Sākumā bija vārds…

Sākumā bija vārds…

Februārī notika izteiksmīgas runas konkurss, kas jau sen ir kļuvis par tradicionālo. Patīkami, ka visaktīvāk konkursā piedalījās Audriņu pamatskolas audzēkņi. Ieteicamās daiļdarbu tēmas šogad bija: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme, ka arī 2018. gada atzīmējamie jubilejas rakstnieki un dzejnieki – Rūdolfs Blaumanis, Leonīds Breikšs, Guntars Godiņš, Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, Olga Lisovska, Elīna Zālīte u.c.

Konkurss tika sadalīts divās daļās: sākumā norisinājās skolā, bet pēc tam skolas konkursa uzvarētāji piedalījās jau novada kārtā. Skolas kārtas sākumskolas grupā par uzvarētājiem kļuva:
1.vieta – Jelizaveta Jačeikina, 3.kl. (sk. O. Brokāne), 2. vieta – DrobateVladlena, 4.kl. (sk. A. Krasovska) un 3. vieta – Mičurova Daira, 2.kl. (sk. T. Vabale), bet pamatskolas grupā: 1. vieta – Jelizaveta Vasiļjeva, 6.kl. (sk. A. Vorobjova), 2. vieta – Putina Anastasija, 5.kl. (sk. A. Vorobjova), 3. vieta – Putina Jeļena, 8.kl. (sk. A. Vorobjova). Novada konkursa kārtā visiem dalībniekiem bija jādeklamē divi literāri darbi – latviešu un krievu valodā. Latviešu valodā bērniem palīdzēja latviešu valodas skolotāja Sandra Jeršova. Mūsu skolēni godam nopelnīja divas vietas: Putina Anastasija – 2. pakāpes diploms un Putina Jeļena – 2. pakāpes diploms.
Jāatzīmē, ka šogad konkursā bija ļoti liela konkurence, konkursantu bija ļoti daudz, visi bija teicami sagatavojušies un nopietni orientēti uz uzvaru. Mūsu meitenēm nācās cīnīties par uzvaru.

Bērniem, viņu vecākiem, skolotājiem liels paldies par paveikto darbu! Prieks par to, ka skolēni arvien biežāk paši izvēlas daiļliteratūras darbus, nevis gaida, kad piedāvās skolotājs, jo jālasa ir taču tas, kas pašam iet pie sirds, kas ir saprotams. Tikai no pirmā skatiena šķiet viegli izvēlēties sev lasīšanai darbu. Pirms izvēlēties sev tīkamāko, jāpārlasa desmitiem reižu, simtiem dzejoļu, pasaku, stāstu. Tā kā lasiet, iegaumējiet, lai katram ir savi mīļākie autori un literatūras darbi, un to skaits vienmēr pieaug!

Аudriņu pamatskolas skolotāja- Jeļena Pimahova

RĒZEKNES NOVADA SKATUVES RUNAS KONKURSS

RĒZEKNES NOVADA SKATUVES RUNAS KONKURSS

APSVEICAM!

Par II vietas iegūšanu Rēzeknes novada skatuves runas konkursā

5. klases skolnieci – Anastasiju Putinu

8. klases skolnieci – Jeļenu Putinu

Paldies meiteņu mammai – Taisijai Putinai par līdzdalību un atbalstu!

Par piedalīšanos Rēzeknes novada skatuves runas konkursā

2. klases skolnieci – Dairu Mičurovu

3. klases skolnieci – Jelizavetu Jačeikinu

4. klases skolnieci – Vladlenu Drobati

6.klases skolnieci – Jelizavetu Vasiļjevu

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Tatjanai Vabalei, Oksanai Brokānei, Alīnai Krasovskai, Allai Vorobjovai un Sandrai Jeršovai.

Audriņu pamatskolas administrācija

Audriņu pamatskolas skolēni ēno „Valsts Probācijas dienestā”

Audriņu pamatskolas skolēni ēno „Valsts Probācijas dienestā”

Jau otro gadu pēc kārtas audzināšanas procesa ietvaros, domājot par karjeras izglītību Audriņu pamatskolas skolēni tiek mudināti izmantot iespēju piedalīties „Ēnu dienās”.

2018.gada 14. februārī Audriņu pamatskolas 8.klases skolēni Jeļena Putina un Vladislavs Burovs „Ēnu dienās” apmeklēja valsts organizāciju “Valsts Probācijas Dienests”.

Tas bija diezgan interesanti izzināt organizācijas funkcijas un ar ko tā nodarbojas, skolēni tika iepazīstināti ar īpašu aprīkojumu, kuru savā darbībā izmanto Probācijas dienesta darbinieki, strādājot ar saviem klientiem. Dienesta darbiniekiem uzdevums ir vienkāršs dot iespēju tiem, kuri to ir pazaudējuši.

„Ēnotājiem” bija iespēja tikties ar komandu, ar organizācijas vadītāju un apskatīt Rēzeknes nodaļas telpas.

Rēzeknes birojs sastāv no vairākām telpām, proti: zālē, kur notiek tikšanās. Galvenais birojs, to speciālistu birojs, kas strādā ar dokumentiem un pirmajā stāvā, kur notiek darbs ar klientiem. Pēc ekskursijas notika prezentēšana, kurā varēja uzzināt vairāk par šo profesiju un uzdot interesējošos papildus jautājumus darbiniekiem.

Vladislavam un Jeļenai spilgtu iespaidu atstāja demonstrētā filma, kuras pamatā ir reāli notikumi, par cilvēkiem, par viņu dzīvi un likteņiem, proti, par ieslodzītajiem. Tika parādīts, kādos apstākļos viņi dzīvo, ko ēd un ko dara. Visbiežāk cilvēki, kuri lieto narkotiskās vielas, ir sabojājuši savu veselību un dzīvi, cietuma termiņš var sabojāt biogrāfiju. Daži izcieš cietumsodu 3 un 5 gadus un daži vēl vairāk.

Kopumā skolēni uzzināja, ka šīs profesijas pārstāvji (probācijas dienesta darbinieki) palīdz izvairīties no cietuma termiņa, izmantojot mājas arestu vai koriģējošu / piespiedu darbu. Viņi ikdienā strādā ar cilvēkiem un dod viņiem cerību, iespējas un izredzes. Diemžēl ir cilvēki, kuri šo iespēju zaudē un dodas uz cietumu. Probācijas dienesta darbiniekiem ir īpašs darba režīms – gan dienā, gan naktī veicot reidus.

Interesants šķita fakts, ka darbinieki var elektroniski sekot klientu mājas arestam, pievienojot īpašu mikroshēmu uz kājas klientam, kuram ir noteikts mājas arests, kurā tiks izsekotas atrašanās vietas, un likumpārkāpējam tiks dots ikdienas grafiks, in-on-how un kādā maršrutā viņš var iet, piemēram, pulksten 12:00 klients var doties uz veikalu un pulksten 13:00.

Pēc tikšanās saņemti suvenīri, proti, vienkāršu zīmuli un svilpi ar uzrakstu “Valsts Probācijas Dienests”.

Audriņu pamatskolas „ēnotāji” sajūsmā par radušos iespēju iepazīties ar „Valsts Probācijas dienesta” darbu, tā specifiku.

Kā saka paši skolēni: „Mums patiešām patika šī profesija, un nākotnē mēs varētu  tur strādāt, jo tur ir ērti apstākļi un draudzīga komanda.”

                        Audriņu pamatskolas skolotāja Iveta Rundāne

Gada romantiskākā diena

Gada romantiskākā diena

Gada romantiskā jeb Svētā Valentīndiena klāt. Tā ir diena, kad cilvēki viens otram teic mīļus vārdus, dāvina ziedus, dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un cenšas būt bezgala mīļi. Mēs visi zinām, ka 14. februāris ir Valentīndiena, taču diez vai katrs zina, kas tad īsti ir tas Valentīns, un kāpēc zem anonīmām mīlas vēstulītēm kā adresāts jānorāda tieši šis vārds.

Svētā Valentīna dienas tradīcijas un paražas saglabājušās no seniem laikiem līdz mūsdienām. Jauki, ja varam atrast laiku saviem mīļajiem: varbūt diena, ko veltām tikai viens otram, varbūt mīļa īsziņa, lai pateiktu, ko jūtam… Ne jau katru dienu to izdarām, ikdienas pienākumi ģimenes dzīvi diezgan bieži atstāj otrajā plānā.

Gatavojoties Valentīndienas pasākumam, jau iepriekšējā nedēļā Audriņu pamatskolā tika izveidots Amoriņa pasts, kurā ikviens skolēns vai skolas darbinieks varēja ielikt mīļas vēstulītes un apsveikumus.

Skolas aktu zālē pulcējās gan lieli, gan mazi, lai kopā interesanti pavadītu laiku šajā romantiskajā dienā. Vispirms klātesošie saņēma Amoriņa sūtījumus – vēstulītes un apsveikumus. Visi kopā dalījāmies informācijā, ko zinājām par Valentīndienas tradīcijām un leģendām. Pasākuma turpinājumā ļāvāmies jautriem konkursiem un rotaļām, tādā veidā veicinot draudzību, skaļi veltījām cits citam komplimentus, kas ir ļoti iederīgi šajā dienā.

Pasākuma organizatori un koordinatori Audriņu pamatskolas 8. un 9.klases skolēni un klases audzinātāja Iveta Rundāne
 Mīliet un Jūs tapsiet mīlēti!