Latvijas ornitologi Audriņu pamatskolā

Latvijas ornitologi Audriņu pamatskolā

2019. gada 4. decembrī Audriņu pamatskolā viesojās pārstāvis no LOB Agnis Bušs, kurš kopā ar saviem kolēģiem (virtuāli), novadīja interaktīvu nodarbību 6. un 7. klases skolēniem par tēmu “Mežs ir mājas: dobumainie koki”. Šajā nodarbībā skolēni varēja iepazīties ar dobumaino koku nozīmi mežā, to daudzveidīgiem iemītniekiem, to noslēpumiem. Skolēni varēja uzzināt interesantu, izzinošu un aizraujošu viena koka stāstu vairāku gadu garumā.

“Iedomājies, ka mežs ir pilsēta. Mežs ir mājas daudzām dzīvām radībām. Tā patiešām ir. Un jo vecāka ir šī pilsēta, jo interesantāka un vērtīgāka. Tajā redzamas un atrodamas ļoti īpašas, pat gadu simtiem senas būves, kuras līdzinās arhitektūras pieminekļiem – gan kultūrai, gan dzīvošanai, gan saimniekošanai. Ir arī pavisam jaunas un spožas. Tādā senā pilsētā teju ikviens var atrast vietu atbilstoši savām prasībām un interesēm. Tāpat ir ar mežu – jo vecāks tas ir, jo daudzveidīgāks, slēpjot sevī plašas iespējas patverties dzīvajam. Viena no šādām daudzveidības mājām ir dobumainie koki.” Stāstīja Agnis Bušs.

Paldies LOB pārstāvjiem, kuri atklāja interesanto dobumaino koku pasauli caur stāstījumu un diskusiju, kā arī lika skolēniem aizdomāties, kas ir mums apkārt, to vērtību un burvību.

Audriņu pamatskolas skolotāja Dace Vasilevska (raksts un foto)

Sportojam, sportojam

Sportojam, sportojam

Audriņu pamatskolas vecākajā pirmsskolas grupiņā novembra mēnesī turpinājās ESF projekts „Skriešanas/slēpošanas nodarbību cikls”. Nodarbības vadīja sporta skolotāja Jesēnija Masaļska, kas momentā atrada kopēju valodu ar bērniem. Kā zināms sports un kustību aktivitātes ir vitāli nepieciešamas cilvēka fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, tāpēc mūsu grupiņas bērniem papildus sporta nodarbības tika uzņemtas ar sajūsmu. Bērniem tika piedāvātās daudz un dažādas interesantas sporta aktivitātes, kurās bērni labprāt iesaistījās. Skolotāja regulāri bērniem atgādināja arī par drošības noteikumu ievērošanu sporta nodarbībās, lai kustību prieks nebeigtos ar traumām. Paldies skolotājai Jesēnijai par radošo pieeju un tik daudzveidīgajām sporta nodarbībām.

Pirmsskolas skolotāja Līga Asare (teksts un foto autora)

Ceļojums burtu pasaulē

Ceļojums burtu pasaulē

29. novembrī Audriņu pamatskolas vecākā pirmsskolēnu grupiņa devās uz Audriņu ciema bibliotēku, kur viņus gaidīja jautrs piedzīvojums burtiņu pasaulē. Bibliotekāre Margarita laipni sagaidīja bērnus, izrādīja jaunāko bērnu literatūru un aicināja iestāties bibliotēkas cītīgo lasītāju klubiņā. Vēlāk ziņkārīgie bērni tika aicināti ieņemt vietas pie galda bērnu literatūras nodaļas lasītavā, kur viņiem tika izdalītas lapas ar krāsaino alfabētu. Bibliotekāre aicināja bērnus nosaukt savu vārdu un sava vārda pirmo burtiņu, kā arī atrast to starp citiem alfabēta burtiem. Kad tas veiksmīgi tika izdarīts, bērni uzrakstīja sava vārda pirmo burtu un, kā nu kurš vēlējās, izdaiļoja to. Bērniem veicot darbiņus, paralēli tika lasītas Margaritas Stārastes pasakas par burtiem.  Noklausoties pasakas, sekoja nākošais izaicinājums – atrast starp alfabēta burtiem pārējos sava vārda burtus, izgriezt tos un sakārtot secīgi tā, lai tiktu izveidots katra bērna vārds. Bērni ar prieku meklēja sava vārda burtiņus, palīdzēja viens otram un dalījās ar trūkstošajiem burtiņiem, jo kā zināms mūsu vārdos vairāki burti var atkārtoties. Darbiņu noslēdzot, viesmīlīgā bibliotekāre cienāja bērnus ar viņas sarūpēto cienastu.

Paldies Margaritai Platonovai par ciešo sadarbību ar Audriņu pamatskolas pirmsskolas grupiņām un to skolotājiem!

                                  Pirmsskolas skolotāja Līga Asare (teksts un foto autora)

Jautrās stafetes

Jautrās stafetes

29. novembrī Audriņu pamatskolas stadionā pulcējās 3-4 un 5-6 gadu vecuma bērnu grupas, lai piedalītos jautrajās stafetēs. Bērni izveidoja divas komandas.

Svētki sākās ar kopējo vingrošanu. Jauka noskaņojumu sagādāja pirmais sniegs. Pirmajā uzdevumā vajadzēja mīt sniegā pēdas, bet pēc tam sekoja skrējiens un citi veiklības pārbaudījumi.

Abas komandas piedalījās dažādās stafetēs.

Dalībnieki ļoti centās nokļūt līdz finišam pirmie, demonstrējot savu veiklību, ātrumu, saliedētību un galu galā uzvarēja draudzība.

Taču pats galvenais šādās stafetēs ir bērnu kustību prieks un fiziskā kustība.

                                                                                          Pirmsskolas skolotājs Aleksandrs Mališevs