Browsed by
Kategorijas: Projekti

Audriņu pamatskolai apstiprināts projekts ”Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā”

Audriņu pamatskolai apstiprināts projekts ”Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā”

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks Vladislavs Burovs kopā ar pagasta jauniešiem Dēziju un Rihardu Teirumniekiem piedalījās Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludinātajā projektu konkursā jauniešiem par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem.

Konkursa mērķis ir atbalstīt aktivitātes jaunatnes sekmīgākai integrācijai politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā. Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas.

Jaunieši iesniedza projektu „Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā” par kopējo summu 396 EUR, lai realizētu ieceri organizēt Rēzeknes novada jauniešiem divus posmus ielu sporta spēļu sacensībās Audriņu pamatskolā.

Kopumā tika iesniegti 29 projektu pieteikumi, no kuriem 22 aktuālākajiem un oriģinālākajiem tika piešķirts finansējums ar kopējo summu 7000 EUR apmērā. Apstiprināto projektu sarakstā ir arī projekts „Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā” ar kopējo summu 330 EUR, kas tiks realizēts laika posmā no 2018.gada 1.maijs – 2018.gada 20.septembrim.

Paldies jauniešiem par idejām un iedvesmu darboties! Novēlēsim veiksmi projekta īstenošanā!

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka

Māls-radošo fantāziju īstenotājs

Māls-radošo fantāziju īstenotājs

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvalde 2018. gada februārī izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm.

Konkursa mērķis bija atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas jomā un veicināt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un neformālās izglītības popularizēšanu un aktualizēšanu.

Audriņu pamatskola arī piedalījās konkursā ar mērķi iegadāties materiālus un inventāru interešu izglītības programmām „Jautrā māksla” un „Radošā studija” kvalitatīvai programmu realizēšanai.

Materiāli un inventārs ir nepieciešami, lai dažādotu un veicinātu izglītojamo radošo spēju, attīstību, iniciatīvu izteikt sevi vizuāli plastiskas mākslas izteiksmes līdzekļiem, iespēja kvalitatīvi sagatavoties un piedalīties notiekošajās keramikas konkursos novadā.

Projektā tika plānots iegadāties māla masu, krāsu un laku, ar ko noklāt mālu, roku virpu un instrumentus.

Projektā par materiālās bāzes papildināšanu vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm tika atbalstīts Audriņu pamatskolas projekts „Māls-radošo fantāziju īstenotājs” un projekta realizācijai piešķirts 225,00 eiro. Tika nopirkts vairāk nekā 200 kg māla, instrumenti, galda virpa, akrila krāsas, otiņas, laka.

Iegādātie materiāli veicinās izglītojamo radošās iztēles, fantāzijas, asociatīvās domāšanas attīstību un izpratni par vizuāli plastisko mākslu, popularizēs keramikas nozīmi jauniešu vidū, sniegs iespēju labāk un kvalitatīvāk būt sagatavotiem dalībai dažādos konkursos, veicinās izglītojamo izvēli nākotnes profesijā saistībā ar šo nozari.

2018. gada 18. aprīlī audzēkņi brauks piedalīties Latgales novadu bērnuun jauniešu interešu izglītības vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošajā konkursā „LATVIEŠU TAUTAS TEIKAS” ciemā Rogovka, Nautrēnu pagastā. Novēlēsim viņiem veiksmi radošajā darbā!

Projekta koordinators: Anžela Sigajeva