Browsed by
Autors: Admin

Audriņu pamatskolas skolēni teātra izrādē “Riekstkodis”

Audriņu pamatskolas skolēni teātra izrādē “Riekstkodis”

2019. gada.8. maijā,  projekta Latvijas Skolas soma ietvaros, Audriņu pamatskolas 3.-4. klases skolēni apmeklēja teātrī “ Joriks”  izrādi «Riekstkodis».

Izrādē tika akcentētas tādas īpašības kā labsirdība, nesavtība un mīlestība, kuras mijās ar augstprātību, meliem un niķiem .

Teātra izrādē tika atspoguļots ka galvenais ir nevis izskats, bet cilvēka dvēsele. Šīs tēmas ļoti aktuālas mūsu jaunatnei, tāpēc tās bieži tiek apspriestas ētikas un sociālo zinību stundās.

Izrādes laikā, mēs redzējām, ka katram atgriežas tas, ko viņš pelnījis.

Meitenēm ļoti patika izrāde, jo tā bija par mīlestību, bet puišiem patika izrāde, jo tā bija par īstiem bruņiniekiem. Apmeklējot šo izrādi, skolēni ieguva daudz interesanta mācību procesam, tie skolēni, kuri apmeklē skolas teātra pulciņu, papildināja savas zināšanas teātra mākslā. Visas izrādes laikā skolēni baudīja lielisko vokālu.

Audriņu pamatskolas skolotāja Aleksandra Vilčiņska

Rēzeknes novadā notika pasākumi Otrā pasaules kara upuru piemiņai

Rēzeknes novadā notika pasākumi Otrā pasaules kara upuru piemiņai

Publicēts 08.05.2019

http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-notika-pasakumi-otra-pasaules-kara-upuru-pieminai/

8. maijā Rēzeknes novada Ančupānu memoriālā notika atceres pasākums par godu nacisma sagrāvei un Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne aicināja atcerētos Otrajā pasaules karā kritušos: “Viņi atdeva savas dzīvības, lai mēs varētu dzīvot, sapņot un mīlēt. Arī kritušajiem bija sapņi, arī viņi gribēja mīlēt, gribēja dzīvot. Mūsu pienākums ir panākt, lai neatkārtotos kara šausmas, lai mēs, mūsu bērni un mazbērni dzīvotu zem mierīgām debesīm. Darīsim visu, lai būtu miers, lai visi dzīvotu draudzīgi!”

Piemiņas brīdī piedalījās arī Audriņu pamatskolas audzēkņi, kuri ar ziediem un dzejas rindām godināja kara upuru piemiņu.

Godinot kritušo piemiņu, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis un Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Bistrovs nolika ziedus pieminekļa „Māte ābele” pakājē.

Diānas Seleckas teksts un foto