Browsed by
Kategorijas: DALĪBA KONKURSOS

Apsveicam!!!

Apsveicam!!!

Fotokonkursa “Mana zeme skaistā” uzvarētājus:

  • 1.vieta Anastasija Putina – 70 balsis
  • 2.vieta Milana Ovčinnikova – 41 balss
  • 3.vieta Elīna Melāne – 32 balsis

Liels paldies visiem izglītojamajiem, kas piedalījās konkursā, skolotājiem un vecākiem, kas atbalstīja.

Audriņu pamatskolas administrācija

Pirmā semestra sasniegumi

Pirmā semestra sasniegumi

2018./2019.m.g. pirmā semestra sasniegumi Audriņu pamatskolā.

 

Šajā semestrī par teicamām sekmēm tika apbalvoti:

3. klases skolnieks Andris Ribakovs;

4. klases skolniece  Jelizaveta Jačeikina.

 

Par labām sekmēm tika apbalvoti:

3. klases skolēni Leila Tihomirova, Deņiss Tihomirovs;

6. klases skolniece Milana Ovčinnikova.

 

Skolēni visu semestri čakli piedalījās dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, un saņēma skolas pateicības rakstus.

Tika apbalvoti aktīvākie vecāki par aktīvu līdzdalību un atbalstu skolas dzīvē – Aļona un Oļegs Vasiļjevi, Taisija un Viktors Putini, Olga Litovnika, Larisa Laškova, Svetlana Tihomirova un Svetlana Aksentjeva.

Apsveicam!!!

Apsveicam!!!

Apveicam SIA ALAAS konkursa “Mana puķe Latvijai” uzvarētājus!
I vietas ieguvējus:     
  •                    Polinu Sidorenkovu     darba nosaukums – “Muižniece”
  •                    Alinu Vasiļjevu  
  •                    Nikitu Višņakovu   darba nosaukums “Samtenes”
 II vietas ieguvējus: 
  •               Alisi Baikovu
  •              Veroniku Baikovu
  •             Maksimu Baikovu       kopdarbs “Puķu dārziņš” 

 Paldies skolotājām par atbalstu un ieguldīto darbu –  Līvijai Bobrovai, Janīnai Čakšai, Līgai Asarei.

Audriņu pamatskolas administrācija

Apsveicam!!!

Apsveicam!!!

Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību bērnu –

jaunatnes sporta skolas rīkotajās peldēšanas sacensībās ar iegūtajām godalgotajām vietām:

3.klases skolnieci Jeļizavetu Jačeikinu – ieguva II vietu
3.klases skolnieku Artjomu Vasiļjevu – ieguva III vietu
4.klases skolnieci Vladlenu Drobati – ieguva III  vietu
5.klases skolnieci Elīnu Melāni – ieguva II vietu
5.klases skolnieku Artjomu Laškovu – ieguva II vietu
5.klases skolnieku Andreju Vasiļjevu  ieguva III vietu.
 
Apsveicam visus nominantus un paldies visiem vecākiem par sniegto atbalstu!

Audriņu pamatskolas administrācija