2019./2020. mācību gada pirmā semestra sasniegumi Audriņu pamatskolā

Audriņu pamatskolā ir tradīcija, katra semestra beigās apbalvot zinošākos, čaklākos un radošākos skolēnus.

Šajā semestrī par teicamām sekmēm tika apbalvota 5. klases skolniece  Jelizaveta Jačeikina.

Par labām sekmēm tika apbalvoti trīs skolēni – 1. klases skolniece Liana Tihomirova, 2. klases skolniece Laura Terehoviča, 4. klases skolēni Leila Tihomirova un Deņiss Tihomirovs, 7. klases skolniece Milana Ovčinnikova un 9. klases skolnieks Dmitrijs Tihomirovs.

Aktīvākie un centīgākie skolēni, kuri pildīja uzdevumus tiešsaistē un nopelnīja visvairāk punktus, tika apbalvoti ar Uzdevumi.lv diplomu

  1. vietas ieguvējs skolā ir 9. klases skolnieks Dmitrijs Tihomirovs,kurš nopelnīja 4198 punktu
  2. vietas ieguvējs skolā ir 7. klases skolnieks Nikita Razumejevs,kurš nopelnīja 2130 punktu
  3. vietas ieguvēja skolā ir 7. klases skolniece Milana Ovčinnikova,kura nopelnīja 1279 punktu

   Nominācijā par  aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos tika apbalvoti:

  1. klases skolniece – Jelizaveta Jačeikina,
  2. klases skolnieks – Dāvids Elksnis,
  3. klases skolēni – Milana Ovčinnikova, Jurijs Rakitjanskis,
  4. klases skolieks – Romāns Smirnovs.

Tika apbalvoti aktīvākie vecāki par aktīvu līdzdalību un atbalstu skolas dzīvē – Olga Litavnieka, Svetlana Tihomirova, Taisija Putina, Oksana Jurkane, Liāna Jačeikina, Svetlana Aksentjeva.

Paldies visam skolotāju kolektīvam, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!

 

LABDARĪBAS AKCIJA JAUNGADA GAIDĀS

LABDARĪBAS AKCIJA JAUNGADA GAIDĀS

Kā jau katru gadu pirms Ziemassvētkiem, 19. decembrī Audriņu pamatskolas skolēni un skolotāji devās labdarības pasākumā uz Rēzeknes novada veco ļaužu Strūžānu un Pilcenes pansionātiem ar koncertu un sarūpētām dāvanām.

Visiem ļoti patika teātra izrāde „Mūsdienīgais Rausis”, mūsdienu dejas un dziesmas. Mūs satika ar siltumu, smaidiem un prieka asarām. Mēs esam laimīgi, ka varējām kaut nedaudz iepriecināt mūsu vecos ļaudis. Mēs arī saņēmām dāvaniņas. Liels paldies darbiniekiem un iemītniekiem par sirsnīgu pieņemšanu.

Liels paldies skolas padomei, kolektīvam un skolēniem par saziedotajiem līdzekļiem dāvanām.

 Audriņu pamatskolas skolotājas Nataļjas Volkovas teksts

Audriņu pamatskolas skolotājas Nadeždas Osipovas foto

Jaungada pasaka

Jaungada pasaka

Senie latvieši decembri sauca par vilku mēnesi vai svētku mēnesi. Audriņu pamatskolas  pirmsskolas grupiņās šis mēnesis pagāja gatavojoties svētkiem. Visi kopā taisījām eglīšu

rotājumus, dekorējām telpas, mācījāmies dzejoļus, dziesmas un dejas. Tika organizēta izstāde “Jaungada rotājums” , kur aktīvi piedalījās bērni un viņu vecāki.

18. decembrī notika Jaungada svētku pasākums pirmsskolas grupiņu bērniem. Bērnus pasākumā sagaidīja pasaku tēls Īkstīte. Bērni visu laiku bija nodarbināti ar dažādām rotaļām ,atrakcijām, uzmanības rotaļām, kustību rotaļām un dejām. Bērnus iepriecināja arī Cūka un Pele kā gadumijas simboli, sacenšoties par savu varenību,  aicināja uz jautru deju un dziedāja kopā dziesmas.

Redzot bērnu aktīvo darbošanos, Sniegbaltīte un Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu ieradās pasākumā un iepriecināja bērnus ar saldumu paciņu.

Kā gandarījums par labi paveiktu darbu bija bērnu mirdzošās acis pēc pasākuma.

Ar sniega pārslu mirdzumu un zaļo egļu smaržu , gaišām domām un ticību labajam pie mūsu durvīm klauvē svētku laiks. Veiksmi un panākumus Jaunajā gadā!

Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Rudīte Vaišļa

Actiņās mirdzošs gaidāmo svētku prieks

Actiņās mirdzošs gaidāmo svētku prieks

Audriņu pamatskolas vecākā pirmsskolas grupiņa 11. decembrī devās ekskursijā uz Rēzeknes pilsētu. Ekskursijas laikā apskatījāmies kā Rēzeknes iestādes, mājas un ielas tiek izpušķotas gaidāmajiem svētkiem, apskatījāmies arī Rēzeknes galveno -lielo egli, dekorācijas Festivāla parkā.  Kopā ar bērniem izteicām minējumus, par Rēzeknes galvenās egles augstumu, jo šogad tā ir patiesi liela. Vēlāk, mēģinājām visi kopā, sadevušies rokās, sastāties apkārt eglītei, bet tas neizdevās, jo kā secināja bērni, mūsu bija par maz un tas izdotos tad, ja visi bērnudārza bērni būtu atbraukuši mums līdzi. Apskatījāmies lielo parka sniegavīru, kā arī Ziemassvētku vecīša piparkūku namiņu, kura logos ieskatoties, bērni saskatīja dāvanas, kas ir sagatavotas bērniem. Bērni Festivāla parkā sajutās esam kā ziemas pasakā, kurā netrūka arī neatņemamā ziemas sastāvdaļa – sniegs, lai gan Audriņos no sniega nebija ne miņas. Skolotājiem paņemot līdzi barību, bērniem bija iespēja pabarot pīles, kas uzturas Rēzeknes promenādes tuvumā esošajā Rēzeknes upē. Mēģinot saskaitīt, cik tad pīļu uzturas upes tuvumā, ātri vien nojukām no skaita, jo to tur ir ļoti daudz. Noslēgumā devāmies arī apskatīties un saskaitīt skaistos eņģeļus, kas atrodas pie neparastās ARPC “Zeimuļs” ēkas. Pirms ekskursijas, kā arī tās laikā pievērsām uzmanību drošības noteikumiem, kas jāievēro atrodoties uz ielas, kā arī braucot transportā. Pēc brauciena, bērni labprāt uzzīmēja Rēzeknē gūtos iespaidus uz papīra lapām, lai redzētais vēl kādu laiku paliktu atmiņā arī caur zīmējumiem. Bērniem šī ekskursija bija kā liels un nebeidzams piedzīvojums, jo Rēzeknes pilsēta ir tik liela, sakopta un skaista, ka ik uz katra soļa ir ko redzēt un kur apstāties.

Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotājas Līgas Asares teksts

Audriņu pamatskolas logopēdes Oļesjas Apīnes foto