Viktorīna „Mana Latvija-2018”

Viktorīna „Mana Latvija-2018”

 

2017. gada martā Vidzemes zemes Padomes konferencē pirmoreiz oficiālā rezolūcijā tiek nolemts: “Latvijas tautai, tāpat kā visām citām tautām, ir tiesība uz pilnīgu pašnoteikšanos.” 2018. gada 18. novembrī Rīgas pilsētas Otrajā teātrī, kuru šodien pazīstam kā Latvijas Nacionālo teātri, tiek proklamēta Latvijas Republika. Tā ir Latvijas dzimšanas diena – svētki, kas izdodas brīnišķīgi, ja veidojam tos paši. 16. novembrī Audriņu pamatskolā, Latvijas 100 gadu jubilejai par godu, tika veltīta viktorīna „Mana Latvija-2018 ”. Viktorīnā piedalījās 5.-9. klases skolēni. Pirms viktorīnas skolēni izlozēja, kurā komandā viņi būs. Lai iepazīstinātu klātesošos ar neatkarības dibināšanas procesu, tika rādīts video „Ceļā uz brīvību-kā latvieši nodibināja savu valsti”. Arī pēc video tika pārbaudīta skolēnu uzmanība, viktorīnas jautājumi bija saistītie ar video saistīto informāciju.

Pirmajā posmā skolēni, apskatot Latvijas karti, sadalīja to reģionos un uzrakstīja nosaukumus. Otrajā posmā tika iedoti jautājumi un bija jāizvēlas pareizais atbildes variants.

Lai uzzinātu Latvijas karoga vēsturi, skolēniem tika piedāvāts noskatīties video par Latvijas valsts karoga vēsturi .

Paldies direktorei Liānai Teirumniekai un skolotājam Jeļenai Čelbajevai, Allai Vorobjovai un Rudītei Vaišļai par aktīvu piedalīšanos žūrijas darbā.

Vēstures skolotāja Svetlana Ponarada

 

Audriņu pamatskolas skolēni svin Latvijas simto gadadienu

Audriņu pamatskolas skolēni svin Latvijas simto gadadienu

Tev mūžam dzīvot, Latvija,

Kā jūrai, kas tev šalc pie kājām!

Pats Dievs sensenis svētīja

Še tavas āres mums par mājām.

/Vilis Plūdonis/

Pirms simts gadiem 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika. Šogad Latvija svin savu 100 gadu jubileju. Šī vēsturiskā diena ir ļoti gaidīta un lolota, domāta un pārdomāta, tāpēc visi kopā, vienā lielā draudzīgā saimē – Audriņu pagasta iedzīvotāji, Audriņu pamatskolas kolektīvs un ciemiņi pulcējās kultūras namā uz svinīgo koncertu “Es ozola zīle Tev vainagā…”.

Šo svētku koncertu ieskandināja Rēzeknes 5. vidusskolas pūtēju orķestris, kurš atskaņoja tik jaukus, sen zināmus skaņdarbus. Piedalījās Audriņu pamatskolas skolēni, kuri dzejā un tautasdziesmās ar lepnumu cildināja Latvijas daiļumu. Raitā deju solī, uzkrāto mantojumu izdejoja viesi no Rēzeknes pilsētas – senioru deju kopa “Zelta atvasara” un skolas deju kolektīvs, kā arī ar savām dziesmām svētku noskaņu radīja Audriņu kultūras nama pašdarbnieki un vokālais ansamblis “Ivolga”.

Paldies visiem, kuri ieguldīja milzīgu darbu, lai šis koncerts būtu svinīgs, emocijām piepildīts: Audriņu pamatskolas kolektīvam, it īpaši – sākumskolas skolotājām Aleksandrai Vilčiņskai un Regīnai Voronovai, valodu skolotājām Jeļenai Čelbajevai, Allai Vorobjovai un Diānai Vasiļjevai par bērnu sagatavošanu pasākumam, Ivetai Rundānei par mazo un lielo dejotāju priekšnesumu sagatavošanu; Rēzeknes 5. vidusskolas pūtēju orķestrim un diriģentam Denisam Smirnovam; Audriņu pagasta vokālajam ansamblim “Ivolga” un vadītājai Ievai Lubānei; kā arī Audriņu kultūras nama vadītājai Tamārai Smirnovai un Līgai Leitānei.

                          Audriņu pamatskolas skolotāja Dace Vasilevsaka

   

Latvijas simtā dzimšanas diena

Latvijas simtā dzimšanas diena

15. novembrī Audriņu pamatskolas pirmsskolas grupiņas svinēja Latvijas simto dzimšanas dienu. Bērni svinīgi tērpušies un rotājušies ar sarkanbaltsarkanajām lentītēm, satrauktām sirsniņām gaidīja šos svētkus, jo par tiem tikām runājuši un gatavojušies jau labu laiku iepriekš. Ciemos pie bērniem atnāca tautumeita Līga un nebēdnīgais Karlsons, kuram bērni ar savu dziesmiņu pamācīja, ka Latviju nedrīkst piegružot, lai tā būtu tīra. Noskanot Latvijas himnai, katra grupiņa dāvināja Latvijai savus cītīgi gatavotos priekšnesumus. Jāatzīst, ka pasākums izdevās gan svinīgs, gan arī pietiekoši jautrs, kā jau dzimšanas dienā pienākas. Pasākumam noslēdzoties, visi tā dalībnieki gāja kopīgā rotaļā tautasdziesmas „Kas dārzā” pavadījumā. Tautumeita un Karlsons atvadoties norunāja ar bērniem tikties jau nākamgad, kad Latvijai svinēsim 101. dzimšanas dienu.

Svinīgā pasākuma mērķis bija palīdzēt bērniem izprast jēdzienus Latvija, Latvijas dzimšanas diena, iepazīstināt bērnus ar nacionālo simboliku, rosināt rūpēties par savu dzimteni, to nepiegružojot un uzturot tīru, kā arī radīt bērnos prieku par svētkiem, iesaistīt rotaļās un kopīgās dziesmās.

Šajā svētku nedēļā tika rīkota arī bērnu un vecāku radošo darbu izstāde – „Simts dāvanas Latvijai”. Bērni kopā ar vecākiem bija cītīgi gatavojušies izstādei un izveidojuši ļoti interesantus, patriotiskus darbiņus, ko varēja aplūkot ikviens interesents.

Pirmsskolas skolotāja Līga Asare

Foto Līvija Bobrova