Izvēles krustcelēs

Izvēles krustcelēs

Mācību gads tuvojas noslēgumam, vecāko klašu skolēni stāv savdabīgās krustcelēs – izvēles krustcelēs. Šajā laikā jāizdara izvēle, vai ceļš vedīs uz augstāko zināšanu kalnu – augstskolu, tātad pēc pamatskolas beigšanas mācības tiks turpinātas vidusskolā, vai uz profesiju pasauli – ceļš uz profesionālajām izglītības iestādēm.

2018.gada 6.aprīlis Audriņu pamatskolas 8. un 9.klases skolēniem notikumiem bagāts – tika apmeklēta profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde „Izglītība un karjera 2018”. Rēzeknes novada pašvaldībā skolēni iepazinās ar tuvāku un tālāku vispārējās un profesionālo izglītības iestāžu komandām, uzmanīgi un ar interesi skatījās skolu prezentācijas. Pārsteiguma moments arī neizpalika, starp klātesošajiem notika izloze. Laimīgā loze krita Anastasijai Jermolajevai, kura dāvanā no Malnavas koledžas saņēma reprezentatīvu dāvaniņu.

Audriņu skolas skolēni veiksmīgi piedalījās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkotajā konkursiņā, atpazina pēc nosaukumiem bārmeņa darbā izmantojamos piederumus. Balvā varēja izbaudīt uz vietas gatavotu piena – piparmētru kokteili. Gards gan!

Šajā brīdī gribas skolēniem novēlēt – lai izdodas izdarīt pareizo izvēli un atrast īsto ceļu, stāvot izvēles krustcelēs.

Audriņu pamatskolas skolotāja Iveta Rundāne

LIELDIENU RAIBUMI AUDRIŅOS

LIELDIENU RAIBUMI AUDRIŅOS

( PA LIELDIENU ZAĶA PĒDĀM! )

Zaķis ciemos nāk pie mums,

Oliņas tas paslēpj jums.

Meklējam mēs visi aši,

Atrodam tās visi braši0.

Sveiki pavasarī!

Jā, jau pavasarī! Nu jau aiz loga dzird dziedam putnus, dienas ir daudz garākas un gaišākas.

4. aprīlī Lieldienu zaķis ieradās arī mūsu iestādē ar saldumu pilnu grozu. Lieldienu svinēšana sākās ar viktorīnu, kuras laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Lieldienas īpatnībām. Bērniem bija interesanti uzzināt sakāmvārdus par Lieldienām. Pēc viktorīnas bērni dejoja un kustējās, imitējot putnus, meža dzīvniekus un dabas parādības. Daudz prieka sagādāja piedalīšanās Lieldienu zaķa stafetē, kas labvēlīgi ietekme fizisko un psihisko veselību.

Īpaši pozitīvu emocionālu pacēlumu radīja kustību rotaļa – ” Olu ripināšana” un protams neizpalika galvenā Lieldienu tradīcija – sišanās ar olām. Caur spēlēm un rotaļām bērni apgūst priekšmetu formas un izmērus, to izvietojumu apkārtnē, izšķirt krāsas un skaņas. Veidojot kontaktus ar apkārtējo pasauli, mācās koordinēt kustības, novērot, gūt prieku un papildināt savu redzesloku. Spēlējoties bērni apgūst priekšmetu formas un izmērus, to izvietojumu apkārtnē, izšķirt krāsas un skaņas.

Tika apbalvoti arī Lieldienu izstādes dalībnieki par radošiem darbiņiem. Pateicamies bērnu vecākiem par padarīto prieku un Lieldienas gaisotnes radīšanu. Bērnu un vecāku kopīgais radošais darbs veicina pozitīvas savstarpējas attiecības un ietekmē bērna pašizjūtu ģimenē.

Bērni bija lieliski! Tik krāsaini, brīvi, droši un skanīgi.

Svētki bija ļoti jautri, pozitīvu emociju pilni.

Galvenais šī pasākuma ieguvums ir bērnu aktīva atpūta, nepiespiestā atmosfērā brīvā un radošā gaisotnē.

Līvija Bobrova,

Maija Repša

Māls-radošo fantāziju īstenotājs

Māls-radošo fantāziju īstenotājs

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvalde 2018. gada februārī izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm.

Konkursa mērķis bija atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas jomā un veicināt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un neformālās izglītības popularizēšanu un aktualizēšanu.

Audriņu pamatskola arī piedalījās konkursā ar mērķi iegadāties materiālus un inventāru interešu izglītības programmām „Jautrā māksla” un „Radošā studija” kvalitatīvai programmu realizēšanai.

Materiāli un inventārs ir nepieciešami, lai dažādotu un veicinātu izglītojamo radošo spēju, attīstību, iniciatīvu izteikt sevi vizuāli plastiskas mākslas izteiksmes līdzekļiem, iespēja kvalitatīvi sagatavoties un piedalīties notiekošajās keramikas konkursos novadā.

Projektā tika plānots iegadāties māla masu, krāsu un laku, ar ko noklāt mālu, roku virpu un instrumentus.

Projektā par materiālās bāzes papildināšanu vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm tika atbalstīts Audriņu pamatskolas projekts „Māls-radošo fantāziju īstenotājs” un projekta realizācijai piešķirts 225,00 eiro. Tika nopirkts vairāk nekā 200 kg māla, instrumenti, galda virpa, akrila krāsas, otiņas, laka.

Iegādātie materiāli veicinās izglītojamo radošās iztēles, fantāzijas, asociatīvās domāšanas attīstību un izpratni par vizuāli plastisko mākslu, popularizēs keramikas nozīmi jauniešu vidū, sniegs iespēju labāk un kvalitatīvāk būt sagatavotiem dalībai dažādos konkursos, veicinās izglītojamo izvēli nākotnes profesijā saistībā ar šo nozari.

2018. gada 18. aprīlī audzēkņi brauks piedalīties Latgales novadu bērnuun jauniešu interešu izglītības vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošajā konkursā „LATVIEŠU TAUTAS TEIKAS” ciemā Rogovka, Nautrēnu pagastā. Novēlēsim viņiem veiksmi radošajā darbā!

Projekta koordinators: Anžela Sigajeva