Skolas īpašie piedāvājumi

Skolas īpašie piedāvājumi

Skolas īpašie piedāvājumi

 • Skola – krievu un latviskas kultūrvides veidotāja, sekmīgi veic integrācijas procesu
 • Skolā ir daudzveidīgas interešu izglītības programmas
 • Skolā ir pagarinātās dienas grupa 1. – 6.klašu skolēniem
 • Iespēja nokļūt un piedalīties olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, ārpusskolas pasākumos un mācību ekskursijās
 • 2.- 4.klases skolēniem ir iespēja apmeklēt baseina nodarbības
 • Skola veicina skolēnu iesaistīšanos vides izglītības pasākumos:
  – SIA „Zaļā josta” makulatūras vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”
  – SIA „Zaļā josta” bateriju vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”
  – SIA „Zaļā josta” plastmasas pudeļu vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”
  – SIA „Zaļā josta” elektrotehnikas un elektroierīču vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”
 • Skola veicina skolēnu un skolotāju iesaistīšanos projektos:
  – „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education”
 • Skolai ir īpaša sadarbība ar Audriņu KN un Audriņu bibliotēku
 • Skolā pieejami logopēda un speciālā pedagoga pakalpojumi
 • Skolā ir datorklase, WI-FI interneta tīkls, pieejams interneta pakalpojums
 • Skolā ir muzejs, bibliotēka un lasītava
 • Skolā ik gadu tiek veidota „Skolas gadagrāmata”
 • Skolā ir sporta vingrošanas telpa ar inventāru, trenažieru zāle, plaša sporta zāle un sporta laukums – basketbola, volejbola, pludmales volejbola un futbola laukumiem
 • Āra klase un baseins ar labiekārtotu teritoriju ap to
 • Skolai savs skolas autobuss, kas pārvadā skolēnus uz/no skolas trīs maršrutos
 • Skola piedalās programmās „Skolas piens”, „Skolas auglis” un „Putras programma”
 • Skolā visiem skolēniem ir bezmaksas pusdienas
 • Skolotāji ir nodibinājuši biedrību „Gaismiņa”
 • Skola veiksmīgi izmanto projektos iegūtos līdzekļus vides dienas nometņu organizēšanai, skolas vides labiekārtošanai un meteriāl-tehniskās bāzes modernizēšanai
 • Skolai ir e-klase, skolas mājas lapa – skola.audrini.lv