Vislabākajā vietā pasaulē  

Vislabākajā vietā pasaulē  

 

“Vislabākajā vietā pasaulē ir kāda zeme. To neskar ne stipras vētras, ne zemestrīces. Tajā krāšņi mainās četri gadalaiki, katrs nākdams ar savu skaistumu un dāvanām. Tās balti smilšainos krastus apskalo jūra – skaista un tīra. Cauri zemei plūst lielas un mazas upes, zilajās debesīs spoguļojas dzidri ezeri, pusi zemes klāj zaļi meži,” ar šiem vārdiem tika uzrunāti pirmsskolēni, kuri 14. novembrī bija sapulcējušies Audriņu pamatskolas (K2) aktu zālē. Mēs varam būt lepni, ka mūsu valstij ir sava zeme, karogs, himna un tauta, kura to mīl. Bērnu izpildījumā skanēja latviešu tautasdziesmas, dziesmas par Dzimteni, par savu novadu, dzejoļi par mūsu Tēvu zemi, novēlot, lai Latvijai netrūktu Dieva svētības, strādīgu cilvēku un laimīgu bērnu, lai katrs latvietis varētu teikt: “Es esmu laimīgs, jo dzīvoju Latvijā!”

Bērni zina, ka dzimšanas diena katram ir īpaša diena – tātad arī mūsu valstij Latvijai tā ir īpaša. Ļoti svarīgs un atbildīgs ir svētku sagatavošanas posms. Scenāriju izstrādā mūzikas skolotāja Nadežda, kas katram koncertam piemeklē atbilstošas dziesmas, dejas un rotaļas, regulāri atjaunojot muzikālo materiālu. Skolotājas Līga, Rudīte, Aleksandrs un Janīna skaidro bērniem valsts svētku nozīmi un tradīcijas. Bērni mācās atbilstošus dzejoļus, zīmē zīmējumus par Latviju, gatavo karodziņus un apsveikumus. Pasākumā piedalās izglītības iestādes audzēkņi, skolotāji, vecāki un citi viesi.

Audriņu pamatskolas mūzikas skolotāja Nadežda Osipova

Comments are closed.