Browsed by
Kategorijas: DALĪBA KONKURSOS

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

2020. gada 10. martā notika II kārtas skatuves runas konkurss – Latgalē, kurā piedalījās Audriņu pamatskolas skolniece: Anastasija Putina – ieguva augstākās pakāpes diplomu.

Liels paldies Anastasijai Putinai un skolotājiem: Diānai Vasiļjevai, Nataļjai Volkovai, kā arī skolēna vecākiem par ieguldīto darbu un laiku, gatavojoties konkursam!

Audriņu pamatskolas administrācija

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

2020. gada 14. februārī Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 5.-8. klasei piedalījās

Audriņu pamatskolas 7. klases skolnieki:

 • Konstantīns Kolesnikovs – ieguva 3.vietu
 • Milana Ovčinnikova

Audriņu pamatskolas 5. klases skolnieki:

 • Jelizaveta Jačeikina
 • Ņikita Narnickis

Liels paldies skolēniem un matemātikas skolotājai Dacei Vasilevskai par ieguldīto darbu un laiku gatavojoties olimpiādei!

Audriņu pamatskolas administrācija

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

2020.gada 5.februārī Rēzeknes novada skatuves runas konkurss, kurā piedalījās Audriņu pamatskolas skolnieces:

 • Anastasija Putina – ieguva 1.pakāpes diplomu, tika izvirzīta uz II kārtu
 • Deņiss Tihomirovs – ieguva 2.pakāpes diplomu
 • Jelizaveta Jačeikina – ieguva 2.pakāpes diplomu
 • Milana Ovčinnikova  – ieguva 2.pakāpes diplomu
 • Liana Tihomirova – ieguva 3.pakāpes diplomu
 • Karina Timofejeva – ieguva 3.pakāpes diplomu
 • Leila Tihomirova – ieguva 3.pakāpes diplomu
 • Julija Razumejeva – ieguva 3.pakāpes diplomu

Liels paldies skolēniem un skolotājiem: Aleksandrai Vilčiņskai, Ivetai  Rundānei, Diānai Vasiļjevai, Nataļjai Volkovai, kā arī skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu un laiku gatavojoties konkursam!

Audriņu pamatskolas administrācija

2019./2020. mācību gada pirmā semestra sasniegumi Audriņu pamatskolā

Audriņu pamatskolā ir tradīcija, katra semestra beigās apbalvot zinošākos, čaklākos un radošākos skolēnus.

Šajā semestrī par teicamām sekmēm tika apbalvota 5. klases skolniece  Jelizaveta Jačeikina.

Par labām sekmēm tika apbalvoti trīs skolēni – 1. klases skolniece Liana Tihomirova, 2. klases skolniece Laura Terehoviča, 4. klases skolēni Leila Tihomirova un Deņiss Tihomirovs, 7. klases skolniece Milana Ovčinnikova un 9. klases skolnieks Dmitrijs Tihomirovs.

Aktīvākie un centīgākie skolēni, kuri pildīja uzdevumus tiešsaistē un nopelnīja visvairāk punktus, tika apbalvoti ar Uzdevumi.lv diplomu

 1. vietas ieguvējs skolā ir 9. klases skolnieks Dmitrijs Tihomirovs,kurš nopelnīja 4198 punktu
 2. vietas ieguvējs skolā ir 7. klases skolnieks Nikita Razumejevs,kurš nopelnīja 2130 punktu
 3. vietas ieguvēja skolā ir 7. klases skolniece Milana Ovčinnikova,kura nopelnīja 1279 punktu

   Nominācijā par  aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos tika apbalvoti:

 1. klases skolniece – Jelizaveta Jačeikina,
 2. klases skolnieks – Dāvids Elksnis,
 3. klases skolēni – Milana Ovčinnikova, Jurijs Rakitjanskis,
 4. klases skolieks – Romāns Smirnovs.

Tika apbalvoti aktīvākie vecāki par aktīvu līdzdalību un atbalstu skolas dzīvē – Olga Litavnieka, Svetlana Tihomirova, Taisija Putina, Oksana Jurkane, Liāna Jačeikina, Svetlana Aksentjeva.

Paldies visam skolotāju kolektīvam, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!