Skolas vēsture

Skolas vēsture

Audriņi ir piepilsētas pagasts, tā vēsturiskais un administratīvais centrs, Audriņu ciems, atrodas 12 km uz ziemeļiem no rajona centra – Rēzeknes. Audriņu tuvākie kaimiņi ir Kantinieku, Dricānu, Ilzeskalna, Verēmu, Ozolmuižas un Sakstagala pagasti. Audriņus šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš Rīga — Maskava un valsts nozīmes autoceļš Rēzekne — Gulbene.

ĪSUMĀ

 • 1952.gada 1.maijā – tika dibināta skola.
 • 1952.gada 1.septembrī – uzsāk darbu Audriņu 7 –gadīgā skola.
 • 1970.gadā – skola ieguva Audriņu vidusskolas statusu.
 • 1972.gadā – tiek uzsākta sporta zāles un skolas jaunās piebūves celtniecība.
 • 2000./01. gadā – tiek atklātas pirmskolas klases.
 • 2006.gadā – tiek dibināta Audriņu pirmskolas izglītības iestāde.
 • 2010./11. gadā – skola ieguva Audriņu pamatskolas statusu.
 • 2017.gada 11.maijā – Audriņu pamatskolai tiek pievienota pirmskolas izglītības iestāde.

Audriņu skola dibināta 1952.gada pavasarī. Pirms tam Audriņos skolas nebija, bet 1952. gada 1.septembrī maziem un lieliem mācīties gribētājiem durvis vēra septiņgadīgā skola, kas līdz 1960.gadam saucās “Pirmā Maija” kolhoza vārdā. Tās pirmais direktors bija Viktors Sumrovs. Tajā laikā skolā strādāja 10 skolotāji un mācījās 50 skolēni. Pēc tam skola pārtapa par Audriņu astoņgadīgo skolu, bet no 1970.gada, skola kļuva par Audriņu vidusskolu. Skolēnu skaits ar katru gadu pieauga, tāpēc bija nepieciešamas papildus telpas un ēkai klāt tika uzceltas 4 piebūves:

 • korpuss mācību kabinetiem;
 • sporta zāle;
 • ēdināšanas korpuss;
 • korpuss pirmskolas izglītības iestādei.

No 1970. līdz 2010. gadam skola pastāv kā Audriņu vidusskola. 2010.gada 31.augustā Audriņu vidusskola reorganizēta par Audriņu pamatskolu, jo izglītojamo skaits strauji sarūk. No 2017.gada 11.maija pamatskolai tiek pievienota pirmskolas izglītības iestāde.
Laika posmā no 1952.gada līdz 1966.gadam skolas vadībā darbojās 5 direktori. Pēc tam ilgus gadus skolu vadīja pieredzējis pedagogs Jevgrafs Semjonovs, bet no 1994./95.m.g. līdz 2013. gada martam par skolas direktori bija Audriņu vidusskolas absolvente – Zinaida Bodža. Savukārt ar 2013./14.m.g. par Audriņu pamatskolas direktori kļuva pagasta iedzīvotāja un skolotāja – Liāna Teirumnieka.
Skola – krievu un latviskas kultūrvides veidotāja. Skola veic lielu darbu pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta priekšmetu mācīšanai divās valodās – latviešu un krievu, kā arī valsts centralizētā eksāmena kārtošanai latviešu valodā.