Pagarinātās darba dienas grupas plāns

Pagarinātās darba dienas grupas plāns

Pagarinātās darba dienas grupas plāns
(pirmdiena, otrdiena, trešdiena)

Pagarinātās darba dienas grupas norises kārtība. Laiks.

Nodarbības veids

 

12:50 – 12:55

Visiem pagarinātās grupas bērniem jābūt uz pagarinātās grupas sākumu pēc pēdējās mācību stundas.
12:55 – 13:35 Mājas darbu gatavošana (pēc skolēnu velmēm).
13:35 -15:21 Rotaļas skolēniem, kuri izpildījuši mājas darbus.
Pastaiga svaigā gaisā vai kustību rotaļas stadionā, sporta hallē vai spēles bērnu laukumā. Lietus gadījumā spēles un rotaļas klasē.
Interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.
15:00 – 15:05 Launags
15:21 Pagarinātās dienas grupas beigas. Došanās mājās.
15:10; 15:40 Autobuss.

Pagarinātās darba dienas grupas plāns
(ceturtdiena, piektdiena)

Pagarinātās darba dienas grupas norises kārtība. Laiks.

Nodarbības veids

 

12:00 – 12:10

Visiem pagarinātās grupas bērniem jābūt uz pagarinātās grupas sākumu pēc pēdējās mācību stundas.
12:10 – 13:20 Mājas darbu gatavošana (pēc skolēnu velmēm).
13:20 – 14:31 Rotaļas skolēniem, kuri izpildījuši mājas darbus.
Pastaiga svaigā gaisā vai kustību rotaļas stadionā, sporta hallē vai spēles bērnu laukumā. Lietus gadījumā spēles un rotaļas klasē.
Interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.
14:31 Launags
15:00 – 15:05 Pagarinātās dienas grupas beigas. Došanās mājās.
15:10; 15:40 Autobuss.


Pagarinātās dienas grupas darba plāns 2017./18.m.g