Māls-radošo fantāziju īstenotājs

Māls-radošo fantāziju īstenotājs

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvalde 2018. gada februārī izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm.

Konkursa mērķis bija atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas jomā un veicināt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un neformālās izglītības popularizēšanu un aktualizēšanu.

Audriņu pamatskola arī piedalījās konkursā ar mērķi iegadāties materiālus un inventāru interešu izglītības programmām „Jautrā māksla” un „Radošā studija” kvalitatīvai programmu realizēšanai.

Materiāli un inventārs ir nepieciešami, lai dažādotu un veicinātu izglītojamo radošo spēju, attīstību, iniciatīvu izteikt sevi vizuāli plastiskas mākslas izteiksmes līdzekļiem, iespēja kvalitatīvi sagatavoties un piedalīties notiekošajās keramikas konkursos novadā.

Projektā tika plānots iegadāties māla masu, krāsu un laku, ar ko noklāt mālu, roku virpu un instrumentus.

Projektā par materiālās bāzes papildināšanu vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm tika atbalstīts Audriņu pamatskolas projekts „Māls-radošo fantāziju īstenotājs” un projekta realizācijai piešķirts 225,00 eiro. Tika nopirkts vairāk nekā 200 kg māla, instrumenti, galda virpa, akrila krāsas, otiņas, laka.

Iegādātie materiāli veicinās izglītojamo radošās iztēles, fantāzijas, asociatīvās domāšanas attīstību un izpratni par vizuāli plastisko mākslu, popularizēs keramikas nozīmi jauniešu vidū, sniegs iespēju labāk un kvalitatīvāk būt sagatavotiem dalībai dažādos konkursos, veicinās izglītojamo izvēli nākotnes profesijā saistībā ar šo nozari.

2018. gada 18. aprīlī audzēkņi brauks piedalīties Latgales novadu bērnuun jauniešu interešu izglītības vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošajā konkursā „LATVIEŠU TAUTAS TEIKAS” ciemā Rogovka, Nautrēnu pagastā. Novēlēsim viņiem veiksmi radošajā darbā!

Projekta koordinators: Anžela Sigajeva

Comments are closed.