Browsed by
Kategorijas: Projekti

Audriņu pamatskola iesaistās Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”

Audriņu pamatskola iesaistās Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”

Audriņu pamatskola ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas.

Šobrīd skola, darbojoties kopā ar skolēniem, strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un, izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka

Projekts “Reading with Ease and Fun – REF”

Projekts “Reading with Ease and Fun – REF”

Projekts “Reading with Ease and Fun – REF”

ERASMUS + KA2 Strategic Partnership School Education

Projekta ietvaros pedagogi no Itālijas, Bulgārijas, Latvijas un citām valstīm pēta skolēnu lasīšanas apguves problēmas, izstrādā metodes lasītprasmes veicināšanai, dalās ar pieredzi.

Projekta balsta jautājumi:

  • Lasīšanas izpratni veicinošas metodes;
  • Atbalsts lasīšanā;
  • Ģimenes loma lasītprasmes attīstīšanā;
  • Lasīšanas grūtības un atbalsts u.c.

Darbs pie projekta  sastāv no divām daļām- praktiskās un teorētiskās.  Praktiskais darbs ir saistīts ar mūsu skolēniem, kuriem ir grūtības lasītprasmes apgūšanā, turpināsies līdz 2016./2017.m.g. beigām. Latvijas pedagogu darba  rezultāti tiks apkopoti un prezentēti starptautiskajā konferencē.

No mūsu skolas starptautiskajā projektā piedalās divas Audriņu pamatskolas sākumskolas skolotājas: O. Brokāne, T. Vabale.

Audriņu pamatskolā īstenots projekts „Ielu basketbola un ielu futbola inventāra iegāde Audriņu pamatskolā”

Audriņu pamatskolā īstenots projekts „Ielu basketbola un ielu futbola inventāra iegāde Audriņu pamatskolā”

Ielu basketbols un ielu futbols ir mūsdienīgs un arvien popularitāti iegūstošs sporta veids jauniešu vidū, kurā var iesaistīties gan jauni, gan arī gados vecāki jaunieši. Arvien biežāk notiek dažāda veida STREET GAMES sacensības dažādās pilsētās, kurās vēlējāmies piedalīties arī mēs. Bet, lai piedalītos bija vajadzīgs inventārs ar ko trenēties.

Kādā jaukā dienā mēs – Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde uzņēmāmies koordinēt projekta iesniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem 2016. gadā. Rezultātā mums tika piešķirti 580.00EUR ielu basketbola grozu un ielu futbola grozu iegādei.

Skolēnu pašpārvaldes sapulcē nolēmām, kuru inventāru iegādāsimies, bet finansējuma atbalsts pilnībā netika iegūts projekta konkursā, tāpēc lūdzām skolas direktori līdzfinansēt inventāra iegādi no skolas budžeta.

Ziemas periodā aktīvi trenēsimies ielu basketbolā un ielu futbolā, bet pavasarī notiks pirmās sacensības, ko nolēmām rīkot patstāvīgi. Jaunieši no mūsu skolas varēs startēt STREET GAMES sacensībās arī citās pilsētās. Ar organizētajiem pasākumiem vēlamies ne tikai pierādīt, ka tas ir interesanti un aizraujoši, bet arī atturēt pagasta jauniešus no kaitīgiem ieradumiem (pīpēšanas, alkohola, narkotikām), veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu, interesi par sportu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu pēc mācībām, starpbrīžos, brīvdienās un vasaras laika periodā.

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

projekts-basketbola-grozs-02