Konkursi, Skates

Konkursi, Skates

APSVEICAM!

Audriņu pamatskolas 9. klases skolēni Viktorija Korsaka un Arkādijs Jeršovs (klases audzinātāja Sandra Jeršova) 2016. gada beigās piedalījās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” Interešu izglītības nodaļa rīkotajā radošo darbu konkursā “Krāsas man apkārt” kategorijā fotomāksla. Arkādijs Jeršovs ieguva ARPC “Zeimuļs” diplomu nominācijā “Mirkli tverošākais darbs”, bet Viktorija Korsaka – pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā. Abi skolēni saņēma arī pārsteiguma balvas.

APSVEICAM!

APSVEICAM 6. klases skolnieci DAJANU VASIĻJEVU ar iegūto 1.vietu radošā šūšanas konkursā “Mana sapņu soma”.

Skolotāja

Anžela Sigajeva

 

APSVEICAM!

APSVEICAM 9. klases skolnieci  VIKTORIJU KORSAKU ar iegūto 1.vietu foto konkursā “Čaks caur objektīvu”.

Skolotāja

Sandra Jeršova

Audriņu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2011./12.m.g.

Audriņu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2012./13.m.g.

Audriņu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2013./14.m.g.

Audriņu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2015./16.m.g.

Audriņu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2016./17.m.g.