Izglītības programmas

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības mazākumtautības programma,  2. modelis.  Izglītības programmas kods 21011121
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 2. modelis. Izglītības programmas kods 21015621
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 2. modelis.  Izglītības programmas kods 21015821
  • Vispārējās pirmskolas izglītības programma izglītības programma. Izglītības programmas kods 01011111
  • Mazākumtautību vispārējā pirmskolas izglītības programma. Izglītības programmas kods 01011121
  • Speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Izglītības programmas kods 01015611
  • Speciālās pirmskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Izglītības programmas kods 01015621