Browsed by
Kategorijas: DALĪBA KONKURSOS

Latgales novada vizuālās mākslas un keramikas pulciņu konkursā

Latgales novada vizuālās mākslas un keramikas pulciņu konkursā

APSVEICAM!

Karinu Tihomirovu ar iegūto 1.VIETU

Allu Vasiļjevu ar iegūto ATZINĪBU

Latgales novada vizuālās mākslas un keramikas pulciņu konkursā

“Latviešu tautas teikas”

Liels paldies skolotājai Anželai Sigajevai par ieguldīto darbu!

Audriņu pamatskolas administrācija

RĒZEKNES NOVADA SKATUVES RUNAS KONKURSS

RĒZEKNES NOVADA SKATUVES RUNAS KONKURSS

APSVEICAM!

Par II vietas iegūšanu Rēzeknes novada skatuves runas konkursā

5. klases skolnieci – Anastasiju Putinu

8. klases skolnieci – Jeļenu Putinu

Paldies meiteņu mammai – Taisijai Putinai par līdzdalību un atbalstu!

Par piedalīšanos Rēzeknes novada skatuves runas konkursā

2. klases skolnieci – Dairu Mičurovu

3. klases skolnieci – Jelizavetu Jačeikinu

4. klases skolnieci – Vladlenu Drobati

6.klases skolnieci – Jelizavetu Vasiļjevu

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Tatjanai Vabalei, Oksanai Brokānei, Alīnai Krasovskai, Allai Vorobjovai un Sandrai Jeršovai.

Audriņu pamatskolas administrācija

Matemātikas olimpiādē

Matemātikas olimpiādē

APSVEICAM

MILANU OVČINNIKOVU

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības

matemātikas olimpiādē (5.-9.KLASĒM)

Liels paldies skolotājai Dacei Vasilevskai par ieguldīto darbu!

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka