“Mūsu pozitīvās vasaras fotomirkļi ”

“Mūsu pozitīvās vasaras fotomirkļi ”

Fotokonkursa “Mūsu pozitīvās vasaras fotomirkļi ” nolikums

  1. Konkursa rīkotājs

Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde.

  1. Konkursa mērķis un uzdevumi

2.1. Veicināt skolēnu izpratni par droša un aktīva brīvā laika pavadīšanu;

2.2. Izglītot un atgādināt par savstarpējo toleranci un izpalīdzību, motivēt labu darbu veikšanai;

2.3. Sekmēt skolēnu fotoprasmju un radošās domāšanas attīstību.

Aicinām nepilngadīgos pavadīt vasaras brīvlaiku pozitīvi, veselīgi, aktīvi, radoši un lietderīgi, pievēršoties labu darbu veikšanai citu cilvēku labā, dabas aizsardzībā, apkārtējās vides sakopšanā, atceroties par drošību!

  1. Konkursa dalībnieki

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā esošo izglītības  iestāžu  5. – 12.klašu skolēni.

  1. Konkursa norises laiks

No 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 20.augustam.

  1. Fotoattēlu izstrādes nosacījumi un iesniegšanas kārtība

5.1. Konkursā var iesniegt tikai paša fotografētu attēlu (ne vairāk kā vienu fotogrāfiju);

5.2. Fotogrāfijas iesniedz elektroniski (.jpg vai .png formātā) laika posmā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 20.augustam (ieskaitot) uz e-pastu: prevencija@latgale.vp.gov.lv;

5.3. Autors aizpilda pieteikuma anketu (Pielikums), kurā ieraksta fotogrāfijas aprakstu un savus datus;

5.4. Iesniegtajai fotogrāfijai tematiski ir jāatbilst konkursa mērķiem un uzdevumiem;

5.5. Fotogrāfijā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai pastāvošo tiesisko regulējumu, fotogrāfijā nedrīkst būt attēlota vardarbība vai cita veida personu aizskarošs saturs;

5.6. Dalībnieks, nosūtot konkursa darbu dalībai konkursā, piekrīt darba izmantošanai preventīvos pasākumos, plašsaziņas līdzekļos, konkursa rīkotāja vajadzībām u.tml.

  1. Darbu vērtēšana

6.1. No 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 31.augustam notiek saņemto fotogrāfiju vērtēšana;

6.2. Tiek vērtēta radošo darbu atbilstība konkursa tematam, to saturs, autora redzējuma oriģinalitāte un darba mākslinieciskais skatījums;

6.3. Vērtēšanas laikā tiks izvēlēti  25 labākie darbi, kuri 2017.gada 1.septembrī tiks publicēti soc.tīklā www.facebook.com Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes profilā (https://www.facebook.com/VP.LRP.OFFICIAL/ ). Profilā publicēto darbu skaits var tikt mainīts atkarībā no iesniegto darbu apjoma;

6.4. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti:

6.4.1. 1.-3.vietas ieguvēji, kuru fotogrāfijas laika posmā no 1. līdz 30.septembrim savāks vislielāko balsojumu “like” skaitu sociālā tīkla www.facebook.com Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes profilā;

6.4.2. Konkursa rīkotāja izveidotā komisija noteiks 1.-3.vietas ieguvējus.

  1. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana

7.1. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2017.gada 4.oktobrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sociālo tīklu kontā – https://www.facebook.com/VP.LRP.OFFICIAL/;

7.2. Laikā no 10. līdz 20.oktobrim norisināsies konkursa uzvarētāju apbalvošana, Valsts policijas pārstāvji dodas uz skolām pirms tam sazinoties ar klases audzinātāju;

7.3. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem, veicinošām un piemiņas balvām no konkursa rīkotāja.

  1. Kontaktpersona

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākā inspektore Inese Snarska, t.65403243, e-pasts: inese.snarska@latgale.vp.gov.lv.

Jauna ceļa sākumā…

Jauna ceļa sākumā…

Klāt balto margrietiņu un peoniju laiks. Ir patīkams satraukums, kas liecina – skolās ir izlaidumi!

10. jūnijā mākoņi bija tik balti, margrietiņas tik smaidīgas, bet magones tik sarkanas, jo atkal pienāca brīdis klāt, tāds savādāks– skolas izlaidums. Tas ir veiksmes brīdis, uz kuru Audriņu pamatskolas audzēkņi Arkādijs Jeršovs, Viktorija Korsaka, Konstantīns Kļovs, Vjačeslavs Rastopčins un Liana Razumejeva gāja deviņus gadus.

9. klase – tās ir krustceles. Dažs droši spers soli pāri skolas slieksnim un turpinās izglītību tehnikumā, cits uzsāks mācības 10. klasē. Bet tas jau būs cits stāsts un cita klase.

Pirms deviņiem gadiem skolas gaitas uzsāka braši zēni un mazas meitenītes. Šajā svinīgajā dienā šie brašie zēni un mazās meitenes nebija nobijušies, viņi izskatījās pārliecināti, lepni par paveikto, jo iegūs pirmo nopietno dokumentu par pamatizglītību.

Absolventi izteica pateicības vārdus visiem skolas darbiniekiem, klases audzinātājām, vecākiem.Viņi aizdedza trīs sveces. Pirmo sveci – par skolotājiem.Šo deviņu gadu laikā skolotāji bija tie cilvēki, kas attīstījaskolēnu talantus, kas juta  līdzi gan svētkos, gan ikdienā.  Skolotāji un  klases audzinātāji bija pirmie, kas savas rūpes   izpauda uzreiz pēc mājas sliekšņa atstāšanas, viņi iemācīja nebaidīties, klausīt savai sirds balsij. Otro sveci aizdedzapar skolēniem, jo viņi  ir mūsu skolas bagātība un vērtība. Trešo sveci– par vecākiem.  Viņi ir visstiprākais atbalsts dzīvē. Vecāki savos bērnos redz savu spoguļattēlu, savu sapņu piepildījumu. Deviņus gadus bērni bija viņu saikne ar skolu, šajā dienā šis periods noslēdzās arī viņiem.

Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas piepilda absolventu dvēseles, dodot spēku jaunam ceļa sākumam!

Sandra Jeršova, klases audzinātāja

Audriņu pamatskola bērnu vides festivālā “Tīrai Latvijai!” Tērvetē

Audriņu pamatskola bērnu vides festivālā “Tīrai Latvijai!” Tērvetē

“Zaļā josta” trīspadsmito gadu pēc kārtas rīkoja makulatūras vākšanas kampaņu Latvijas izglītības iestādēs. 26. maijā, Tērvetes silos norisinājās gada vērienīgākais vides un veselīgas atpūtas festivāls “Tīrai Latvijai!”. Festivāls orientēts uz zaļa, ilgtspējīga, dabai un cilvēkam draudzīga dzīvesveida popularizēšanu, īpaši godinot un izceļot cilvēkus, kas ikdienā praksē snieguši būtisku ieguldījumu vides ilgtspējas kvalitātes uzlabošanā un atkritumu apsaimniekošanas attīstībā valstī. Festivālā “Zaļā josta” un vairāk nekā 30 partneri gādāja par plašu bezmaksas aktivitāšu programmu visai ģimenei.

Uz šo pasākumu brauca arī Audriņu pamatskolas skolēni, kuri piedalījās izzinošos, saistošos un atraktīvos pasākumos. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja piedalīties izzinošās un izglītojošās spēlēs, radošās darbnīcās, akcentējot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu, noklausīties Laura Reinika un Elzas Rozentāles koncertu, pabūt Tērvetes dabas parkā, kur mīt dažādi pasaku tēli un, protams, papriecāties par krāšņajiem taureņiem “Taureņu mājā”. Ceļš bija tāls un brauciens diezgan nogurdinošs, bet pozitīvās emocijas un spilgtie iespaidi kompensē visu, tāpēc atmiņas par šo ceļojumu saglabāsies ilgi.

Audriņu pamatskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji, pārējie darbinieki palīdzēja, lai šajā mācību gadā tiktu savākti 14261 kg makulatūras. Visiem paldies!

 

Audriņu pamatskolas skolotājas Dace Vasilevska, Iveta Rundāne

       

“Kurš gudroiks: zyrgs voi mašeņa?”

“Kurš gudroiks: zyrgs voi mašeņa?”

Daudziem no mums šī frāze ir dzirdēta un neviļus izraisa smaidu, atceroties par izteiktās frāzes apstākļiem un dalībniekiem. Bet šis stāsts ir par ko citu.

30. maijā Audriņu pamatskolas 7. un 8. klases skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Karjeras izglītības atbalsta pasākuma “Zirgkopja meistarklase” ietvaros bija lieliska iespēja piedalīties praktiskajā nodarbībā zirgu sētā “Untumos”.

Cilvēka sadarbība ar zirgu ir veidojusies daudzu gadsimtu gaitā, taču, šķiet, tikai mūsdienās vairāk nekā agrāk šīs savstarpējās attiecības ir kļuvušas godīgas un brīvas. Zirgu var uztvert kā dzīvnieku, kurš darbojas instinktu, refleksu un iemācītu rīcību līmenī, taču ar zirgu var veidot saikni un sarunāties arī intelektuālā, enerģētiskā un pat garīgā līmenī. Ikviena mūsu nodarbe, treniņš, spēle, kopīga pastaiga un ikdienas saskarsme var būt kā saruna divu ķermeņu, prātu un dvēseļu starpā. Jāšana ir tikai viena no kopā būšanas pieredzes daļām, kas turklāt nebūt nav obligāta saskarsmē ar zirgiem. Darbojoties ar zirgiem, viņi šķiet skaisti, gudri dzīvnieki, bet mēs īpaši neaizdomājamies par cilvēka un zirga saskarsmi, taču ar fiziskām prasmēm vien par maz, jo pat pacietīgie un labi audzinātie zirgi, kuriem it kā būtu padevīgi jāklausa ikviena jātnieka norādēm, katru reizi sniedz vielu pārdomām par sevi, savu attieksmi un rīcību.

Zirgu aprūpe arī ir īpašs pasākums. Tas ir jāveic ar lielu atbildības un pienākuma sajūtu. Zirgu apmācībā un treniņos izmanto dažādas metodes, skolas un pieejas.

Skolēni ar lielu sajūsmu stāstīja par savu pirmo tikšanos ar zirgu. Dalījās iespaidos, kurus viņi guva šajā brīdī, atrodoties zirgu sētā.

Liels paldies par pozitīvajām emocijām un enerģētisko lādiņu, ko saņēmām zirgu sētas “Untumi” darbiniekiem un projekta organizētajiem.

Audriņu pamatskolas skolotāja Iveta Rundāne