2019./2020. mācību gada pirmā semestra sasniegumi Audriņu pamatskolā

Audriņu pamatskolā ir tradīcija, katra semestra beigās apbalvot zinošākos, čaklākos un radošākos skolēnus.

Šajā semestrī par teicamām sekmēm tika apbalvota 5. klases skolniece  Jelizaveta Jačeikina.

Par labām sekmēm tika apbalvoti trīs skolēni – 1. klases skolniece Liana Tihomirova, 2. klases skolniece Laura Terehoviča, 4. klases skolēni Leila Tihomirova un Deņiss Tihomirovs, 7. klases skolniece Milana Ovčinnikova un 9. klases skolnieks Dmitrijs Tihomirovs.

Aktīvākie un centīgākie skolēni, kuri pildīja uzdevumus tiešsaistē un nopelnīja visvairāk punktus, tika apbalvoti ar Uzdevumi.lv diplomu

  1. vietas ieguvējs skolā ir 9. klases skolnieks Dmitrijs Tihomirovs,kurš nopelnīja 4198 punktu
  2. vietas ieguvējs skolā ir 7. klases skolnieks Nikita Razumejevs,kurš nopelnīja 2130 punktu
  3. vietas ieguvēja skolā ir 7. klases skolniece Milana Ovčinnikova,kura nopelnīja 1279 punktu

   Nominācijā par  aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos tika apbalvoti:

  1. klases skolniece – Jelizaveta Jačeikina,
  2. klases skolnieks – Dāvids Elksnis,
  3. klases skolēni – Milana Ovčinnikova, Jurijs Rakitjanskis,
  4. klases skolieks – Romāns Smirnovs.

Tika apbalvoti aktīvākie vecāki par aktīvu līdzdalību un atbalstu skolas dzīvē – Olga Litavnieka, Svetlana Tihomirova, Taisija Putina, Oksana Jurkane, Liāna Jačeikina, Svetlana Aksentjeva.

Paldies visam skolotāju kolektīvam, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!

 

Comments are closed.