Browsed by
Kategorijas: Uncategorised

Pantomīma un cirka izrāde Audriņu pamatskolā

Pantomīma un cirka izrāde Audriņu pamatskolā

26. aprīlī Audriņu pamatskolas skolēniem bija iespēja noskatīties PantoCirka izrādi un meistarklases video versiju projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros.

Šī izrāde bija pantomīma, kā mēmais kino, kad ar žestu, mīmikas un plastisku ķermeņa kustību palīdzību, nelietojot valodu, tēli spēja attēlot jeb izstāstīt savu stāstu. Izrādē skolēni sastapās ar cilvēku Iguānu, meiteni ar uguns gaismiņām un Mīmu, kas sapņoja atvērtām acīm. Skolēni dažas pantomīma darbības neizprata, bet visvairāk izbrīnīja, kad cilvēks Iguāna ielīda mazajā kastē. Uzjautrināja cilvēks balonā. Visiem ļoti patika žonglēšana ar gaismiņām un numurs ar lielo balonu. Interesanti likās iluzionistu triki.

Izrādes noslēgumā skolēniem tika dots ieskats par cirka pamatiem un dažādām izrāžu formām. Skolēniem bija iespēja piedalīties arī meistarklasē, kuras laikā tie tika mudināti izmēģināt pantomīmas un plastiskās akrobātikas pamattehnikas. Šo iespēju skolēni aktīvi izmantoja, mēģinot atdarināt to, ko rāda meistari. Skolēni ar aizrautību vēroja, kā pieaudzis cilvēks spēj ietilpt pavisam mazā kastē, un cik veikls var būt cilvēka ķermenis, ja regulāri trenējas.

 Paldies Latvijas skolas somai par iespēju mācīties kaut ko jaunu!

Audriņu pamatskolas skolotāja Dace Vasilevska

Visus ar skolas darbību saistītos pakalpojumus veikt attālināti

Visus ar skolas darbību saistītos pakalpojumus veikt attālināti

Ņemot vērā grozījumus MK 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemiologiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ievērot šādu darba kārtību:

Visus ar skolas darbību saistītos pakalpojumus veikt attālināti, izmantojot kādu no kontaktiem:

Atbildīgie darbinieki Kontakttālrunis E-pasts
Par skolas darbību Direktore Liāna Teirumnieka 29996631 audrini@saskarsme.lv
Par mācību  procesu Dace Vasilevska 26842106 dace.vasilevska@saskarsme.lv
Vispārēja informācija, izziņu pieprasījums, vēstules u.c. Lietvede Iveta Rundāne 26337314  iveta.rundane@inbox.lv
Par ēdināšanu, saimnieciskajiem jautājumiem u.c. Saimniecības pārzinis Raitis Šakalovs 64640245    raitis.sakalovs@audrini.lv