Projekts “Reading with Ease and Fun – REF”

Projekts “Reading with Ease and Fun – REF”

Projekts “Reading with Ease and Fun – REF”

ERASMUS + KA2 Strategic Partnership School Education

Projekta ietvaros pedagogi no Itālijas, Bulgārijas, Latvijas un citām valstīm pēta skolēnu lasīšanas apguves problēmas, izstrādā metodes lasītprasmes veicināšanai, dalās ar pieredzi.

Projekta balsta jautājumi:

  • Lasīšanas izpratni veicinošas metodes;
  • Atbalsts lasīšanā;
  • Ģimenes loma lasītprasmes attīstīšanā;
  • Lasīšanas grūtības un atbalsts u.c.

Darbs pie projekta  sastāv no divām daļām- praktiskās un teorētiskās.  Praktiskais darbs ir saistīts ar mūsu skolēniem, kuriem ir grūtības lasītprasmes apgūšanā, turpināsies līdz 2016./2017.m.g. beigām. Latvijas pedagogu darba  rezultāti tiks apkopoti un prezentēti starptautiskajā konferencē.

No mūsu skolas starptautiskajā projektā piedalās divas Audriņu pamatskolas sākumskolas skolotājas: O. Brokāne, T. Vabale.