Audriņu pamatskolas skolēnu interesanta pirmdiena.

Audriņu pamatskolas skolēnu interesanta pirmdiena.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Nacionālo biedrību kultūras nama kolektīvs ar prieku piekrita dalīties savā darba pieredzē ar Audriņu pamatskolas skolēniem. Un 16.oktobrī 7., 8. un 9. klašu skolēni apmeklēja meistarklasi “Iepazīsti TeĀtri”.

Izzinošais ceļš sākās ar teātra izrādi “Nārnijas hronikas”.  Teātra studijas “Joriks” aktieri tik aizraujoši spēlē, ka bērni bija ļoti uzmanīgi un klusi. Skolēni ne tikai noskatījās kas notiek uz skatuves, bet arī aktīvi piedalījās izrādē.

Pēc tam bija informatīva ekskursija pa kultūras namu. Sākumā skolēni tika ievesti teātra zālē, pēc tam arī citās telpās. Ekskursijas laikā pusaudži uzzināja daudz jauna par profesiju daudzveidību un varbūt kaut kas no viņiem izvēlējās kādu no šīm profesijām savai nākotnei.

Vēl bērni piedalījās interesantā nodarbībā. Viņi izmēģināja sevi reklāmas profesijā. Tas bija ļoti aizraujoši.

Visas ekskursijas laikā bija ļoti draudzīga atmosfēra. Kultūras nama darbinieki ar prieku atbildēja uz visiem jautājumiem.

Uzlādējies ar entuziasmu, ar jaunām zināšanām un domām skolēni atgriezās skolā.

Audriņu pamatskolas skolotāja A.Krasovska

Rudens svētki Audriņu pamatskolā (pirmsskolā).

Rudens svētki Audriņu pamatskolā (pirmsskolā).

Katru gadu oktobrī koki pamazām ietērpjas krāsainā rotā un atkal klāt ir rudens! Šis rudens ir ļoti steidzīgs – tik pirms mirkļa mēs pirmo reizi iepazinām viens otru, bet nu jau esam kļuvuši par labiem draugiem, un viens otram varam uzticēties.
Mācību gada tradicionāli ir laiks, kurā izvirzīt jaunus mērķus un izaicinājumus. Katram tie būs savi: kādam uzsākt kaut ko no jauna, kādam pabeigt līdz galam iesākto, vēl citam- apņemties darīt labāk.
Arī bērniem šie pirmie rudens mēneši ir atnesuši jaunas prasmes un iemaņas, kuras protam jau tikt pie svētkiem. Katru mēnesi centīsimies iemācīties un atklāt kaut ko jaunu! Kad darzā darbi apdarīti un sēņu grozi pielasīti, no laukiem un druvām mājās tiek pārvestas dabas veltes.
Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā garumā. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Bērni vairākas nodarbības pavadīja ārā, pētot rudens pazīmes, meklējot lapas, kastaņas un citus rudens dabas materiālus. Dārziņos varēja vērot ļoti interesantus bērnu darbiņus: gan telpiskus rudens kokus, gan zvēriņus, lapu virtenes un puķes, kas veidoti no koku lapām. Bērni centās iegaumēt koku nosaukumus un atpazīt to lapas, augļus un sēklas. Kā jau katru gadu, arī šogad Audriņu pamatskolā (pirmsskolā) tika rīkoti “Ražas svētki”.
“Rudens” bērniem pastāstīja kādas tradīcijas tiek ievērotas, sagaidot ziemu un pavadot vasaru, rosināja ikvienu klātesošo ne tikai dziedāt, dejot, minēt mīklas,iejusties dažādu dārzeņu, augļu lomās, piedalīties dažāda satura rotaļās. Rudens ir raibs, bērni vēroja dabu, laika apstākļus, meklēja un vāca dabas materiālus. Rudens svētkos bērni priecājās par rudens krāsu košumu, izdziedot to dziesmās. Kopā ar rudenī un viņa draugiem bērni apbrīnoja rudens veltes, kas aug darzā.
Dziedot, dejojot, spēlējot tika noskaidrots, kādu ražu iespējams novākt rudenī. Bērni vingrina rokas, kājas, plaukstas, pēdas. Pakāpeniski savas darbības saista ar dažādiem priekšmetiem, to pielietojumu, tā mācoties integrēt lielo un mazo muskuļu aktivitāti, iegūstot kontroli pār savu ķermeni un apgūstot daudz-veidīgas darbības ar sadzīves priekšmetiem un rotaļlietām. Koncertiņš ir pārdomāts tā, lai bērni visās dziesmās varētu darboties līdzi un iejusties dažādos tēlos. Bērni bija lielā sajūsmā varēja kārtīgi izdancoties un izdziedāties! Bērniem ļoti patika šis pasākums, arī rudens saulīte mums lutināja. Visi laimīgi devāmies uz grupiņu, lai varētu pamieloties. Nākošajā gadā to noteikti atkārtosim! Paldies arī grupu skolotājām, mūzikas skolotājai, kuras kopā ar bērniem sarīkoja jaukos ražas svētkus!
Tagad ir īstais brīdis savākt to, ko rudens mums devā- sameklējiet dažādu koku krāsainās lapas, kuras mājās var nospiest pēc tam atnest uz bērnudārzu, lai tās izmantotu radošiem mākslas darbiem un pie viena padalītos ar citiem par jaukajiem brīžiem, kas pavadītī kopā ar vecākiem!
Mums ir fantastiski bērniņi, kuri katru dienu spēj uzburt neaizmirstojamu, atkķirīgu un pārsteigumu pilnu. Lai mums visiem lielisks un viegls šis mācību gads! Lai būs daudz jauku brīžu un radošu ideju.
Mīļie vecāki, lai mēs kopīgi varētu veidot Jūsu mazuļiem attīstošu, drošu un radošu vidi, darbosimies kopā! Jeklausieties skolotāju teiktajā, lasiet paziņojumus un ziņojuma dēļa, palīdziet bērniem veikt radošos darbiņus un sagatavoties ikdienai un svētku reizēm! Kā arī mēs darīsim visu lai bagātinātu ikdienu Jūsu bērnu dzīvē!

Audriņu pamatskolas (pirmsskolas) skolotaji
Līvija Bobrova
Aleksandrs Mališevs
foto: Maija Repša

Audriņu pamatskolas izglītojamie aktīvi iepazīst veselīga dzīvesveida pamatus

Audriņu pamatskolas izglītojamie aktīvi iepazīst veselīga dzīvesveida pamatus

Audriņu pamatskolas izglītojamie, mācību spēki un vecāki ir aktīvi veselīga dzīvesveida piekritēji un atbalstītāji. Mūsu skolā regulāri notiek dažādi pasākumi, nodarbības un klases stundas, kas veltītas šai svarīgajai tēmai. Mēs atbalstām arī veselīgu dzīvesveidu veicinošus projektus.

Septembra beigās noritēja starptautiskā akcija ‘’Vārda spēks’’, kuras laikā bērni popularizēja veselības tēmu ne tikai dzimtajā skolā, bet arī Audriņu ciemata iedzīvotāju vidū. Savukārt 6. oktobrī projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” ietvaros notika lekcija – nodarbība “Smēķēšanas, alkohola, azartspēļu, narkotisko vielu lietošanas ietekme – riski un sekas ”. Atklātajā sarunā bērni un jaunieši pauda savu viedokli par dzīves izaicinājumiem un grūtībām, atbildību un pareizas izvēles nozīmi.

Vecākiem un pedagogiem arī tika piedāvāta iespēja noklausīties lekciju par tēmu “Kā rīkoties, ko darīt, lai bērnam nerastos atkarība”. Pieaugušie papildināja savas zināšanas par atkarību veidošanās iespējamiem riskiem un to aizsargfaktoriem.

Ļoti bieži cilvēki ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām veselības jomā. Tomēr nekad nav par lieku parunāt par to vēl. Noteikumi ir vienkārši, bet ne vienmēr viegli izpildāmi: atteikšanās no kaitīgiem ieradumiem, dvēseles harmonijas sasniegšana, labas attiecības ģimenē, pozitīva attieksme pret dzīvi, fiziskā aktivitāte… Visiem faktoriem ir liela nozīme šajā ne vienmēr vieglajā jautājumā – savas veselības saglabāšanā.

Īpašu interesi izraisīja saruna par bērniem aktuālajām atkarībām: telefoniem, datorspēlēm, par dažāda veida informācijas tehnoloģijām.

Lekcijas beigās visi klātesošie pārliecinājās, cik daudz cilvēks var izdarīt pats savā labā, secināja, ka pareizākā ārstēšanās ir profilakse. Un, ja nesanāk pašam tikt galā ar savām vājībām, līdzās vienmēr ir vecāki, skolotāji, speciālisti.

Paldies mūsu vieslektoriem, kuri ar savu darbu palīdz klases audzinātājiem, vecākiem veselīga dzīvesveida popularizēšanā un veicināšanā bērnu un jauniešu vidū!

 

Audriņu pamatskolas skolotājas Oksana Brokāne, Jeļena Pimahova

No vēstures līdz mūsdienām……

No vēstures līdz mūsdienām……

Spītējot nepatīkamiem laika apstākļiem Audriņu pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Daugavpili. Daugavpilī ir ļoti plašas iespējas, lai varētu skolēnus aizvest saistošā,interesantā un izzinošā ceļojumā.

Savu ceļojumu sākām ar unikālo Daugavpils cietokšņa apmeklējumu, kuru vērojot no putna lidojuma, var saskatīt kā saules vai zvaigznes formu. Cietoksnī bērnus sagaidīja ļoti atraktīvs un zinošs gids,kurš aizveda izzinošā, aizraujošā vēsturiskā ceļojumā. Skolēni ar lielu interesi klausījās gida stāstījumā. Viņa pavadībā gājām pa cietokšņa teritoriju, kurā bija pulvertornis, izgājām cauri Nikolaja vārtiem, aplūkojām tā laika aizsardzības sistēmu, kura spēja aizsargāt cietokšņa teritoriju pat pret varenā Napaleona garnizona iebrukumiem. Nelūgtajiem viesiem nācās atzīt sakāvi. Ekskursijas laikā ieinteresētākie bērni paši aktīvi piedalījās vēsturisko faktu atklāšanā un izzināšanā – mērīja tilta garumu ar soļiem, šāva no gaisa lielgabala, gida uzvedinošie jautājumi lika bērniem aizdomāties un pameklēt savos zināšanu kambarīšos informāciju. Laiks aizskrēja ļoti nemanot, tāpēc, atvadoties no teritorijā esošā Zirga spoka, kurš izgaismojoties diennakts tumšajā laikā, turpinājām Daugavpils apskati.

Nākošajā objektā vēsturiskās zināšanas atstājām “pagātnē” un iegrimām zinātnes atklājumos “Zinoo Daugavpils”. Iepazināmies ar mūsdienīgajiem atklājumiem, eksperimentiem un pētījumiem. Bērni labprāt paši izmēģināja dažādas tehnoloģijas un pārbaudīja dabas likumus. Mājupceļš aizritēja aktīvās sarunās par redzēto un dzirdēto. Bērni ļoti apmierināti un priecīgi.

Audriņu pamatskolas skolotājas – Iveta Rundāne un Dace Vasilevska.