Autobusu saraksts

Autobusu saraksts

APSTIPRINU
Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
______________________Jānis Troška
2018.gada _______________________

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts Nr.1-1

“Audriņu ciems (garāža)- Atbrīvošanas aleja (pasts) – Atbrīvošanas aleja (Gors) –F.Varslavānas iela – Kr.Barona ielas/Latgales ielas sturis – F.Varslavāna iela – Atbrīvošanas aleja -Apvedceļš – Rēzekne-Gulbene – Kaļvi – Mežāres-Aļhovka – Mazā Fiļkina-Audriņu pamatskola”

1.reiss

Maršruts Atiešanas laiks
Audriņu ciems (garāža) 6.40
Atbrīvošanas aleja (pasts) 7.00
Atbrīvošanas aleja (Gors) 7.06
F.Varslavānas iela 7.09
Kr.Barona ielas/Latgales ielas stūris 7.15
F.Varslavānas iela 7:19
Atbrīvošanas aleja 7.23
Apvedceļš 7.24
Rēzekne – Gulbene 7.31
Kaļvi 7.36
Mežāres 7.39
Aļhovka 7.40
Mazā Fiļkina 7.45
Audriņu pamatskola 7.55

2.reiss

Maršruts Atiešanas laiks
Audriņu pamatskola 16.00
Mazā Fiļkina 16.10
Aļhovka 16.15
Mežāres 16.16
Kaļvi 16.22
Rēzekne – Gulbene 16.24
Apvedceļš 16.27
Atbrīvošanas aleja 16.34
F.Varslavāna iela 16.36
Kr.Barona ielas/Latgales ielas stūris 16.40
F.Varslavāna iela 16:44
Atbrīvošanas aleja (Gors) 16.50
Atbrīvošanas aleja (pasts) 16.53
Audriņu ciems (garāža) 17.13

Maršruta garuma 43 km; autobusa ietilpība -19 pasažieri; reisā prognozējamo skolēnu skaits – 12.

APSTIPRINU:
Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
_____________________ Jānis Troška
2018.gada _______________________

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts Nr. 1-2

“Audriņu pamatskola – Dovidovka – Samrekovka – Goruškas –Puderova (pietura) – Puderova (pie ezera) – Audriņu pamatskola (stāvvieta)”

1.reiss

Maršruts Atiešanas laiks
Audriņu pamatskola 8.00
Dovidovka 8.15
Samrekovka 8.20
Goruškas 8.35
Puderova (pietura) 8.40
Puderova (pie ezera) 8.42
Audriņu pamatskola (stāvvieta) 8.45
2.reiss
Maršruts Atiešanas laiks
Audriņu pamatskola
(stāvvieta) 15.10
Puderova (pie ezera) 15.14
Puderova (pietura) 15.15
Goruškas 15.20
Samrekovka 15.35
Dovidovka 15.40
Audriņu pamatskola 16.00

Maršruta garuma 22 km; autobusa ietilpība -19 pasažieri; reisā prognozējamo skolēnu skaits – 13

Maršruts 1

Maršruts 2