Browsed by
Kategorijas: Uncategorised

“Latvijas skolas soma” pasākumi Audriņu pamatskolā

“Latvijas skolas soma” pasākumi Audriņu pamatskolā

6. septembrī atklāja Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Uz šo pasākumu devās arī  Audriņu pamatskolas 9. klases skolēni – Jeļena Putina un Vladislavs Burovs. 2018./2019. mācību gada 1. semestrī, Audriņu pamatskolas skolēni iesaistījās šajā iniciatīvā, kuras ietvaros bērniem bija iespēja plašāk iepazīties ar Latvijas kultūru, arhitektūru, tradīcijām, teātri.

1. un 2. klases skolēni apmeklēja izrādi “Drebošā telts” Rēzeknes pilsētas teātrī “Joriks”. Tika veicināta kultūras izpratnes attīstība un izpausmes kompetence. Caur profesionālo mākslu tika radītas laikmetīgas izpausmes. Skolēniem ļoti patika teātra izrāde un aktieru spēle. Redzēto un dzirdēto varēja izmantot ne tikai mācību procesā, bet arī skolas teātra pulciņa nodarbībās. Pulciņa audzēkņiem bija ļoti noderīgi apskatīt teātra izrādi no malas un arī izjust aktieru spēli.

6. un 8. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Latgales kultūrvēstures muzeju un piedalīties muzejpedagoģiskajā programmā “Satikšanās Rozes pilsētā”. Ekskursija pa Rēzeknes pilsētu, kuras laikā skolēniem tika parādīts, kāds bija pilsētas izskats senatnē, apmēram 20.gs. sākumā. Galvenais ieguvums – skolēni izprata, kā senatnīgais mijas ar mūsdienīgo. Skolēniem ļoti patika un viņi ieguva pozitīvas emocijas un uzzināja daudz jauna par Rozes pilsētu.

3. un 4. klases skolēniem tika dota iespēja nokļūt viduslaikos un sadarbojoties iegūt jaunas zināšanas. Vissaistošākais skolēniem bija atraktīvais gides stāstījums par Daugavpils cietokšņa vēsturi, tā būvēšanas niansēm un iedzīvotājiem. Ļoti aizraujoša un izzinoša nodarbība skolēniem bija Daugavpils „Zinno centrā”, ar nosaukumu „Skaņa”.

Pamatskolas skolēni apmeklēja Gulbenes-Alūksnes bānīša depo un staciju. Šīs ekskursijas laikā bērniem bija iespēja apskatīt Gulbenes depo, noskatīties īsfilmu par drošību uz dzelzceļa un noklausīties stāstījumu par to, ar ko nodarbojas uzņēmums Gulbenes – Alūksnes bānītis.

Pamatskolas klašu skolēniem tika organizēta mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Šīs ekskursijas laikā uzzinājām, ka Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir vairāk nekā 4 miljoni vienību liels krājums, ka bibliotēkas lasītājiem pieejami speciālie krājumi. Klātienē apskatījām Dainu skapi, vismazāko, vislielāko, vissmagāko grāmatu un vecās, retās grāmatas. Skolēni varēja praktiski darboties virtakas klases piedāvātajā nodarbībā – marmorēšana.

Šis mācību semestris bija piepildīts ar daudzveidīgiem, mācību priekšmetu saturu papildinošiem pasākumiem. Bērni ar interesi apmeklēja pasākumus un piedalījās piedāvātajās aktivitātēs. Arī nākamajā semestrī šīs programmas ietvaros skolēni turpinās aktīvi iepazīt Latviju un tās vērtības citās piedāvātajās darbības jomās.

Paldies iniciatīvas “Latvijas skolas soma” Rēzeknes novada pašvaldības koordinatorei Aijai Dundurei, Audriņu pamatskolas direktorei Liānai Teirumniekai, skolēniem, klašu audzinātājiem un skolēnu autobusu šoferim Aleksejam Beļisovam, kas sekmēja pasākumu izdošanos.

Audriņu pamatskolas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Dace Vasilevska

 

Labdarības akcija Jaungada gaidās

Labdarības akcija Jaungada gaidās

28. decembrī Audriņu pamatskolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki paveica nelielu brīnumu: iesaistījās labdarības akcijā un uzdāvināja 76 saldas dāvanas  Strūžānu un Pilcenes pansionāta iemītniekiem.

Grūti nodot tās emocijas, kuras mēs ieguvām sarunājoties ar veciem cilvēkiem. Tās bija minūtes, kas piepildītas ar bezgalīgu labestību un prieku, siltiem apskāvieniem un ar vēlmi dzīvot.

Strūžānos un Pilcenē ir izveidoti   brīnišķīgi  dzīves apstākļi: tīrībā gaišās un siltās telpās, svētku noformējums, uzmanīgs personāls.

Mēs esam laimīgi, ka varējām kaut nedaudz iepriecināt mūsu vecos ļaudis, padarīt viņu svētku sajūtu atšķirīgāku no ikdienas  Bet viņi stāstīja par sevi, skaitīja dzejoļus, smējās un raudāja.

Liels paldies visiem, kuri kļuva  par labsirdīgiem burvjiem šajās svētku dienās. Īpaši gribētos atzīmēt 4. klases skolēna Daniela Āboltiņa vecākus, kuri kopā ar saviem bērniem izveidoja veselu “kalnu” ar dāvaniņām.

Paldies devītās klases skolēniem Jelenai un Vladislavam, skolotājai Jeļenai un šoferim Aleksejam, kuri palīdzēja piegādāt dāvanas adresātiem.

Dariet labu, palīdziet tuviniekiem un nepazīstamiem cilvēkiem, un tad jūsu mājā atnāks prieks!

                               Audriņu pamatskolas skolotāja Alla Vorobjova

 

Jaungada eglīte Audriņu pamatskolā

Jaungada eglīte Audriņu pamatskolā

Jaunais gads un Ziemassvētki – tas ir brīnumu laiks, dāvanas un ziemas brīvlaiks. Un vēl tas ir laiks veikt veicinājumus par pagājušo gadu.

  1. decembrī Audriņu pamatskolā notika Jaungada pasākumi.

Skolas administrācija godināja labākos skolēnus, kuri apzinīgi mācījās un aktīvi piedalījās skolas un ārpusskolas pasākumos. Pateicības saņēma arī visaktīvākie vecāki.

Pēc tam vecākie un jaunākie skolēni no Skolas teātra rādīja priekšnesumus „Princešu balle” un „Jaungada sivēntiņi”. Protams arī bija dziesmas, dejas, spēles un saldumu dāvanas.

Klases audzinātājas sniedza skolēniem liecības.

Pasākumi beidzās ar jautru diskotēku un svētku galdu.

Vēlos pateikties dalībniekiem un pasākuma palīgiem.

Sveicu visus Ziemassvētkos! Lai atnāk gaišs un jaukiem noteikumiem bagāts 2019. Jaunais gads!

Audriņu pamatskolas skolotāja Alla Vorobjova

 

Ziemassvētki Audriņu pamatskolas (pirmsskolas grupas)

Ziemassvētki Audriņu pamatskolas (pirmsskolas grupas)

Ziemassvētki – svarīgākie, priecīgākie un nozīmīgākie svētki katra cilvēka dzīvē. Svētku laiks paiet gaišās domās un darot labus darbus.
Kad Ziemassvētki jau gandrīz aiz stūra, arī Audriņu pamatskolas mazuļi sarosījās un gatavojās savu grupiņu sapost svētkiem. Kad iededzām pirmo svecīti Adventes vainagā, pastāstījām mazajiem par Adventes vainagu un svecītēm, kas tajā atrodas.
Vai Ziemassvētki var būt bez piparkūku smaržas? Nē! Tādēļ 6.decembrī mūsu jaunākie bērni kopā draudzīgi rullēja, spieda dažādas formiņas, dekorēja ar krāsainām skaidiņām, cepa un ēda kraukšķīgas piparkūkas.
Mūsu pirmsskolas grupiņās tika organizēta radošo darbiņu izstāde “Jaunā gada simbols”. Arī vecākiem bija iespēja radoši darboties, izgatavojot sivēntiņus.
21. decembrī mazākās grupas bērni  pārtapa par maziem zaķīšiem. Burvīgā svētku noskaņojumā tika sagaidīti drošākie un bezbailīgākie zaķēni. Skanēja dziesmas, mazās kājiņas griezās jautros deju ritmos. Bērnu prieks un Ziemassvētku zvaniņu skaņas palīdzēja Ziemassvētku vecītim atrast ceļu pie bērniem. Ak, kā mirdzēja bērnu actiņas, saņemot dāvanas!
Bet vidējās un vecākās grupas bērni bija nerātnie laupītāji, tāpēc mazliet skaļāk draiskojās un ieskandināja Ziemassvētkus kopā ar vecākiem. Dziedājām, devāmies kopīgās dejās, vēlējām viens otram jaukus vārdus, kopīgi sagaidījām Ziemassvētku vecīti ar lielo dāvanu maisu.

  Lai taptu skaists pasākums, kas sagādā bērniem prieku, protams, ir jāiegulda liels darbs. Sirsnīgs paldies skolotājiem, skolotāju palīgiem, vecākiem, ka bijāt ar mums, atbalstījāt un palīdzējāt uzburt tik jauku un mīļu atmosfēru, un radīt svētku sajūtu.
Lai baltas, siltas domas ikvienā sirsniņā un lai Ziemassvētku brīnums atrod mieru katrā ģimenē! Lai Jums visiem veiksmīgs, mīlestības piesātināts Jaunais gads!

                                                                              Pimsskolas skolotāja Janīna Čakša (autores foto)