Labo darbu nedēļa Audriņos

Labo darbu nedēļa Audriņos

No 5-11. oktobrim Audriņu pamatskolas pirmsskolas grupās norisinājās labo darbu nedēļa.

Vecākajā grupiņā, draudzīgā atmosfērā, bērni kopā ar skolotāju Līgu prātoja idejas, ko gan labu šajā nedēļā mēs varētu paveikt. Bērni izteica dažādas, ļoti jaukas un neparastas idejas, bet beigu beigās vienojāmies un palikām pie  idejas apciemot mūsu bērnudārza bijušo pirmsskolas skolotāju Līviju Bobrovu, tādējādi parādot, ka mēs atceramies mūsu jauko skolotāju. Bērni vēlējās satikt sen neredzēto skolotāju, veltīt viņai labus vārdus, kopā dalīties atmiņās, uzdāvināt skolotājai zīmētos zīmējumus, kā arī paveikt tīri praktiskus un lietderīgus darbus skolotājas mājas apkaimē, kā piemēram, palīdzēt sagrābt nobirušās koku lapas, salasīt ozolzīles un kastaņus, kā arī palīdzēt novākt rudens ābolu ražu. Šī ideja šķita fantastiska un viegli realizējama, bet grupas skolotāja, kārtējo reizi pārrunājot ar bērniem Covid-19 infekcijas ierobežošanas un piesardzības pasākumus mūsu iestādē, kopā ar bērniem nolēma šo ideju nedaudz transformēt atbilstoši epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikumiem. Bērni ilgi nedomājot piekrita jaunajam digitālajam izaicinājumam un tik nolemts organizēt virtuālu tikšanos ar skolotāju Līviju! Lai notiktu šī tikšanās mums bija nepieciešams internets, dators, projektors un tiešsaistes konferenču rīks „Zoom”, tā kā visas šīs opcijas ir pieejamas mūsu iestādē, atlika tikai vienoties ar skolotāju par tikšanās laiku. Tas tik bija satraucošs un ar nepacietību gaidīts pasākums! Bērni, pacietīgi gaidot savu kārtu un nepārtraucot viens otru, uzdeva skolotājai jautājumus, demonstrēja skolotājai veltītos zīmējumus un stāstīja kā viņiem klājas. Skolotāja Līvija un klātesošie piedzīvoja ļoti emocionāli aizkustinošu brīdi, kad bērni izteica vēlmi skolotājai nodziedāt dziesmas, gan krievu, gan latviešu valodā – dziedāja visi, arī tie bērni, kuri ikdienā nav tie aktīvākie dziedātāji mūzikas nodarbībās.

Skolotāja Līvija Bobrova ir vietējās apkaimes iedzīvotāja, cienīta gan savu kolēģu, gan vietējo iedzīvotāju vidū. Līvija ar pilnu atdevi ir strādājusi par pirmsskolas pedagoģi 25 gadus, no kuriem 20 gadus Audriņu pamatskolas bērnudārzā. Skolotāja ir izaudzinājusi jau divas paaudzes, tā piemēram, skolotāja savulaik ir audzinājusi vecākās grupas aktīvo audzēkni Kristīni un arī viņas māmiņu Marinu. Skolotāja ir labsirdīga, aktīva, enerģiska, ļoti radoša, strādāja pielietojot individuālu pieeju katram bērnam, liekot viņiem vienmēr justies gaidītiem bērnudārzā. Bērni pirms virtuālās satikšanās, katrs raksturoja skolotāju, sakot, ka viņa ir mīļa, smaidīga un jautra. Gaisā valdot saviļņotām emocijām, vienojāmies šādu tikšanos atkārtot drīzā nākotnē, jo bērni noteikti būs piedzīvojuši jaunus piedzīvojumus un guvuši jaunas emocijas, ar ko padalīties ar skolotāju Līviju.

 

Raksta autore: Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Līga Asare

Foto: O.Gruznova, A.Mališevs

Comments are closed.