Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā.

Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā.

 

2018.gada 18.jūnijā Audriņu pamatskolas sporta stadionā notika pasākums „Ielu sporta spēles Audriņu pamatskolā”. Pasākuma pirmais posms tika īstenots, jo piedalījāmies Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludinātajā projektu konkursā jauniešiem par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, un šī projekta īstenošanai ieguvām atbalstu 330 eiro vērtībā. Atlikusī summa, kas nepieciešama projekta īstenošanai, tika līdzfinansēta no skolas budžeta. Projektu konkursa mērķis bija atbalstīt aktivitātes jaunatnes sekmīgākai integrācijai politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā, savukārt mūsu īstenotā pasākuma mērķis ir organizēt pasākumus Audriņu pamatskolā Rēzeknes novada jauniešu aktīvai, lietderīgai un veselīgai brīvā laika pavadīšanai.

Uz pasākuma pirmo posmu tika aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas.

Projekta īstenošanai tika veikti nepieciešamie sagatvošanās darbi – nopirkts nepieciešamais inventārs, materiāli un kancelejas preces, pasūtītas medaļas, izgatavoti diplomi un afiša, kas, sadarbojoties ar Audriņu pagasta jauniešu lietu speciālistu Ivanu Putinu, tika izsūtīta Rēzeknes novada jauniešu lietu speciālistiem, savukārt, ar sporta skolotājas Jesenijas Masaļskas un Rēzeknes novada sporta skolas palīdzību, tika informēti novada skolu sporta skolotāji.

Divu nedēļu garumā noritēja sagatavošanās darbi pasākumam, tika domāts arī par aktivitātēm, kas tiks īstenotas pasākuma laikā. Ielu sporta spēļu svētku programma bija diezgan dauzveidīga un plaša – strītbols 3×3, pludmales volejbols, ielu futbols 3×3, roku laušanās sacensības, velosipēdistu sacensības, skrituļdēļa un skrituļslidu sacensības (inventārs savs), šautriņu mešanas sacensības, sacensības uz izturību, galda tenisa un novusa sacensības. Katrs dalībnieks vecumā no 7. līdz 18. gadiem varēja izvēlēties sev piemēroto aktivitāti, izmēģināt savu spēku, pilnveidot savas sportiskās prasmes un iemaņas gan komandas, gan individuālajās sacensībās. Sportiskie dalībnieki bija ieradušies lielās draudzīgās komandās no Strūžāniem, Dricāniem, Tiskādiem un Silmalas, un, protams, šajā pasākumā piedalījās arī vietējie sportiskiem iedzīvotāji.

Paldies visiem sportiskajiem dalībniekiem, kas piedalījās ielu sporta svētkos Audriņu pamatskolā par spīti karstajai saulei! Jūs padarījāt šo sporta pasākumu interesantu un emocionāli bagātu, sportiski saspringtu, bet tomēr draudzīgu!

Iniciatīvu projekta pasākuma „Ielu sporta spēles Audriņu pamatskolā” otro posmu plānots realizēt augustā. Protams, ka tiks gaidīti dalībnieki un komandas, kas piedalījās, un arī sportiskie dalībnieki un komandas, kas nepiedalījās pirmajā posmā.

Lielu pateicību vēlamies pateikt par mūsu ideju atbalstu skolas direktorei Liānai Teirumniekai. Pateicību par milzīgu palīdzību pasākuma plānošanā un organizēšanā sporta skolotājai Jesenijai Masaļskai, skolas saimniecības pārzinim Raitim Šakalovam, vizuālās mākslas skolotājai Ivetai Rundānei un matemātikas skolotājai Dacei Vasilevskai, pozitīvi un optimistiski noskaņotajiem brīvprātīgajiem tiesnešiem – Lindai Rundānei un Andrim Rundānam!

 

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde un Audriņu pagasta jaunieši.

Gluži kā pasakā ar kristāla kurpīti

Gluži kā pasakā ar kristāla kurpīti

Strauji tuvojas laiks, kad pamatskolu un vidusskolu beidzējiem ir jāpieņem nopietns lēmums, jāizdara izvēle – kādu profesiju izvēlēties. Audriņu pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes KAA projekta ievatros organizētajā pasākumā “Topi par meistaru!”, apmeklēt apavu šūšanas darbnīcu Rēzeknē “Kristāla kurpīte”.

Skolēni ar lielu interesi vēroja meistaru darbu, klausījās stāstījumu par to, ka arī apavu meistari  ļoti nopietni gatavojas lielajiem Vispārējiem dziesmu un deju svētkiem. Jautājums – kādā veidā? Protams, šujot kurpes, zābakus un pastalas svētku dalībniekiem.

Iepriekš neviens no klātesošajiem skolēniem nebija aizdomājies, kādā veidā tiek gatavoti apavi, ka darbnīcā gaisā virmo īpatnējs aromāts, līmes smarža. Kopējais atzinums – darbs smags, bet atbildīgs. Lai izdodas meistariem!

Audriņu pamatskolas skolotaja Iveta Rundāne

Sala – varbūt arī “Zaļā sala”

Sala – varbūt arī “Zaļā sala”

Kādā saulainā maija dienā Audriņu pamatskolas 7.-9.klašu skolēni ieradās skaistā, sakoptā vietā, kas  atrodas netālu no Rēzeknes, klusā vietā pie upes, tieši pie autoceļa A12, lai piedalītos Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes KAA projekta ietvaros organizētā pasākumā “Atver profesijas durvis!” viesu namā “ Zaļā sala”.

Viesu nama saimniece laipni sagaidīja skolēnus un iepazīstināja ar viesu nama darba specifiku, sniegtiem pakalpojumiem. Viesu nams darbojas jau 10 gadus. Viesiem tiek piedāvāta svinību galdu klāšanu, garšīgs ēdiens un naktsmītnes, ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. Viesiem tiek nodrošināta piekļuve upei un dārzam ar āra mēbelēm. Vasarā var spēlēt galda tenisu un mini golfu. Viesiem ir pieejama semināru, banketu rīkošanas iespēja un bērnu rotaļu laukums. Viesi var nodarboties ar dažādām aktivitātēm, tostarp makšķerēt un doties pārgājienos. Naktsmītnei ir bezmaksas privātā autostāvvieta.

Saimniece iepazīstināja ar saviem praksē esošajiem jauniešiem no Rēzeknes. Rosināja mācīties, apgūt profesijas, kurās varētu strādāt no sirds, pastāstīja par viesu uzņemšanā nozīmīgām prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas, lai varētu izveidot un uzturēt šādu viesu  māju. Pasākuma laikā skolēniem tika dota  iespēja parādīt savas prasmes galda klāšanā, salda cienasta un kokteiļa pagatavošanā. Visiem garšoja. Paldies. Nav brīnums, ka viesu nams saņem augstus apbalvojumus, atsauksmes un novērtējumus.

Audriņu pamatskolas skolniece Jeļena ierakstīja arī mūsu  skolēnu pateicības vārdus viesu grāmatā. Paldies par intereses rosināšanu viesu nama saimniecei.

Audriņu pamatskolas skolotājas Iveta Rundāne un Mudīte Leiduma