Browsed by
Autors: Admin

Iepazīstot dzimto Latgali

Iepazīstot dzimto Latgali

Šī gada rudens izceļas ar savu neprognozejamību – te līst, te spoži spīd saule, te vējš „kož” cauri kauliem…

Neskatoties uz nestabilajiem laika apstākļiem un „bruņojušies” ar lietus mētelīšiem, Audriņu pamatskolas 9.klases skolēni projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros devās Daugavpils virzienā. Ceļa mērķis – Naujenes Novadpētniecības muzejs, ar savu misiju “Vairot iedzīvotāju izpratni un zināšanas par novada bagāto kultūras mantojumu, saglabājot un popularizējot Naujenes pagasta, tā tuvākās apkārtnes un aizsargājamā ainavu apvidus „Augšdaugava”  kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītas nemateriālās un materiālās kultūras liecības, pievēršot uzmanību vecticībnieku kultūras mantojumam.”  9. klases skolēni ar interesi aplūkoja un klausījās gides stāstījumu “Slutišķu sādžā ar ekspozīciju “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” par vēsturisko mantojumu Daugavpils apkārtnē, par tautu tradīcijām, kā blakus draudzīgi varēja sadzīvot divas diezgan atšķirīgas kultūras – latgaļi un pareizticīgie. Īpašā gaisotnē skolēni varēja sevi iztēloties pāris gadsimtu nesenā pagātnē.

Atgriežoties no Slutišķiem uz Naujeni, bērni labprāt izmantoja gides piedāvāto iespēju uzkāpt 21 m augstajā Vasarģelišķu skatu tornī, lai no putna lidojuma augstuma varētu aplūkot ainavas un gleznainos Daugavas lokus. Atklājums – klātienē varējām apskatīt Daugavas upes Rozališķu loku – vienu no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 latu banknoti.

Novadpētniecības muzeja telpās atrodas vairāk nekā 21000 eksponātu, tie tika aplūkoti cauri laikmetu griežiem, veidojās saruna par tiem, kuri priekšmeti ir redzēti arī kāda mājās. Atraktīvs ekskursijas noslēgums – kad skolēni centās uzminēt kāda no senlatgaliešu vārdiem nozīmi.

Muzeja ekspozīciju zālē aplūkojām naujeniešu lepnuma – tēlnieces Valentīnas Zeiles galeriju – gleznas un dažāda lieluma skulptūras, lielākoties no bronzas.

Interesants muzeja objekts – no nelieliem krāsainiem gabaliņiem adīšanas vai tamborēšanas tehnikā top liels 500 metri garš deķis, kas ir kā simbolisks mūsu likteņupes Daugavas platums. Rokdarbu fragmentiņi tiek darināti gan  uz vietas, gan arī tiek atsūti no dažādām Latvijas pusēm pa pastu.

Atziņa – mūsu senā kultūra ir neiepazīta un tā atklājas no vēl neredzētiem skatu punktiem, tā ir jākopj un jāsaudzē, lai nākamajām paaudzēm pēc mums arī būtu šī bagātība.

Audriņu pamatskolas skolotājas Ivetas Rundānes teksts un foto

Vai tu, kas Latvija? Tā ir zeme – mana dzimtene…

Vai tu, kas Latvija? Tā ir zeme – mana dzimtene…

 

             Gatavojoties 101 Latvijas dzimšanas dienai, Audriņu pamatskolas 4. un 5. klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju devās uz Audriņu pagasta bibliotēku. Bērnus sagaidīja erudītā bibliotekāre Margarita Platonova, kura bija sagatavojusi nelielu stāstījumu par mūsu valsts simboliem, notikumiem. Tika uzdoti arī jautājumi par un ap Latviju. 4. klases Damiāns bija tas, kurš izcēlās ar pareizo atbilžu sniegšanu.

Katrs no bērniem Latvijas kartē atzīmēja tās pilsētas, kurās bija būts, nedaudz padalījās iespaidos par redzēto. Nodarbības noslēgumā čakls kopdarbs – origami tehnikā veidots simbolisks Latvijas karogs no 98 rūpīgi locītiem kvadrātiņiem.

Karogs tika nogādāts uz skolas telpām, lai rotātu svinīgo centrālo sienu par godu svētkiem.

Audriņu pamatskolas skolotājas Ivetas Rundānes teksts un foto

Vislabākajā vietā pasaulē  

Vislabākajā vietā pasaulē  

 

“Vislabākajā vietā pasaulē ir kāda zeme. To neskar ne stipras vētras, ne zemestrīces. Tajā krāšņi mainās četri gadalaiki, katrs nākdams ar savu skaistumu un dāvanām. Tās balti smilšainos krastus apskalo jūra – skaista un tīra. Cauri zemei plūst lielas un mazas upes, zilajās debesīs spoguļojas dzidri ezeri, pusi zemes klāj zaļi meži,” ar šiem vārdiem tika uzrunāti pirmsskolēni, kuri 14. novembrī bija sapulcējušies Audriņu pamatskolas (K2) aktu zālē. Mēs varam būt lepni, ka mūsu valstij ir sava zeme, karogs, himna un tauta, kura to mīl. Bērnu izpildījumā skanēja latviešu tautasdziesmas, dziesmas par Dzimteni, par savu novadu, dzejoļi par mūsu Tēvu zemi, novēlot, lai Latvijai netrūktu Dieva svētības, strādīgu cilvēku un laimīgu bērnu, lai katrs latvietis varētu teikt: “Es esmu laimīgs, jo dzīvoju Latvijā!”

Bērni zina, ka dzimšanas diena katram ir īpaša diena – tātad arī mūsu valstij Latvijai tā ir īpaša. Ļoti svarīgs un atbildīgs ir svētku sagatavošanas posms. Scenāriju izstrādā mūzikas skolotāja Nadežda, kas katram koncertam piemeklē atbilstošas dziesmas, dejas un rotaļas, regulāri atjaunojot muzikālo materiālu. Skolotājas Līga, Rudīte, Aleksandrs un Janīna skaidro bērniem valsts svētku nozīmi un tradīcijas. Bērni mācās atbilstošus dzejoļus, zīmē zīmējumus par Latviju, gatavo karodziņus un apsveikumus. Pasākumā piedalās izglītības iestādes audzēkņi, skolotāji, vecāki un citi viesi.

Audriņu pamatskolas mūzikas skolotāja Nadežda Osipova