Pantomīma un cirka izrāde Audriņu pamatskolā

Pantomīma un cirka izrāde Audriņu pamatskolā

26. aprīlī Audriņu pamatskolas skolēniem bija iespēja noskatīties PantoCirka izrādi un meistarklases video versiju projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros.

Šī izrāde bija pantomīma, kā mēmais kino, kad ar žestu, mīmikas un plastisku ķermeņa kustību palīdzību, nelietojot valodu, tēli spēja attēlot jeb izstāstīt savu stāstu. Izrādē skolēni sastapās ar cilvēku Iguānu, meiteni ar uguns gaismiņām un Mīmu, kas sapņoja atvērtām acīm. Skolēni dažas pantomīma darbības neizprata, bet visvairāk izbrīnīja, kad cilvēks Iguāna ielīda mazajā kastē. Uzjautrināja cilvēks balonā. Visiem ļoti patika žonglēšana ar gaismiņām un numurs ar lielo balonu. Interesanti likās iluzionistu triki.

Izrādes noslēgumā skolēniem tika dots ieskats par cirka pamatiem un dažādām izrāžu formām. Skolēniem bija iespēja piedalīties arī meistarklasē, kuras laikā tie tika mudināti izmēģināt pantomīmas un plastiskās akrobātikas pamattehnikas. Šo iespēju skolēni aktīvi izmantoja, mēģinot atdarināt to, ko rāda meistari. Skolēni ar aizrautību vēroja, kā pieaudzis cilvēks spēj ietilpt pavisam mazā kastē, un cik veikls var būt cilvēka ķermenis, ja regulāri trenējas.

 Paldies Latvijas skolas somai par iespēju mācīties kaut ko jaunu!

Audriņu pamatskolas skolotāja Dace Vasilevska

Comments are closed.