Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes sastāvs

Audriņu pamatskolas

Skolas padomes sastāvs

2016./2017.mācību gadam

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Pārstāvji

Darba joma

1.

Gaļina Ciganova Vecāku pārstāvis no 3.klases Skolas padomes vadītāja

2.

Svetlana Vasiļjeva Vecāku pārstāvis no 4.klases Mācību darba organizators

3.

Aļona Vasiļjeva Vecāku pārstāvis no 5.klases Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece

4.

Vitālijs Razumejevs Vecāku pārstāvis no 9.klases Mācību darba organizators

5.

Svetlana Tihomirova Vecāku pārstāvis no 1.klases Atbalsts skolēniem

6.

Larisa Laškova Vecāku pārstāvis no 6.klases Atbalsts skolēniem

7.

Taisija Putina Vecāku pārstāvis no 7.klases Audzināšanas darba organizators

8.

Nadežda Vabale Vecāku pārstāvis no 3.klases Kultūras un sporta jautājumi

9.

Liana Ječeikina Vecāku pārstāvis no 2.klases Ārpusskolas pasākumu organizators

10.

Konstantīns Kļovs Izglītojamo pārstāvis no 9.klases Skolnieku tiesību un preses jautājumi

11.

Viktorija Korsaka Izglītojamo pārstāvis no 9.klases Sadarbība ar skolotājiem, skolēniem, ārpusklases darba organizators

12.

Tatjana Vabale Audriņu pamatskolas skolotāja Sociālie jautājumi

13.

Jeļena Pimahova Audriņu pamatskolas skolotāja Bērnu tiesību aizsardzības joma

14.

Vinera Dimpere Rēzeknes novada pārstāvis, deputāte Saimnieciskā joma, finansiālie jautājumi

15.

Liāna Teirumnieka Audriņu pamatskolas direktore Sadarbība ar Audriņu pagasta pārvaldi, Audriņu pirmsskolas izglītības iestādi, Audriņu kultūras namu, Audriņu pamatskolas skolotājiem un skolēniem