Browsed by
Kategorijas: DALĪBA KONKURSOS

2019./2020. mācību gada pirmā semestra sasniegumi Audriņu pamatskolā

Audriņu pamatskolā ir tradīcija, katra semestra beigās apbalvot zinošākos, čaklākos un radošākos skolēnus.

Šajā semestrī par teicamām sekmēm tika apbalvota 5. klases skolniece  Jelizaveta Jačeikina.

Par labām sekmēm tika apbalvoti trīs skolēni – 1. klases skolniece Liana Tihomirova, 2. klases skolniece Laura Terehoviča, 4. klases skolēni Leila Tihomirova un Deņiss Tihomirovs, 7. klases skolniece Milana Ovčinnikova un 9. klases skolnieks Dmitrijs Tihomirovs.

Aktīvākie un centīgākie skolēni, kuri pildīja uzdevumus tiešsaistē un nopelnīja visvairāk punktus, tika apbalvoti ar Uzdevumi.lv diplomu

 1. vietas ieguvējs skolā ir 9. klases skolnieks Dmitrijs Tihomirovs,kurš nopelnīja 4198 punktu
 2. vietas ieguvējs skolā ir 7. klases skolnieks Nikita Razumejevs,kurš nopelnīja 2130 punktu
 3. vietas ieguvēja skolā ir 7. klases skolniece Milana Ovčinnikova,kura nopelnīja 1279 punktu

   Nominācijā par  aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos tika apbalvoti:

 1. klases skolniece – Jelizaveta Jačeikina,
 2. klases skolnieks – Dāvids Elksnis,
 3. klases skolēni – Milana Ovčinnikova, Jurijs Rakitjanskis,
 4. klases skolieks – Romāns Smirnovs.

Tika apbalvoti aktīvākie vecāki par aktīvu līdzdalību un atbalstu skolas dzīvē – Olga Litavnieka, Svetlana Tihomirova, Taisija Putina, Oksana Jurkane, Liāna Jačeikina, Svetlana Aksentjeva.

Paldies visam skolotāju kolektīvam, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!

 

Apbalvojumi

Apbalvojumi

2018./2019. mācību gada otrā semestra sasniegumi Audriņu pamatskolā

Audriņu pamatskolā ir tradīcija, katra semestra beigās apbalvot zinošākos, čaklākos un radošākos skolēnus.

Šajā semestrī par teicamām sekmēm tika apbalvoti trīs skolēni  – 1. klases skolniece Laura Terehoviča, 3. klases skolnieks  Andris Ribakovs un 4.klases skolniece  Jelizaveta Jačeikina.

 

Par labām sekmēm tika apbalvoti trīs skolēni – 1. klases skolnieks Viktors Terehovičs, 3. klases skolniece Leila Tihomirova, 6. klases skolniece Milana Ovčinnikova.

Aktīvākie un centīgākie skolēni, kuri pildīja uzdevumus tiešsaistē un nopelnīja visvairāk punktus, tika apbalvoti ar Uzdevumi.lv diplomu

 

 1. vietas ieguvējs skolā ir 8. klases skolnieks Dmitrijs Tihomirovs, kurš nopelnīja 1331 punktu
 1. vietas ieguvējs skolā ir 6. klases skolnieks Nikita Razumejevs, kurš nopelnīja 702 punktu
 1. vietas ieguvēja skolā ir 8. klases skolniece Viviana Laškova, kura nopelnīja 591 punktu

   

Nominācijā par  piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novada pašvaldību skolu sporta sacensībās tika apbalvoti:

1. klases skolniece – Laura Terehoviča

3. klases skolēni – Maksims Bražats, Veronika Goršanova, Zarina Onukrāne, Ruslans Razumejevs, Andris Ribakovs, Dana Solovjova, Leila Tihomirova, Deņiss Tihomirovs

4. klases skolēni – Jelizaveta Jačeikina, Ņikita Narnickis, Julija Razumejeva

5. klases skolnieks – Igors Golovņovs

6. klases skolēni – Artjoms Laškovs, Elīna Melāne, Milana Ovčinnikova, Nikita Razumejevs

8. klases skolēni – Viviana Laškova, Jekaterina Razumejeva, Romāns Smirnovs, Aleksejs Tihomirovs, Dajana Vasiļjeva, Aļona Vilipsone

 

Nominācijā par  aktīvu piedalīšanos ārpusskolas pasākumos tika apbalvoti:

1. klases skolēni – Laura Terehoviča, Viktors Terehovičs

3. klases skolēni – Andris Ribakovs, Dana Solovjova, Leila Tihomirova, Deņiss Tihomirovs

4. klases skolēni – Jelizaveta Jačeikina, Ņikita Narnickis

6. klases skolēni – Anastasija Putina, Milana Ovčinnikova, Elīna Melāne, Konstantīns Kolesnikovs

8. klases skolēni – Viviana Laškova, Jekaterina Razumejeva, Romāns Smirnovs, Dmitrijs Tihomirovs, Aļona Vilipsone

 

Nominācijā aktīvākie makulatūras vācēji  tika apbalvoti:

3. klases skolnieks Deņiss Tihomirovs savāca 607 kg

4. klases skolnieks Ņikita Narnickis savāca 88 kg

4. klases skolniece Jelizaveta Jačeikina 66 kg

 

Nominācijā aktīvākie PET pudeļu vācēji  tika apbalvoti:

4. klases skolniece Jelizaveta Jačeikina 58 kg

3. klases skolnieks Andris Ribakovs savāca 28 kg

1. klases skolniece  Laura Terehoviča savāca 15 kg

4. klases skolnieks Daniels Āboltiņš savāca 15 kg

6. klases skolniece  Milana Ovčinnikova savāca 15 kg

 

Tika apbalvoti aktīvākie vecāki par aktīvu līdzdalību un atbalstu skolas dzīvē – Taisija Putina, Larisa Laškova, Marina Melāne, Svetlana Tihomirova, Olga Litavnieka, Liāna Jačeikina, Marija Jačeikina, Iveta Gulbiņa.

Paldies visam skolotāju kolektīvam, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!

 

Apsveicam!

Apsveicam!

2019. gada 21. martā Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs”, kurā piedalījās 16500 dalībnieku,no Audriņu pamatskolas piedalījās 11 skolēni
1. vietu skolā 3.; 4.; 6.; 8. klašu grupā ieguva:
 • Andris Ribakovs 3.klase 1925 vieta Latvijā
 • Jelizaveta Jačeikina 4. klase 832 vieta Latvijā
 • Konstantīns Kolesnikovs 6. klase 74 vieta Latvijā
 • Dmitrijs Tihomirovs 8. klase 792 vieta Latvijā

2. vietu skolā 3.; 4.; 6.; 8. klašu grupā ieguva:

 • Deņiss Tihomirovs 3.klase 2151 vieta Latvijā
 • Ņikita Narnickis 4. klase 2058 vieta Latvijā
 • Jurijs Rakitjanskis 6. klase 481 vieta Latvijā
 • Aleksejs Tihomirovs 8. klase 972 vieta Latvijā

3. vietu skolā 3.; 6.; 8. klašu grupā ieguva:

 • Leila Tihomirova 3.klase 2580 vieta Latvijā
 • Milana Ovčinnikova 6. klase 811 vieta Latvijā
 • Romāns Smirnovs 8. klase 986 vieta Latvijā

Liels paldies skolēniem un matemātikas skolotājām: Aleksandrai Vilčiņskai, Regīnai Voronovai, Liānai Teirumniekai, Dacei Vasilevskai, par ieguldīto darbu un laiku gatavojoties konkursam!

Audriņu pamatskolas administrācija

Apsveicam!

Apsveicam!

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

2019. gada 16. aprīlī Rēzeknes novada radošais keramikas konkurss “Lieldienas”, kurā piedalījās Audriņu pamatskolas skolnieces:

Jelizaveta Jačeikina – ieguva 2.pakāpes diplomu

Dana  Solovjova – ieguva atzinības rakstu

Liels paldies skolēniem un skolotājai – Anželai Sigajevai par ieguldīto darbu un laiku gatavojoties konkursam!

Audriņu pamatskolas administrācija