Kā Audriņu pamatskola gaida Ziemassvetkus!

Kā Audriņu pamatskola gaida Ziemassvetkus!

Ik katru gadu Ziemassvētku sajūta ieplūst skolas sienās ar audzēkņu un pedagogu darbu – logu, durvju, sienu, griestu rotāšanu.

Tāpēc Audriņu pamatskolā 2016.gada decembra mēnesī rīkoja konkursu “Izrotā savu klasi”. Darbu vērtēja komisija no trijiem cilvēkiem: direktore Teirumnieka Liana, saimniecības pārzinis Šakalovs Raitis un mājturības skolotāja A.Sigajeva. Katrai klasei bija uzdevums izrotāt savas klases telpu. Šāja konkursā uzvarēja 9.klase, klases audzinātāja Sandra Jeršova. Viņa  aktīvi palīdzēja skolēniem izrotāt klasi. Konkursa uzvarētāji  saņēma galveno balvu – torti. Visiem parējiem par piedališanos konkursā  neliela balva – cepumi, riekstiņi.

Es būšu mākslinieks!

Es būšu mākslinieks!

Klāt ir decembris – laiks, kad saulīte dienā lutina mūs arvien mazāk, sals kņudina degunu, leduspuķes rotā logu rūtis. Bet tas ir arī laiks, kad sākas gatavošanās gada sirsnīgākajiem un gaišākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Biežāk kā citos mēnešos mēs pasmaidām un savu prieku izrādām apkārtējiem un saviem mīļajiem. Vairāk kā ierasts cenšamies, lai ikvienam gada skaistākie svētki paietu līksmi, bez skumjām un nepatikšanām. Ziemassvētku laikā, kas ir brīnumu laiks, mēs ticam brīnumam vairāk kā jebkad.

6. decembra pēcpusdienā neliels pulciņš Audriņu pamatskolas sākumskolēnu ieradās skolas bibliotēkā uz nodarbību “Es būšu mākslinieks!”. Nodarbības mērķis – veicināt lasītprasmi un attīstīt radošumu. Svētku noskaņu radīja liriska mūzika un mīļas dziesmiņas. Bērni kopā ar bibliotekāri Sandru Jeršovu lasīja jaukus Ziemassvētku un Jaunā gada dzejolīšus, izvēlējās sev tīkamākos un tos ilustrēja. Zīmējot, krāsojot un dziedot laiks pagāja nemanot. Pēc nodarbības daži bērni uzkavējās kādu laiciņu bibliotēkā, lai vēlreiz ielūkotos plauktā un izvēlētos sev grāmatiņu.

Pateicamies par atsaucību pagarinātās dienas grupas skolotājai Alīnai Krasovskai!

 

Sandra Jeršova

 

Ar puzuru rotāti Ziemassvētki Audriņu pamatskolā

Ar puzuru rotāti Ziemassvētki Audriņu pamatskolā

Mūsu 2.klase Audriņu pamatskolā nav liela (tikai 8 bērni), tomēr draudzīga un saliedēta. Lai piedalītos konkursā “Ar puzuru rotāti Ziemassvētki”, mēs apmeklējām Audriņu pagasta bibliotēku. Šeit kopā ar bibliotekāri Margaritu Platonovu un klases audzinātāju Oksanu Brokāni izglītojamie izpētīja visu pieejamo literatūru par puzuru vēsturi un iepazinās ar to tapšanas procesu.

Sākās mūsu darbs ar stiebru griešanu un sagatavošanu darbam. Patīkama un jautra nodarbošanās! Bet tālāk sekoja diezgan smags un darbietilpīgs process, kurš prasīja daudz pacietības.

Stiebriem notīrījām mizu. Izmantojot adatu, ievērām sagataves diegā. Katrs izgatavoja vismaz vienu daļiņu lielajam kopdarbam.

Ar pieaugušo palīdzību savienojām visas detaļas kopā, izrotājām ar dabas materiāliem – zīlīšu cepurēm, kastaņiem, čiekuriem… Mēs, otrklasnieki, tikai uzsākām skolas gaitas, tāpēc puzura tapšanas process mums nebija viegls. Tomēr darbs ir paveikts – mēs izgatavojām tradicionālo latviešu tautas rotājumu – puzuri!

 

Oksana Brokāne,

Audriņu pamatskolas skolotāja

Audriņu skolēni iededzina pirmo Adventes sveci

Audriņu skolēni iededzina pirmo Adventes sveci

Laiks skrien nemanāmi… Tikko Audriņu sākumskolas skolēni svinēja Valsts svētkus, gatavoja dzejolīšus, dejas, zīmējumus par godu savai Dzimtenei –Latvijai. Jau klusiem soļiem tuvojas Adventes laiks. Laiks dziļām pārdomām par savu dzīvi, ticībai un lūgšanai,  aicinājums sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb piedzimšanai.

Gatavojoties šim svētajam laikam, Audriņu sākumskolas izglītojamie kopā ar pagarinātās dienas grupas skolotāju Oksanu Brokāni 24. novembrī devās ciemos uz Audriņu pagasta bibliotēku. Bibliotēkas vadītāja Margarita Platonova iepazīstināja bērnus ar Adventes laika galvenā simbola – vainaga vēsturi, nozīmi, kā arī uzaicināja piedalīties radošajā darbnīcā – izgatavot savu vainagu.

Adventes vainaga tapšanas process pārvērtās par burvīgu un interesantu pasaku prasmīgās un zinošās pasniedzējas Margaritas vadībā.  Bērni, sadaloties divās grupās, domāja, līmēja, grieza… Trīs stundu rūpīgā darba rezultātā tapa  Ziemassvētku sagaidīšanas būtiskais simbols – Adventes vainags, kas simbolizē mūžību un vienotību, cerību gaismas uzvarai pār tumsu un laimīgo dzīvību.

Tradicionāli egļu vainaga centrā bērni novietoja četras sveces, lai katru svētdienu aizdedzinātu pa vienai. Katrai svecei ir sava nozīme –  pirmā – dāvina cerību, otrā – apzīmē aicinājumu uz pestīšanu, trešā ir prieka svece, bet  ceturtā – atgādinās par  eņģeļiem un mīlestību.

Pašu rokām izveidoto Ziemassvētku “brīnumu” izglītojamie nogādāja sava skolā, lai novietotu sākumskolas telpās un radītu burvīgu svētku sagaidīšanas gaisotni.

Liels paldies sakām Audriņu pagasta bibliotēkas vadītajai Margaritai Platonovai par radošo pieeju, neizsīkstošo fantāziju, palīdzību jaunatnes izglītošanā un lietderīga brīvā laika pavadīšanā.

Novēlam visiem ticības un gaismas pilnu Ziemassvētku sagaidīšanas laiku! Lai mazās Adventes svecīšu liesmas atnes lielu laimi!

Oksana Brokāne,

Audriņu pamatskolas skolotāja