1. septembris – satikšanās svētki

1. septembris – satikšanās svētki

Saulīte klausās vasaras mākoņa stāstus, un dabā jūtams vēsums. Dārzos jau smaržo daudzkrāsainas dālijas. Gladiolu zobeni un asteru zvaigznes vērš savus skatus pret debesīm, kur drīz būs dzirdamas gājputnu klaigas. Tas nozīmē, ka tuvojas pirmā skolas diena.

Klāt jaunais mācību gads ar jauniem piedzīvojumiem, zināšanām, labiem darbiem un jauniem draugiem. Pirmā skolas diena ir svētki gan tiem, kas dodas uz jebkuru izglītības iestādi pirmo reizi, gan tiem, kas šīs durvis ver jau vairākus gadus.

Audriņu pamatskolā šajā mācību gadā 1.septembris īpaši nozīmīgs ir 1.klases skolniecēm Allai Vasiļjevai un Everitai Mičurovai, kuras uzsāk skolas gaitas un 9. klases meitenēm Anastasijai un Nadeždai Jermolajevām, kurām šis ir pēdējais mācību gads mūsu skolā.

Svinīgajā pasākumā skolas aktu zālē pulcējās skolēni, ar satraukumu savās mazajās sirsniņās, viņu vecāki un, protams, skolas darbinieki. Pārsteigumu sagādāja īpašs viesis – jautrā un skaļā Pepija Garzeķe, kura izteica vēlmi apmeklēt skolu un varbūt mācīties.

Lai labestīgs satikšanās prieks valda starp skolēniem, pedagogiem un vecākiem!

Sveicam jauno mācību gadu uzsākot un vēlam:

⇒ skolēniem  – lai zināšanu apgūšanas prieks Jūs pavada katru mācību dienu!

⇒ pedagogiem – lai katra Jūsu darba diena kopā ar bērniem dāvā prieku un gandarījumu par paveikto!

⇒ vecākiem – lai netrūkst spēka, pacietības un izpratnes, vadot savus bērnus skolas gaitās!

Audriņu pamatskolas skolotāja Iveta Rundāne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauna ceļa sākumā…

Jauna ceļa sākumā…

Klāt balto margrietiņu un peoniju laiks. Ir patīkams satraukums, kas liecina – skolās ir izlaidumi!

10. jūnijā mākoņi bija tik balti, margrietiņas tik smaidīgas, bet magones tik sarkanas, jo atkal pienāca brīdis klāt, tāds savādāks– skolas izlaidums. Tas ir veiksmes brīdis, uz kuru Audriņu pamatskolas audzēkņi Arkādijs Jeršovs, Viktorija Korsaka, Konstantīns Kļovs, Vjačeslavs Rastopčins un Liana Razumejeva gāja deviņus gadus.

9. klase – tās ir krustceles. Dažs droši spers soli pāri skolas slieksnim un turpinās izglītību tehnikumā, cits uzsāks mācības 10. klasē. Bet tas jau būs cits stāsts un cita klase.

Pirms deviņiem gadiem skolas gaitas uzsāka braši zēni un mazas meitenītes. Šajā svinīgajā dienā šie brašie zēni un mazās meitenes nebija nobijušies, viņi izskatījās pārliecināti, lepni par paveikto, jo iegūs pirmo nopietno dokumentu par pamatizglītību.

Absolventi izteica pateicības vārdus visiem skolas darbiniekiem, klases audzinātājām, vecākiem.Viņi aizdedza trīs sveces. Pirmo sveci – par skolotājiem.Šo deviņu gadu laikā skolotāji bija tie cilvēki, kas attīstījaskolēnu talantus, kas juta  līdzi gan svētkos, gan ikdienā.  Skolotāji un  klases audzinātāji bija pirmie, kas savas rūpes   izpauda uzreiz pēc mājas sliekšņa atstāšanas, viņi iemācīja nebaidīties, klausīt savai sirds balsij. Otro sveci aizdedzapar skolēniem, jo viņi  ir mūsu skolas bagātība un vērtība. Trešo sveci– par vecākiem.  Viņi ir visstiprākais atbalsts dzīvē. Vecāki savos bērnos redz savu spoguļattēlu, savu sapņu piepildījumu. Deviņus gadus bērni bija viņu saikne ar skolu, šajā dienā šis periods noslēdzās arī viņiem.

Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas piepilda absolventu dvēseles, dodot spēku jaunam ceļa sākumam!

Sandra Jeršova, klases audzinātāja

Audriņu pamatskola bērnu vides festivālā “Tīrai Latvijai!” Tērvetē

Audriņu pamatskola bērnu vides festivālā “Tīrai Latvijai!” Tērvetē

“Zaļā josta” trīspadsmito gadu pēc kārtas rīkoja makulatūras vākšanas kampaņu Latvijas izglītības iestādēs. 26. maijā, Tērvetes silos norisinājās gada vērienīgākais vides un veselīgas atpūtas festivāls “Tīrai Latvijai!”. Festivāls orientēts uz zaļa, ilgtspējīga, dabai un cilvēkam draudzīga dzīvesveida popularizēšanu, īpaši godinot un izceļot cilvēkus, kas ikdienā praksē snieguši būtisku ieguldījumu vides ilgtspējas kvalitātes uzlabošanā un atkritumu apsaimniekošanas attīstībā valstī. Festivālā “Zaļā josta” un vairāk nekā 30 partneri gādāja par plašu bezmaksas aktivitāšu programmu visai ģimenei.

Uz šo pasākumu brauca arī Audriņu pamatskolas skolēni, kuri piedalījās izzinošos, saistošos un atraktīvos pasākumos. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja piedalīties izzinošās un izglītojošās spēlēs, radošās darbnīcās, akcentējot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu, noklausīties Laura Reinika un Elzas Rozentāles koncertu, pabūt Tērvetes dabas parkā, kur mīt dažādi pasaku tēli un, protams, papriecāties par krāšņajiem taureņiem “Taureņu mājā”. Ceļš bija tāls un brauciens diezgan nogurdinošs, bet pozitīvās emocijas un spilgtie iespaidi kompensē visu, tāpēc atmiņas par šo ceļojumu saglabāsies ilgi.

Audriņu pamatskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji, pārējie darbinieki palīdzēja, lai šajā mācību gadā tiktu savākti 14261 kg makulatūras. Visiem paldies!

 

Audriņu pamatskolas skolotājas Dace Vasilevska, Iveta Rundāne

       

“Kurš gudroiks: zyrgs voi mašeņa?”

“Kurš gudroiks: zyrgs voi mašeņa?”

Daudziem no mums šī frāze ir dzirdēta un neviļus izraisa smaidu, atceroties par izteiktās frāzes apstākļiem un dalībniekiem. Bet šis stāsts ir par ko citu.

30. maijā Audriņu pamatskolas 7. un 8. klases skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Karjeras izglītības atbalsta pasākuma “Zirgkopja meistarklase” ietvaros bija lieliska iespēja piedalīties praktiskajā nodarbībā zirgu sētā “Untumos”.

Cilvēka sadarbība ar zirgu ir veidojusies daudzu gadsimtu gaitā, taču, šķiet, tikai mūsdienās vairāk nekā agrāk šīs savstarpējās attiecības ir kļuvušas godīgas un brīvas. Zirgu var uztvert kā dzīvnieku, kurš darbojas instinktu, refleksu un iemācītu rīcību līmenī, taču ar zirgu var veidot saikni un sarunāties arī intelektuālā, enerģētiskā un pat garīgā līmenī. Ikviena mūsu nodarbe, treniņš, spēle, kopīga pastaiga un ikdienas saskarsme var būt kā saruna divu ķermeņu, prātu un dvēseļu starpā. Jāšana ir tikai viena no kopā būšanas pieredzes daļām, kas turklāt nebūt nav obligāta saskarsmē ar zirgiem. Darbojoties ar zirgiem, viņi šķiet skaisti, gudri dzīvnieki, bet mēs īpaši neaizdomājamies par cilvēka un zirga saskarsmi, taču ar fiziskām prasmēm vien par maz, jo pat pacietīgie un labi audzinātie zirgi, kuriem it kā būtu padevīgi jāklausa ikviena jātnieka norādēm, katru reizi sniedz vielu pārdomām par sevi, savu attieksmi un rīcību.

Zirgu aprūpe arī ir īpašs pasākums. Tas ir jāveic ar lielu atbildības un pienākuma sajūtu. Zirgu apmācībā un treniņos izmanto dažādas metodes, skolas un pieejas.

Skolēni ar lielu sajūsmu stāstīja par savu pirmo tikšanos ar zirgu. Dalījās iespaidos, kurus viņi guva šajā brīdī, atrodoties zirgu sētā.

Liels paldies par pozitīvajām emocijām un enerģētisko lādiņu, ko saņēmām zirgu sētas “Untumi” darbiniekiem un projekta organizētajiem.

Audriņu pamatskolas skolotāja Iveta Rundāne