Audriņu pamatskolas skolotāji piedalās projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345

Audriņu pamatskolas skolotāji piedalās projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345

Globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj attīstīt izpratni par starptautiskajiem procesiem, izzināt globālo problēmu cēloņus un ietekmi, veicina personisku iesaistīšanos un informētu lēmumu pieņemšanu.

Globālās izglītības pamatjautājumi:

  • Kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam?
  • Kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti?
  • Kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus Latvijā un ārpus tās?
  • Ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot?

Mērķis – sekmēt sabiedrības izpratni par globālo izglītību, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnes paaugstināšanai par savstarpējo mijiedarbību pasaulē. Veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Globālās izglītības ietvaros ir apmeklēti semināri un praktiskās nodarbības.

Visas aktivitātes ir balstītas uz neformālās izglītības principiem – darbs grupās, praktiska darbošanās jeb mācīšanās darot, diskusijas, refleksijas un simulācijas spēles. Aktivitāšu mērķis nav skolēniem pasniegt neapgāžamu patiesību, bet gan ļaut viņiem diskutēt, veidot savu viedokli, atklāt un izdarīt secinājumus pašiem.

Visas piedāvātās idejas tika apkopotas vienā materiālā “Globālā skolotāja rokasgrāmata”.

Noslēguma seminārā piedalījās 30 Rēzeknes novada pedagogi no kuriem divi pedagogi bija no Audriņu pamatskolas – Maija Repša un Tatjana Vabale. Mācības noritēja trijās daļās un tās Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA darbinieki, kuriem ir liela pieredze kursu vadīšanā globālās izglītības jomā. Izvērtējot savas sajūtas par piedalīšanās šajos kursos, “Sākumā jutos nedroši, bet viss izdevās, interesanta ieniršana nezināmajā, maz zināmajā, neapjaustajā, zināšanas, kuras noder darbā ar bērniem, kolēģiem un vecākiem, bet, galvenais, noder sava redzesloka paplašināšanai.

Projekta laikā tika izgatavoti teorētiskie un praktiskie materiāli, kuri šobrīt tiek aprobēti. Aprobēšanu veic 10 pedagogi starp kuriem ir Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Maija Repša. Aprobēšanas process notiek no septembra līdz novembrim kurā tiek apskatītas sekojošas tēmas: “Raibā tomātu pasaule”, “No meža līdz papīram” un “Vannas pīlīte, kur tu peldi”. Skolotāja jau ir veikusi aprobēšanu pēc tēmas “Raibā tomātu pasaule” trīs nodarbības. Pēc aprobēšanas veikšanas šie 10 pedagogi, novemrī, dosies apmaiņas braucienā uz Bulgāriju (Sofiju).

Sirsnīgs paldies par atbalstu Rēzeknes novada skolēnu radošajām idejām!

Sirsnīgs paldies par atbalstu Rēzeknes novada skolēnu radošajām idejām!

Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu, – ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu radītus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Vēlāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā.

Rēzekni un Rēzeknes novadu šajā projektā pārstāv Rēzeknes 6. vidusskola, Audriņu pamatskola un Rēznas pamatskola. Šo skolu skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 1720 dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī gada 1. septembrī, uzsākot jauno 2017./2018. mācību gadu.

Lai šis process noritētu veiksmīgi, ļoti nozīmīgs un pat neatsverams ir vietējo uzņēmēju un pašvaldību atbalsts. Tieši tāpēc gan projekta “Dienasgrāmata” organizatori – “Zinātnes un inovāciju parks” Liepājā pārstāvji, gan skolēni un konkrēto skolu darbinieki saka lielu paldies uzņēmumiem SIA „Ceļi un tilti”, SIA „Atita”, SIA „Inteco Wood”, Audriņu pagasta pārvaldei un Stoļerovas pagasta pārvaldei par atsaucību un atbalstu.

  “Zinātnes un inovāciju parks” darba grupa

http://rezeknesnovads.lv/sirsnigs-paldies-par-atbalstu-rezeknes-novada-skolenu-radosajam-idejam/

Dzejas dienas Audriņu pamatskolā

Dzejas dienas Audriņu pamatskolā

Literatūras cienītājiem septembris Latvijā jau vairāk nekā 50 gadus saistās  ar dzeju. Septembrī dzejas klātbūtne īpaši jūtama katrā skolā un bibliotēkā – ar izstādēm, tematiskiem pasākumiem, sarunām. Dzejas dienu sarīkojumi tradicionāli sākas Rīgā un pamazām kļūst arvien apjomīgāki, kamēr pārņem visu Latviju. Lai gan vērienīgākie notikumi ir galvaspilsētā, tomēr arī mūsu skolā atzīmē šo dienu.

Šogad Dzejas dienas Audriņu pamatskolā noritēja klusāk – latviešu valodas un literatūras stundu laikā, klausoties un rakstot dzeju. 8. klases skolēni Jelena Putina, Deniss Bobovičs un Vladislavs Burovs “uzbūra” dzejoļus par visdažādākajām tēmām. Lai būtu krāsaināk, rudenim atbilstošāk, tie tika papildināti ar ilustrācijām. Savukārt jaunākajiem skolēniem tika piedāvāta prezentācija par Dzejas dienu tradīcijām. Skolas vestibilā no 7. līdz 15. septembrim bija apskatāma izstāde “Dzejas dienas – Raiņa dienas”, bet bibliotēkā – jaunākās grāmatas.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Jeršova

                                                                                                     

Mazie audrinieši gatavo dāvanas savam tētim

Mazie audrinieši gatavo dāvanas savam tētim

Tētis, tētuks, tēvs… Cik dažādi  un mīļi var nosaukt ļoti svarīgu personu katra bērna dzīvē. Šīs cilvēks apvieno sevī vairākas īpašības – vīrišķību un rūpes, drošību un maigumu. Tieši tāpēc Latvijā ir atdzīvināta sena tradīcija – Tēva dienas svinēšana.

Izvēlēties dāvanu “ģimenes galvai” – atbildīga un svarīga lieta. Tai ir jābūt neparastai, siltuma un mīlestības pilnai. To visu zinot, Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Margarita Platonova, pulcēja mazos audriniešus – sākumskolēnus uz radošo darbnīcu “Dāvana manam tētim”. Jautrās un saturīgās darbošanās laikā tapa lieliska dāvana – atklātne ar aplikāciju un neparasta zīmīte – sunītis ar siltu novēlējumu. Katrs bērns uzrakstīja dažas, no sirds plūstošas, apsveikuma rindiņas savam tētim, lai viņš lasot sajustu īpašu mīlestību un cieņu.

Darbošanās process nemaz nebija viegls – mēs līmējām, griezām, saskaņojām krāsas, veidojām aplikācijas, rakstījām, domājām, runājām … un tikām pie lieliskā rezultāta – oriģināla ekskluzīvā dāvana  bija gatava!

Mēs, Audriņu pamatskolas mācību spēki, izglītojamie un vecāki, ļoti pateicamies pagasta bibliotēkas vadītājai Margaritai par prasmīgi, radoši, profesionāli plānotu darbu. Viņa ir mūsu lielais palīgs ne tikai izglītojamo brīvā laika organizēšanā, bet arī komunikācijas prasmju attīstīšanā. Lielu paldies sakām arī par to, ka, regulāri apmeklējot darbnīcu nodarbības, mūsu bērni mazāk laika velta datorspēlēm un citai nelietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Viņi mācās sadarboties, dalīties ar iespaidiem. Smelties pozitīvas emocijas un nest tās mājās – tas ir burvīgi!

 Audriņu pamatskolas skolotāja Oksana Brokāne