателей 5 класс (Mācību grāmata, 2003)
J.Mencis(sen),J.Mencis (jun) Matemātika 5.klasei (Zvaigzne ABC,2008)
Naomi Simmons Family and Friends 3. Class book (Oxford University Press, 2015)
M. Kusiņa, D. Mežzīle Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klasei

(Zvaigzne ABC, 2006)

М. Кусиня, Д. Межзиле Познаем окружающий мир/ Природоведение 5 класс

(Zvaigzne ABC, 2006)

Inta Māra Rubana Sociālās zinības 5. klasei (RaKa, 2006)
K. Veiss Informātika pamatskolai 5. klasei (Zvaigzne ABC, 2010)
D. Rieksta Mājturība 5. klase (RaKa, 1997)
H. Laudinskis Mājturība zēniem 5. klase (RaKa, 2000)


Mācību grāmatu saraksts 6. klasei

 

J. Bernāne, L. Pamiljane,

V. Vaivade

Latviešu valoda 6. klasei (LVA, 2009)
М. Гаврилина Русский язык 6 класс (Mācību grāmata, 1998)
О. Филина Страна читателей 6 класс (Mācību grāmata, 2004)
J.Mencis(sen),J.Mencis (jun) Matemātika 6.klasei (Zvaigzne ABC2009)
Naomi Simmons Family and Friends 4 (Oxford University Press , 2017)
S. Goldmane, A. Kļaviņa Vēsture pamatskolai  (Zvaigzne ABC, 2011)
S. Goldmane, A. Kļaviņa Latvijas vēsture pamatskolai 1. (Zvaigzne ABC, 2011)
I. Kreicberga, M. Kusiņa Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klasei

(Zvaigzne ABC, 2007)

И. Крейцберга

М. Кусиня, Д. Межзиле

Познаем окружающий мир/ Природоведение 6 класс

(Zvaigzne ABC, 2008)

R.Alhimionoks,S.Falka, A.Jozus, E.Kuprišs, I.M.Rubana, V.Purēns Sociālās zinības 6. klasei (RaKa, 2007)
K. Veiss Informātika pamatskolai 6. klasei (Zvaigzne ABC, 2011)
D. Rieksta Mājturība 6. klasei (RaKa, 2007)
H. Laudinskis, D. Rieksta Mājturība zēniem 6. klasei (RaKa, 2003)

 

 

Mācību grāmatu saraksts 7. klasei

 

S.Neilande, J. Bernāne, L.Pamiljane, I. Marševska LAT2 Latviešu valoda 7. klasei (LVA, 2010)
A. Kalve, I. Stikāne,

S. Tretjakova

Latviešu literatūra 7. klasei ( LVAVA, 2005)
М. Гаврилина Русский  язык 7 класс (Mācību grāmata, 1999)
O. Филина Страна читателей 7 класс (Mācību grāmata, 2005)
I. Lude, J. Lapiņa Matemātika 7. klasei (Pētergailis, 2013)
Tamzin Thompson Family and friends 5 2nd Edition. Class book (Oxford University Press , 2014)
S. Goldmane, A. Kļaviņa Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gadsimtā  (Zvaigzne ABC, 2010)
S. Goldmane, A. Kļaviņa Latvijas vēsture pamatskolai 2. (Zvaigzne ABC, 2011)
A. Aizpure Bioloģija. Botānika 7. klasei (Zvaigzne ABC, 2012)
A.Biseniece Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei (Zvaigzne ABC, 2007)
R.Alhimionoks, S.Falka, G.Romanovska, A.Ūdre Sociālās zinības 7. klasei (RaKa, 2007)
K. Veiss Informātika pamatskolai 7. klasei (Zvaigzne ABC, 2011)
D. Rieksta Mājturība 7. klasei (RaKa, 2001)

 

 Mācību grāmatu saraksts 8. klasei

 

I. Marševska, S. Neilande LAT2 Latviešu valoda 8. klasei (LVA, 2012)
A. Kalve, S. Tretjakova LAT2 Latviešu valoda 8. klasei. Lasāmā grāmata

(LVAVA, 2005)

М. Гаврилина Русский язык 8 класс (Mācību grāmata, 2000)
O. Филина Страна читателей 8 класс (Mācību grāmata, 2006)
I. Lude, J. Lapiņa Matemātika 8. klasei (Pētergailis, 2013)
I. Wildman Matrix Foundation (Oxford, 2014)
S. Goldmane, A. Kļaviņa,

I. Misāne, L. Straube

Pasaules vēsture pamatskolai 3 (Zvaigzne ABC, 2014)
S. Goldmane, A. Kļaviņa,

I. Misāne, L. Straube

Latvijas vēsture pamatskolai 3 (Zvaigzne ABC, 2013)
I. Vilks Fizika 8. klasei (Zvaigzne ABC, 2014)
M.Drille, V.Kakse Ķīmija 8.klasei ( Zvaigzne ABC 2013)
R. Gribuste, D. Brante Bioloģija 8. klasei  (Lielvārds, 2012)
I. Druva-Druvaskalne,

I. Liepiņa, N. Buile

Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei

(Zvaigzne ABC, 2011)

R.Alhimionoks, G.Romanovska, A.Ūdre, M.Siņicins, E.Kuprišs Sociālās zinības 8. klasei (RaKa, 2007)
R. Galoburda Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.- 9. klasei

(Zvaigzne ABC 1998)

 

Mācību grāmatu saraksts 9. klasei

 

I. Marševska, S. Neilande LAT2 Latviešu valoda 9. klasei (LVA, 2013)
S. Lazdiņa LAT2 Latviešu valoda 9. klasei. Lasāmā grāmata

(LVAVA, 2005/2006)

М. Гаврилина Русский язык 9 класс (Mācību grāmata, 2001)
O. Филина Страна читателей 9 класс (Mācību grāmata, 2007)
B. Āboltiņa, S. Januma Matemātika 9. klasei 1.daļa (Zvaigzne ABC, 2013)

Matemātika 9. klasei 2.daļa (Zvaigzne ABC, 2013)

Kathy Gude, Michael Duckworth NEW Matrix Pre – Intermediate Student’s book

(Oxford, 2011)

S. Goldmane, J. Klišane Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki (Zvaigzne ABC, 2006)
S. Goldmane, J. Klišane Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gadsimtā

(Zvaigzne ABC, 2010)

I. Vilks Fizika 9. klasei (Zvaigzne ABC, 2014)
M.Drille, V.Kakse Ķīmija 9.kl. (Zvaigzne ABC, 2014)
M. Kisiņa Bioloģija. Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna 9. klasei

(Zvaigzne ABC, 2007)

G. Šustere Latvijas ģeogrāfija 9.klasei (Zvaigzne ABC, 2011)
R.Alhimionoks, S.Falka, A.Ūdre, M.Siņicins, E.Kuprišs  G.Romanovska, Ā.Meikališa Sociālās zinības 9. klasei (RaKa, 2007)
R. Galoburda Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.-9. klasei

(Zvaigzne ABC, 1998)