Audriņu pamatskolas skolotāji piedalās projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345

Audriņu pamatskolas skolotāji piedalās projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345

Globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj attīstīt izpratni par starptautiskajiem procesiem, izzināt globālo problēmu cēloņus un ietekmi, veicina personisku iesaistīšanos un informētu lēmumu pieņemšanu.

Globālās izglītības pamatjautājumi:

  • Kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam?
  • Kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti?
  • Kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus Latvijā un ārpus tās?
  • Ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot?

Mērķis – sekmēt sabiedrības izpratni par globālo izglītību, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnes paaugstināšanai par savstarpējo mijiedarbību pasaulē. Veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Globālās izglītības ietvaros ir apmeklēti semināri un praktiskās nodarbības.

Visas aktivitātes ir balstītas uz neformālās izglītības principiem – darbs grupās, praktiska darbošanās jeb mācīšanās darot, diskusijas, refleksijas un simulācijas spēles. Aktivitāšu mērķis nav skolēniem pasniegt neapgāžamu patiesību, bet gan ļaut viņiem diskutēt, veidot savu viedokli, atklāt un izdarīt secinājumus pašiem.

Visas piedāvātās idejas tika apkopotas vienā materiālā “Globālā skolotāja rokasgrāmata”.

Noslēguma seminārā piedalījās 30 Rēzeknes novada pedagogi no kuriem divi pedagogi bija no Audriņu pamatskolas – Maija Repša un Tatjana Vabale. Mācības noritēja trijās daļās un tās Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA darbinieki, kuriem ir liela pieredze kursu vadīšanā globālās izglītības jomā. Izvērtējot savas sajūtas par piedalīšanās šajos kursos, “Sākumā jutos nedroši, bet viss izdevās, interesanta ieniršana nezināmajā, maz zināmajā, neapjaustajā, zināšanas, kuras noder darbā ar bērniem, kolēģiem un vecākiem, bet, galvenais, noder sava redzesloka paplašināšanai.

Projekta laikā tika izgatavoti teorētiskie un praktiskie materiāli, kuri šobrīt tiek aprobēti. Aprobēšanu veic 10 pedagogi starp kuriem ir Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Maija Repša. Aprobēšanas process notiek no septembra līdz novembrim kurā tiek apskatītas sekojošas tēmas: “Raibā tomātu pasaule”, “No meža līdz papīram” un “Vannas pīlīte, kur tu peldi”. Skolotāja jau ir veikusi aprobēšanu pēc tēmas “Raibā tomātu pasaule” trīs nodarbības. Pēc aprobēšanas veikšanas šie 10 pedagogi, novemrī, dosies apmaiņas braucienā uz Bulgāriju (Sofiju).

Comments are closed.