Apsveicam!

Apsveicam!

2019. gada 12. februārīRēzeknes novada skatuves runas konkurss, kurā piedalījās Audriņu pamatskolas skolnieces:
  • Jelizaveta Jačeikina – ieguva 2. pakāpes diplomu
  • Leila Tihomirova
  • Milana Ovčinnikova
  • Anastasija Putina
  • Jelena Putina

Liels paldies skolēniem un skolotājiem: krievu valodas skolotājai – Allai Vorobjovai, latviešu valodas skolotājai  – Diānai Vasiļjevai, sākumskolas skolotājai – Regīnai Voronovai, kā arī skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu un laiku gatavojoties konkursam!

Audriņu pamatskolas administrācija

Apsveicam!

Apsveicam!

2019. gada 15. februārī Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 5.-8. klasei piedalījās Audriņu pamatskolas 6. klases skolnieki:

  • Konstantīns Kolesnikovs – ieguva 2.vietu
  • Milana Ovčinnikova

Liels paldies skolēniem un matemātikas skolotājai Dacei Vasilevskai par ieguldīto darbu un laiku gatavojoties olimpiādei!

Audriņu pamatskolas administrācija

Skatuves runas konkurss Audriņu pamatskolā

Skatuves runas konkurss Audriņu pamatskolā

7. februārī Audriņu pamatskolā notika Skatuves runas konkurss. Konkursā piedalījās 10 bērni. Konkursa žūrija izteica pateicību par piedalīšanos Nikitam un Jūlijai Razumijeviem, Elīnai Melānei un Andrejam Vasiļjevam. Skaisti un sirsnīgi Laura Terehoviča (1.kl.) stāstīja teiku “Par Latviju un latviešiem”, bet Jeļena  Putina izklāstīja “Dzīves gudrību stundu”(autors S.Kudjakovs), par ko abas tika godpilnajā 3.vietā. 2.vieta ar aizraujošu stāstījumu par zaglīgo kaķi (pēc K. Paustovska) un līdz sirds dziļumiem aizkustinošo stāstījumu “Žēlastības dāvana” (I. Turģeņevs) tika piešķirta  Leilai Tihomirovai un Milanai Ovčinnikovai. Pirmās pavasara vēsmas V. Železnikova stāstā “Trīs mimozas zariņi ” ieauda Jeļizaveta Jačeikina, tā kļūstot par līderi un 1.vietas ieguvēju sākumskolas skolēnu vidū. Spilgtu priekšstatu esamību un skatuvisko ticamību B. Gangano “Vēstulē Dievam ” atklāja Anastasija Putina, tā iegūstot nepārprotamas skatītāju simpātijas un 1.vietu skatuves runas konkursā. Skolēni no skolas direktores rokām saņēma diplomu un saldu dāvanu. Labākie skolēni piedalīsies skatuves runas konkursā “Zvirbulis” Rēzeknes novada domē š.g. 12. februārī.

Paldies skolotājām Jeļenai, Regīnai, Aleksandrai par godprātīgu darbu žūrijā un skolotājai Allai Vorobjovai par šī pasākuma organizēšanu, skolēnu sagatavošanu un izjusto konkursa norisi.

Audriņu pamatskolas skolotāja Diāna Vasiļjeva