Ētikas komisijas sastāvs

Ētikas komisijas sastāvs

Ētikas komisijas priekšsēdētāja Diāna Vasiļjeva
Ētikas komisijas priekšsēdētājas vietniece Iveta Rundāne
Ētikas komisijas sekretāre Rudīte Vaišļa