Vai tu, kas Latvija? Tā ir zeme – mana dzimtene…

Vai tu, kas Latvija? Tā ir zeme – mana dzimtene…

 

             Gatavojoties 101 Latvijas dzimšanas dienai, Audriņu pamatskolas 4. un 5. klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju devās uz Audriņu pagasta bibliotēku. Bērnus sagaidīja erudītā bibliotekāre Margarita Platonova, kura bija sagatavojusi nelielu stāstījumu par mūsu valsts simboliem, notikumiem. Tika uzdoti arī jautājumi par un ap Latviju. 4. klases Damiāns bija tas, kurš izcēlās ar pareizo atbilžu sniegšanu.

Katrs no bērniem Latvijas kartē atzīmēja tās pilsētas, kurās bija būts, nedaudz padalījās iespaidos par redzēto. Nodarbības noslēgumā čakls kopdarbs – origami tehnikā veidots simbolisks Latvijas karogs no 98 rūpīgi locītiem kvadrātiņiem.

Karogs tika nogādāts uz skolas telpām, lai rotātu svinīgo centrālo sienu par godu svētkiem.

Audriņu pamatskolas skolotājas Ivetas Rundānes teksts un foto

Vislabākajā vietā pasaulē  

Vislabākajā vietā pasaulē  

 

“Vislabākajā vietā pasaulē ir kāda zeme. To neskar ne stipras vētras, ne zemestrīces. Tajā krāšņi mainās četri gadalaiki, katrs nākdams ar savu skaistumu un dāvanām. Tās balti smilšainos krastus apskalo jūra – skaista un tīra. Cauri zemei plūst lielas un mazas upes, zilajās debesīs spoguļojas dzidri ezeri, pusi zemes klāj zaļi meži,” ar šiem vārdiem tika uzrunāti pirmsskolēni, kuri 14. novembrī bija sapulcējušies Audriņu pamatskolas (K2) aktu zālē. Mēs varam būt lepni, ka mūsu valstij ir sava zeme, karogs, himna un tauta, kura to mīl. Bērnu izpildījumā skanēja latviešu tautasdziesmas, dziesmas par Dzimteni, par savu novadu, dzejoļi par mūsu Tēvu zemi, novēlot, lai Latvijai netrūktu Dieva svētības, strādīgu cilvēku un laimīgu bērnu, lai katrs latvietis varētu teikt: “Es esmu laimīgs, jo dzīvoju Latvijā!”

Bērni zina, ka dzimšanas diena katram ir īpaša diena – tātad arī mūsu valstij Latvijai tā ir īpaša. Ļoti svarīgs un atbildīgs ir svētku sagatavošanas posms. Scenāriju izstrādā mūzikas skolotāja Nadežda, kas katram koncertam piemeklē atbilstošas dziesmas, dejas un rotaļas, regulāri atjaunojot muzikālo materiālu. Skolotājas Līga, Rudīte, Aleksandrs un Janīna skaidro bērniem valsts svētku nozīmi un tradīcijas. Bērni mācās atbilstošus dzejoļus, zīmē zīmējumus par Latviju, gatavo karodziņus un apsveikumus. Pasākumā piedalās izglītības iestādes audzēkņi, skolotāji, vecāki un citi viesi.

Audriņu pamatskolas mūzikas skolotāja Nadežda Osipova

Lāčplēša diena Audriņu pamatskolā

Lāčplēša diena Audriņu pamatskolā

Par godu Lāčplēša dienai Audriņu pamatskolas skolēni un skolotāji pulcējās sporta zālē, kur notika sacensības zēniem. Pasākuma mērķis bija noteikt stiprākus, veiklākus, ātrākus un izturīgākus zēnus mūsu skolā.

Dalībnieki tika sadalīti 3 vecuma grupās. Zēnu uzdevums bija iziet 8 stacijas ar interesantiem un sarežģītiem uzdevumiem: šautriņu mešana, svara turēšana, atspoles skrējiens 10×10, svara bumbas mešana tālumā, metieni mērķī, smaguma vilkšana un.d.c.

Sīvā cīņā 1.-2. kl. grupā 3. vietu izcīnīja Aleksejs Karpovs (20 punkti), 2. vietu Viktors Terehovič (14 punkti) un godalgoto 1.vietu Aleksejs Razumejevs (13 punkti).

4.-6. kl. grupā 3. vietu izcīnīja Igors Golovņovs ( 31 punkts), 2. vietu Nikita Narnickis (30 punkti) un ar lielu pārliecību 1.vietu nopelnīja Dāvids Elksnis (21 punkts).

Ļoti sīvā cīņā 7.-9. kl. grupā 3. vietu izcīnīja Artjoms Laškovs (27 punkti), 2. vietu Dmitrijs Aleksejevs (25 punkti), un ar vienu punktu pārsvaru godalgoto 1. vietu izrāva Nikita Razumejevs (24 punkti).

Sacensību uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un medaļām.

Paldies visiem zēniem par piedalīšanos sacensības.

Paldies mūsu skolas meitenēm, kas ļoti aktīvi atbalstīja un uzmundrināja savus klasesbiedrus, kā arī palīdzēja tiesāšanā un rezultātu apkopošanā.

 Audriņu pamatskolas sporta skolotāja Jekaterina Marmiļova