Mēs esam ļoti aktīvi.

Mēs esam ļoti aktīvi.

Mēs esam ļoti aktīvi.  Piedalījāmies akcijās. Vācām makulatūru. Un tāpēc, 25.maijā mēs, Audriņu pamatskolas skolēni , apmeklējām Tērvetes dabas parku, kur piedalījāmies Latvijas Meža dienās. Uz ekskursiju brauca visčaklākie skolas makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” dalībnieki. Un kopējais makulatūras savāktais daudzums Audriņu pamatskolā ir 4340.00 kg.

Tērvetes dabas parka jaunākajā daļā – Kurbada zemē, laikā no plkst. 10 līdz 17 dažāda vecuma bērni un pieaugušie varēja  ar savām rokām iepazīt vairāk nekā 30 meža izziņas pieturas – meža tapšanu no sēkliņas līdz gatavai koka mājai, kā arī piedalīties daudzveidīgās izglītojošās aktivitātēs kopā ar rūķiem, raganām un īstiem meža večiem! Pasākumā vienkopus pulcējās dažādas ar mežu un dabu saistītas organizācijas, kas rūpējās  par apmeklētāju iesaistīšanu un labsajūtu. Mēs uzzinājām  ne tikai meža audzēšanas ciklu ar meža tehniku darbībā, bet arī mācību un karjeras iespējas meža nozarē.

Savus spēkus  izmēģinājām  arī darbā ar rokas instrumentiem, bet zēniem  lielākais prieks bija par meža tehniku, kas zarus pārvērš šķeldā, bet baļķus cilā gluži kā sērkociņus. Kā arī, mēs paplašinājām  zināšanas par dabas aizsardzību un tā nozīmi tautsaimniecībā.

Audriņu pamatskolas skolotāja Alīna Krasovska.

Comments are closed.