Audriņu pamatskolai apstiprināts projekts ”Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā”

Audriņu pamatskolai apstiprināts projekts ”Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā”

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks Vladislavs Burovs kopā ar pagasta jauniešiem Dēziju un Rihardu Teirumniekiem piedalījās Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludinātajā projektu konkursā jauniešiem par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem.

Konkursa mērķis ir atbalstīt aktivitātes jaunatnes sekmīgākai integrācijai politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā. Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas.

Jaunieši iesniedza projektu „Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā” par kopējo summu 396 EUR, lai realizētu ieceri organizēt Rēzeknes novada jauniešiem divus posmus ielu sporta spēļu sacensībās Audriņu pamatskolā.

Kopumā tika iesniegti 29 projektu pieteikumi, no kuriem 22 aktuālākajiem un oriģinālākajiem tika piešķirts finansējums ar kopējo summu 7000 EUR apmērā. Apstiprināto projektu sarakstā ir arī projekts „Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā” ar kopējo summu 330 EUR, kas tiks realizēts laika posmā no 2018.gada 1.maijs – 2018.gada 20.septembrim.

Paldies jauniešiem par idejām un iedvesmu darboties! Novēlēsim veiksmi projekta īstenošanā!

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka

Comments are closed.