Ētikas komisijas sastāvs

Ētikas komisijas sastāvs

Ētikas komisijas priekšsēdētāja Alla Vorobjova
Ētikas komisijas priekšsēdētājas vietniece Līvija Bobrova
Ētikas komisijas sekretāre Diāna Vasiļjeva