Ētikas komisijas sastāvs

Ētikas komisijas sastāvs

Ētikas komisijas priekšsēdētāja Jeļena PIMAHOVA
Ētikas komisijas priekšsēdētājas vietniece Tatjana VABALE
Ētikas komisijas sekretāre Sandra JERŠOVA