Browsed by
Kategorijas: Projekti

25. septembris – Pasaules labāko ziņu diena

25. septembris – Pasaules labāko ziņu diena

Atsaucoties uz akcijas organizatora – Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) aicinājumu, Rēzeknes novada Audriņu pamatskolas skolotājas Sandra Jeršova, Jeļena Pimahova un Alīna Krasovska iepazīstināja skolēnus un klašu audzinātājas ar  ilgtspējīgas attīstības  mērķiem un akcijas “Vārda spēks” jēgu, saturu un  norisi. 4. – 8. klases skolēni apsprieda un izvēlējās vienu no globālajiem mērķiem – laba veselība. Plakāta izveidē viņi iesaistīja katru klasi. Ar plakātu, informatīvu izdevumu „Pasaules labākās ziņas” un stāstījumu brīvprātīgie – Kristina Vasiļjeva, Milana Ovčinnikova, Jelizaveta Vasiļjeva, Jekaterina Razumejeva, Aļona Vilipsone, Viviana Laškova un Jelena Putina apmeklēja iestādes un uzņēmumus Audriņu ciematā, uzrunāja to darbiniekus un arī satiktos pagasta iedzīvotājus. Akcijas ietvaros meitenes dalīja uzlīmes skolēniem, pedagogiem un skolas darbiniekiem, kā arī atbildēja uz jautājumiem par globālo izglītību.

Akcija “Vārda spēks” Audriņu pamatskolā noritēja radoši. Tā bija ne tikai saulaina atvasaras diena, bet arī sadarbības, pozitīva noskaņojuma un izglītošanās diena.

Paldies par atsaucību pedagogiem un skolēniem!

Audriņu pamatskolas skolotāja Sandra Jeršova

Globālās izglītības nedēļas nodarbība Audriņu pamatskolā

Globālās izglītības nedēļas nodarbība Audriņu pamatskolā

Atsaucoties uz LAPAS (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai) aicinājumu, 25. septembrī Audriņu pamatskolas skolēni piedalījās Pasaules labāko ziņu dienas akcijā “Vārda spēks”.

Turpinot atbalstīt globālās izglītības nedēļas iniciatīvu Latvijā, no 21. līdz 27. novembrim 1. – 9. klašu skolēni aktīvi iesaistījās globālās izglītības nedēļas nodarbībā. Uz skolu LAPAS nogādāja metodikas paku, saņemtie materiāli bija noderīgi aktivitāšu īstenošanai. Aktivitātes laikā skolēni tika iepazīstināti ar izvēlēto nodarbības mērķi – novērsts bads. Tika pārrunāts, kas ir bads, kādi ir tā cēloņi, ko nozīmē – iepirkties atbildīgi. Nedēļas laikā bija jāatnes tukši, tīri pārtikas produktu iepakojumi, no kuriem jāizgriež informācija par ražotājvalsti un jāielīmē sagatavotajā kartē. Tika izdarīti secinājumi, kuras ražotājvalstis dominē. Skolēni bija priecīgi, ka viņu ģimenēs izvēlas Latvijā ražotus produktus, jo to bija lielākā daļa.

Paldies klašu audzinātājām un skolēniem par radošumu, īstenojot iniciatīvas mūsu skolā!

 

Sandra Jeršova un Jeļena Pimahova

Audriņu pamatskolas skolotāji piedalās projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345

Audriņu pamatskolas skolotāji piedalās projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345

Globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj attīstīt izpratni par starptautiskajiem procesiem, izzināt globālo problēmu cēloņus un ietekmi, veicina personisku iesaistīšanos un informētu lēmumu pieņemšanu.

Globālās izglītības pamatjautājumi:

  • Kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam?
  • Kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti?
  • Kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus Latvijā un ārpus tās?
  • Ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot?

Mērķis – sekmēt sabiedrības izpratni par globālo izglītību, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnes paaugstināšanai par savstarpējo mijiedarbību pasaulē. Veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Globālās izglītības ietvaros ir apmeklēti semināri un praktiskās nodarbības.

Visas aktivitātes ir balstītas uz neformālās izglītības principiem – darbs grupās, praktiska darbošanās jeb mācīšanās darot, diskusijas, refleksijas un simulācijas spēles. Aktivitāšu mērķis nav skolēniem pasniegt neapgāžamu patiesību, bet gan ļaut viņiem diskutēt, veidot savu viedokli, atklāt un izdarīt secinājumus pašiem.

Visas piedāvātās idejas tika apkopotas vienā materiālā “Globālā skolotāja rokasgrāmata”.

Noslēguma seminārā piedalījās 30 Rēzeknes novada pedagogi no kuriem divi pedagogi bija no Audriņu pamatskolas – Maija Repša un Tatjana Vabale. Mācības noritēja trijās daļās un tās Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA darbinieki, kuriem ir liela pieredze kursu vadīšanā globālās izglītības jomā. Izvērtējot savas sajūtas par piedalīšanās šajos kursos, “Sākumā jutos nedroši, bet viss izdevās, interesanta ieniršana nezināmajā, maz zināmajā, neapjaustajā, zināšanas, kuras noder darbā ar bērniem, kolēģiem un vecākiem, bet, galvenais, noder sava redzesloka paplašināšanai.

Projekta laikā tika izgatavoti teorētiskie un praktiskie materiāli, kuri šobrīt tiek aprobēti. Aprobēšanu veic 10 pedagogi starp kuriem ir Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Maija Repša. Aprobēšanas process notiek no septembra līdz novembrim kurā tiek apskatītas sekojošas tēmas: “Raibā tomātu pasaule”, “No meža līdz papīram” un “Vannas pīlīte, kur tu peldi”. Skolotāja jau ir veikusi aprobēšanu pēc tēmas “Raibā tomātu pasaule” trīs nodarbības. Pēc aprobēšanas veikšanas šie 10 pedagogi, novemrī, dosies apmaiņas braucienā uz Bulgāriju (Sofiju).

Audriņu pamatskola iesaistās Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”

Audriņu pamatskola iesaistās Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”

Audriņu pamatskola ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas.

Šobrīd skola, darbojoties kopā ar skolēniem, strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un, izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka