Skolas vēsture

Skolas vēsture

Vēsture īsumā:

 • 1952.gada 1.maijā – tika dibināta skola.
 • 1952.gada 1.septembrī – uzsāk darbu Audriņu 7 –gadīgā skola.
 • 1970.gadā – skola ieguva Audriņu vidusskolas statusu.
 • 1972.gadā – tiek uzsākta sporta zāles un skolas jaunās piebūves celtniecība.
 • 2000./01. gadā – tiek atklātas pirmskolas klases.
 • 2006.gadā – tiek dibināta Audriņu pirmskolas izglītības iestāde.
 • 2010./11. gadā – skola ieguva Audriņu pamatskolas statusu.
 • 2017.gada 11.maijā – Audriņu pamatskolai tiek pievienota pirmskolas izglītības iestāde.

 

Audriņu pamatskola atrodas 12 km attālumā no Rēzeknes. Uz skolu visiem – gan skolotājiem, gan skolēniem ir ļoti ērti nokļūt, jo tā atrodas pie Rēzeknes – Gulbenes šosejas. Ir ļoti laba autobusu satiksme. Tālāk no centra dzīvojošos bērnus uz skolu atvizina skolas autobuss.

Audriņu skola dibināta 1952.gada pavasarī. Pirms tam Audriņos skolas nebija, bet 1952. gada 1.septembrī maziem un lieliem mācīties gribētājiem durvis vēra septiņgadīgā skola, kas līdz 1960.gadam saucās “Pirmā Maija” kolhoza vārdā. Tās pirmais direktors bija Viktors Sumrovs. Tajā laikā skolā strādāja 10 skolotāji un mācījās 50 skolēni. Pēc tam skola pārtapa par Audriņu astoņgadīgo skolu, bet no 1970.gada, skola kļuva par vidusskolu. Skolēnu skaits ar katru gadu pieauga, tāpēc bija nepieciešamas papildus telpas un ēkai klāt tika uzceltas 3 piebūves:

 • korpuss mācību kabinetiem;
 • sporta zāle;
 • ēdināšanas korpuss.

Laika posmā no 1952.gada līdz 1966.gadam skolas vadībā darbojās 5 direktori. Pēc tam ilgus gadus skolu vadīja pieredzējis pedagogs Jevgrafs Semjonovs, bet no 1994./95.m.g. līdz 2013. gada martam par skolas direktori bija Audriņu vidusskolas absolvente – Zinaida Bodža. Savukārt ar 2013./14.m.g. par Audriņu pamatskolas direktori kļuva Liāna Teirumnieka.

No 1970. līdz 2010. gadam skola pastāv kā Audriņu vidusskola. Tuvojoties 2010./11.m.g. skolēnu skaits strauji samazinājās un 2010.gada 31.augustā Audriņu vidusskolu reorganizēja par pamatskolu.

Audriņu vidusskolā 2004.gadā mācījās 188 skolēni, 2005.gadā – 176 skolēni, bet 2014.gadā – 73 skolēni.

No 2017.gada 11.maija Audriņu pamatskolai tiek pievienota Audriņu pirmskolas izglītības iestāde. 2017./18.m.g. skolā strādā 21 pedagogs un mācās – 93 izglītojamie.

 

Audriņu pamatskolas muzejs

          1999.gada februārī, projektu nedēļas ietvaros tika likti pamati skolas muzejam. Muzejs atrodas skolas vecās ēkas otrajā stāvā. Muzejā katrs var paplašināt savu redzesloku un bagātināt zināšanu pūru par skolas un pagasta vēsturi, kultūru un tās dižajiem pārstāvjiem – Valēriju Seili un Steponu Seili.

Muzeja ekspozīciju veido arī sadzīves priekšmeti, darba rīki. Plauktos ir izvietoti svečturi, pulksteņi, pakavi, ogļu gludekli, čuguna podi, petrolejas lampas un citi priekšmeti.

Te var iepazīties ar numismātikas ekspozīciju – naudu no 19.gs.b. – 20.gs.b., pārlapot vecas avīzes un žurnālus (“Mājas draugs” – 1937.g., “Zeltiņi” – 1937.g.).

Īpaša vieta ir ierādīta Audriņu traģēdijas piemiņas iemūžināšanai – gan traģēdijas apraksts, gan bojā gājušo fotogrāfijas un saraksti, tikšanās ar traģēdijas aculieciniekiem un piemiņas brīžos iemūžinātie mirkļi.