Browsed by
Kategorijas: DALĪBA KONKURSOS

SIA ALAAS konkurss pirmskolai

SIA ALAAS konkurss pirmskolai

SIA ALAAS konkurss

,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’

REZULTĀTI:

7.decembrī noslēdzās SIA ALAAS konkurss ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’. Konkursa dalībnieki – PII audzēkņi no visa ALAAS darbības reģiona, veidoja eglīšu rotājumus, par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus. Konkursa pamatmērķis – ar radošu pieeju veicināt bērnu izpratni par nevajadzīgu lietu utilizācijas iespējām, saskatot katrā lietā tās alternatīvas izmantošanas iespējas, kas ļauj mazināt radīto atkritumu daudzumu.

Kopā konkursam tika izgatavoti un iesniegti gandrīz 300 darbi no 20 dažādām izglītības iestādēm. Mūsu skolas rezultāti ir sekojoši:

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Iegūtā vieta Pedagogs
1. Adrians Mališevs 1.vieta Janīna Čakša
2. Kirils Vorobjovs 1.vieta Janīna Čakša
3. Nikita Višņakovs 2.vieta Janīna Čakša
4. Maksims Baikovs 2.vieta Maija Repša
5. Ēriks Melāns 2.vieta Maija Repša
6. Alise Baikova 2.vieta Līvija Bobrova
7. Kristīne Purmale 2.vieta Līvija Bobrova
8. Ariana Lomakina 3.vieta Aleksandrs Mališevs
9. Artjoms Zujevs 3.vieta Aleksandrs Mališevs
10. Alija Ponarada 3.vieta Janīna Čakša
11. Laura un Viktors Terehoviči 3.vieta Maija Repša
12. Darina Gorškova 3.vieta Līvija Bobrova
13. Danila Zujevs 3.vieta Līvija Bobrova
14. Veronika Baikova 3.vieta Līvija Bobrova

 

Informācija un foto atrodamI: ŠEIT

Makulatūras konkurss

Makulatūras konkurss

“Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R” un SIA “AP Kaudzītes” aicināja Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 2016./2017. mācību gada ietvaros vākt makulatūru un sacensties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā.

          Audriņu pamatskola arī piedalījās šajā konkursā un ieguva 4.vietu Latvijā pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni.

Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
1. Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.-lut.draudzes svētdienasskola 25 383.680kg 9592.00kg
2. Brenguļu sākumskola 56 287.839kg 16119.00kg
3. Saldus pagasta PII “Graudiņš” 85 245.918kg 20903.00kg
4. Audriņu pamatskola 69 206.681kg 14261.00kg
5. Kokneses internātpamatskolas attīstības centra Pirmsskolas grupas 16 177.125kg 2834.00kg
APSVEICAM Vladlenu Drobati, Artjomu Laškovu un Andreju Vasiļjevu!

APSVEICAM Vladlenu Drobati, Artjomu Laškovu un Andreju Vasiļjevu!

APSVEICAM!
Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību bērnu – jaunatnes sporta skolas rīkotajās peldēšanas sacensībās piedalījās Audriņu pamatskolas skolēni: Andrejs Vasiļjevs, Artjoms Laškovs, Vladlena Drobate, Aleksejs Vasiļjevs, Milana Ovčinnikova un Elīna Melāne.3.klases skolniece Vladlena Drobate ieguva savā vecumposma grupā 2.vietu,

4.klases skolnieki Artjoms Laškovs – 1.vietu, bet Andrejs Vasiļjevs – 2.vietu.Apsveicam visus nominantus un paldies Larisai Laškovai par sniegto atbalstu!

Skolas direktore Liāna Teirumnieka

Noslēdzies SIA ,,ALAAS’’ konkurss ,,Sāc ar sevi!’’ – 2017!

Noslēdzies SIA ,,ALAAS’’ konkurss ,,Sāc ar sevi!’’ – 2017!

Informācija no interneta: http://alaas.lv/index.php/category/jaunumi/

Šogad jau otro gadu pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’ izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, jo tas veicina dabas resursu saglabāšanu. Konkursanti līdz 5.aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles.

PET pudeļu dzīve ir mūžīga – vispirms tās nonāk pie patērētājiem, pēc tam pie atkritumu apsaimniekotājiem, un, ja ir pareizi sašķirotas, tad otrreizējās pārstrādes uzņēmumos PET pudeles atdzimst jaunai dzīvei, un cikls sākas no jauna. No otrreiz pārstrādātajām PET pudelēm var saražot visdažādākos produktus, tai skaitā arī jaunas PET pudeles!

Šogad konkursā piedalījās 13 konkursanti:

 • Rēzeknes sākumskola;
 • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
 • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme”;
 • Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ vides izglītības  programma ,,4H’’;
 • Ludzas 2.vidusskola;
 • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
 • Rēzeknes novada Kruķu pamatskola;
 • Rēzeknes 3.vidusskola;
 • Kārsavas pilsētas PII;
 • Rēzeknes novada Dricānu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Griškānu PII.

1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni savāca 920 kilogramus PET pudeļu. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī pagājušajā gadā!

2.vietaLudzas 2. vidusskolas kolektīvam, viņi savāca 440 kilogramus PET pudeļu.

3.vieta – Rēzeknes novada Griškānu PII, nodoti 280 kilogrami PET pudeļu.

Arī pārējie konkursanti savāca lielu daudzumu PET pudeļu, ko varēs pārstrādāt un pagatavot daudz jaunu lietu. Visi kopā mēs  esam izdarījuši labu darbu – savācām 3200kg PET pudeļu.

Konkursa uzvarētāji un dalībnieki tiks sveikti 26.maijā, vides pasākuma ,,BŪT ZAĻIEM!’’ ietvaros.

Esiet aktīvi, šķirojiet atkritumus, saudzējiet vidi un resursus ik dienu!