Audriņi bērni ALAAS konkursā

Audriņi bērni ALAAS konkursā

Katrs no mums reiz bijis mazs, kad pasaule apkārt šķita liela, krāsaina, noslēpumu un brīnumu pilna… Tieši tādēļ, mēs –  audrinieši, ļoti gribam kļūt par vietu, kurā katrs bērns tiktu ne tikai uzraudzīts un izglītots, bet justos gaidīts un novērtēts tieši tāds, kāds viņš ir. Pie mums katrs mazais varēs piedzīvot savu bērnību un uzkrāt patīkamas atmiņas sava pieaugušā cilvēka mūžam.

Ar jauniem notikumiem, pārsteigumiem un pozitīvām emocijām ir sācies jaunais gads.

Neskatoties uz drūmo laiku aiz loga, mūsu iestādes bērni, pedagogi un vecāki 5. janvārī ar prieku piedalījās konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākumā, kurš notika Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā. Tur mūsu bērnus apbalvoja par izgudrotājiem eglītes rotājumiem no izlietota iepakojuma. Bērni visu šo pasākumu uztvēra ļoti pozitīvi.

Konkurs tiek rīkots ar mērķi rosināt bērnus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. Ar konkursa palīdzību tiks pievērsta bērnu uzmanība nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, kā pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Šāda vecuma bērniem iespēja izdarīt pašam, noteikti ir laba motivācija arī tādā lietā, kā atkritumu šķirošana. Grūtākais ir radīt tādu vidi, lai katrs bērns justos vienlīdzīgs ar pārējiem, lai katram tiek dots viss, ko varam sniegt un iemācīt. Šķirot atkritumus noteikti var iemācīt arī caur spēlēšanos. Katrā bērna vecuma posmā slēpjas kāda dzintara grauda šķautnīte. Bet dzintara grauds veidojas tikai tad, ja šīs šķautnītes apvieno kopā. Un nekas neizglīto labāk kā sava pieredze. Bet joprojām var un vajag rādīt labu piemēru pašiem!

Bērniem vienmēr ir jātiecas uz arvien jauniem, izvirzītiem mērķiem. Galvenais nosacījums ir – neapstāties, nepadoties to realizēšanā. Pateicamies visiem vecākiem, kuri apmeklēja pasākumu un izteica jaunas idejas.

Piedzīvojām gan bezgala skaistu un interesantu laiku, gan kopā ar bērniem priecājāmies par dāvanām, kas sagādāja patiesi lielu pārsteigumu visiem bērniem.

Paldies ALAAS rīkotājiem, jo kopīgs darbs, patīkama kopā būšana, jaukās dienas un idejas visiem sagādāja lielu gandarījumu un prieku!

Teksts un foto Līvija Bobrova, Aleksandrs Mališevs
(Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāji).

Comments are closed.