Latvijas dzimšanas dienas svinīgs pasākums pirmsskolā

Latvijas dzimšanas dienas svinīgs pasākums pirmsskolā

Novembrī Audriņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi svinīgi ar kopīgu valsts himnas dziedāšanu sāka Latvijas dzimšanas dienas svinīgā pasākuma atzīmēšanu.

“Skaista mana tēvu zeme
Par visām zemītēm.”

Pirmā valstiskās piederības sajūta bērnā noteikti nāk no ģimenes. Pirmsskolā mēs stiprinām un cenšamies audzināt katrā bērnā tādas vērtības un ieradumus kā cieņu pret savu valsti, godpilni izturēties pret valsts simboliem, būt godīgiem, atbildīgiem, savaldīgiem…
Sagaidot svētkus, bērni izzināja Latvijas valsts vēsturi, noskatoties un pārrunājot animācijas filmiņu “Karoga stāsts”, video par Audriņiem.
Svinīgi šo dienu atzīmējām Audriņu pamatskolas PII. Bērniem paliks atmiņā kopīgi dziedātā himna, svecīšu iedegšana pie karoga, skandētas tautas dziesmas un izteiktie vēlējumi Latvijai.

Uz šo pasākumu ieradās arī ciemiņi – Meža Māte, Vēja Māte, Zemes Māte. Mazākumtautību bērni skandēja dzejoļus latviski par Latvijas skaisto dabu, dzimtenes mīlestību, mūsu sakopto Rēzeknes novadu.

“Sargāsim,mīlēsim,saudzēsim savu tēvu zemi un dabu”!- svētku izskaņā visiem novēlēja Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Līga Asare.

Audriņu pamatskolas mūzikas skolotāja Nadežda Osipova

Comments are closed.