Skola tagad

Skola tagad

17 skolotāji pamatskolā

17 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība
7 skolotājiem ir maģistra grāds
1 skolotājs pašlaik iegūst maģistra grādu
4 pedagogi pirmskolā
4 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība

Logopēds un speciālais pedagogs

18 tehniskie darbinieki

1 – saimniecības pārzinis, 3 – skolotāja palīgi, 2 – pavāri, 2- pavāra palīgs, 3 – apkopējas (skolā), 1 – apkopēja (pirmskolā), 1 – sētnieks, 1 – laborants, 1 – skolas autobusa vadītājs, 3 – kurinātāji.

Skolā pašlaik mācās: 69 skolēni

Skola tagad