Pagarinātās darba dienas grupas plāns

Pagarinātās darba dienas grupas plāns

Laiks Nodarbības veids
12.25-13.10 Visiem pagarinātās grupas bērniem jābūt uz pagarināto grupu, pēc pēdējās mācību stundas
13.10 – 14.00 Mājas darbu gatavošana (pēc skolēnu vēlmēm)
14.00 – 14.30 Galda spēles. Interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.
14.30 -15.00 Launags
15.10 Autobuss (1.reiss)
15.15 -16.00 Pastaiga svaigā gaisā vai kustību rotaļas stadionā, sporta hallē vai bērnu laukumā. Lietus gadījumā spēles un rotaļas klasē.
16.00 – 16.10 Autobuss (2. Reiss)