Browsed by
Birka: Apbalvojumi

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

2020. gada 10. martā notika II kārtas skatuves runas konkurss – Latgalē, kurā piedalījās Audriņu pamatskolas skolniece: Anastasija Putina – ieguva augstākās pakāpes diplomu.

Liels paldies Anastasijai Putinai un skolotājiem: Diānai Vasiļjevai, Nataļjai Volkovai, kā arī skolēna vecākiem par ieguldīto darbu un laiku, gatavojoties konkursam!

Audriņu pamatskolas administrācija

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkotajā Skolotāju dienas pasākumā tika sveiktas skolotājas no Audriņu pamatskolas

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkotajā Skolotāju dienas pasākumā tika sveiktas skolotājas no Audriņu pamatskolas

Krāšņajā rudens dienā – 7.oktobrī, Maltas vidusskolā notika ikgadējais RN IP ikgadējais Skolotāju dienas pasākums. Šajā pasākumā valdīja optimisms un svētku noskaņojums, skanēja mūzika, ziedu klēpji gūla apbalvoto skolotāju rokās, laba vēlējumi tika izteikti gan no darba kolēģiem, gan no audzēkņiem.

Skolotāju dienas svinīgajā apbalvošanas daļā tika pasniegti Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības raksti, apbalvoto vidū bija arī Audriņu pamatskolas mūzikas skolotāja, interešu izglītības programmu – vokālais ansamblis un solisti vadītāja Nadežda Osipova un sākumskolas skolotāja Tatjana Vabale.

Par skolotāju Nadeždu Osipovu var teikt tikai labus vārdus. Viņa ir izpalīdzīga, zinātkāra, elastīga un atvērta jaunajam. Aktīvi piedalās gandrīz visu skolas pasākumu muzikālo priekšnesumu un muzikālā pavadījuma sagatavošanas procesos. Ar interesi un sirdsdegsmi vada nodarbības skolas ansamblim un vokālistiem. Skolēni ļoti mīl savu mūzikas skolotāju. Skolotāja ir skolas Zelta balss (Milanas Ovčinnikovas) atklājēja un balss dzidrā skanējuma lolotāja. Skolotāja mudina un rosina skolēnus piedalīties dažādos muzikālos konkursos un labdarības koncertos.

Skolotājas pedagoģiskais darba stāžs ir 38 gadi. Par Nadeždu var teikt tikai labu. Viņa ir Skolotāja, kurai vienlaikus piemīt augstas gan cilvēciskās, gan profesionālās īpašības – spēja būt vienlaikus stingrai, prasīgai un taisnīgai, un tajā pašā laikā – ar labu humora izjūtu, jūtīga un saprotoša, zinoša savā mācību priekšmetā un vienlaikus – sociāli aktīva un ieinteresēta apkārt notiekošajā.

Savukārt sākumskolas skolotāju Tatjanu Vabali var raksturot kā skolotāju, kas vienmēr ir pratusi motivēt mācībām katru sākumskolas skolēnu, kā saglabāt skolēnos zinātkāri turpmākajās skolas gaitās. Skolotāja vienmēr ir bijusi atbalsts un padomdevējs jaunākajiem kolēģiem. 2015.gadā piedalījās Pasaules Lielākās mācību stundas realizēšanā Audriņu pamatskolā, izstrādāja mācību materiālus, kas tika publicēti. Pašlaik aktīvi piedalās projekta „Globālās skolas: EYD 2015″ realizācijā Audriņu pamatskolā, ieinteresē un apmāca skolas skolotājus ar projektā apgūtajām aktivitātēm. Skolotājai piemīt prasme ļoti adekvāti, kompetenti risināt dažādas pedagoģiskās situācijas atbilstoši audzēkņu vecumposma īpatnībām

Skolotājas pedagoģiskais darba stāžs Audriņu pamatskolā ir 35 gadi. Par skolotājua Tatjanu var teikt, ka viņa taisnīga un objektīva, spējīga saprasties ne tikai ar skolēniem, bet arī ar viņu vecākiem, sava priekšmeta augsti kvalificēts speciālists. Tatjana ir pedagogs – cilvēks ar stipru un attīstītu personību, bet vienlaikus – citus nenoniecinošs, ar iedzimtu talantu būt par skolotāju.

Vēl viena tradīcija Skolotāju dienā ir sveikt jaunos pedagogus. Šogad Rēzeknes novada jauno pedagogu pulciņš nav kupls, tomēr kolēģu aplausus saņēma arī Audriņu pamatskolas  mājturības skolotāja un interešu izglītības pulciņu vadītāja Anžela Sigajeva. Vēlam neizsmeļamu un radošu enerģiju skolotājas darbā.

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka