Skola tagad

Skola tagad

VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR SKOLU

Audriņu pamatskolā 2017./18.m.g. strādā:

17 skolotāji pamatskolā

17 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība

7 skolotājiem ir maģistra grāds

2 skolotājs pašlaik iegūst maģistra grādu

4 pedagogi pirmskolā

  • pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība

Logopēds

17 tehniskie darbinieki

1 – saimniecības pārzinis, 4 – skolotāja palīgi, 2 – pavāri, 1– pavāra palīgs, 3 – apkopējas (skolā),    1 – apkopēja (pirmskolā), 1 – sētnieks, 1 – skolas autobusa vadītājs, 3 – kurinātāji.

Skolā pašlaik mācās: 93 izglītojamie