Draudzības svētki Audriņu pamatskolā ( pirmsskola).

Draudzības svētki Audriņu pamatskolā ( pirmsskola).

Ļaujies, lai gaisma piepilda sirdi,

Aizmirsti ļauno, ko redzi vai dzirdi!

Nokrati skumjas kā smagumu lieku,

Smaidi un dāvā pasaulei prieku!

 

Februāra mēnesis – gaismas un mīlestības mēnesis, kas vienmēr ir tumšs un drūms, šoreiz atnesis mums daudz jaunu piedzīvojumu, kā arī gaišākas un garākas dienas.

14.februārī tiek svinēta Valentīndiena jeb visu mīlētāju diena, mūsu telpās tika radīta svētku atmosfēra.

Smaids ir kā rotaļīgs saules stars, kurš saista ar neredzamiem pavedieniem mūs visus. Tad pelēkā diena var kļūt par varavīksni labiem darbiem, jo vislielākā vērtība ir tam, ko darām ar patiesu prieku un no sirds.

Mēs iepazināmies ar jēdzieniem “mīlestība’’,‘’draudzība”.

Paplašinājām vārdu krājumu ar mīļvārdiņiem. Runājām par draudzību un izpalīdzību bērnu savstarpējās attiecībās.

Gan bērniemprieks, gan pedagogiem bija prieks vērot, kā katrs bērns, ar lielu uzmanību un drošību, izturējās pret visiem pulcējoties zālē, kuras vidū bija sarkana sirsniņa, bet apkārt tai izliktas sēdvietas katram dalībniekam.  Zālē bija dzirdamas čalas un smiekli.

Visi kopā priecājāmies, spēlējāmies, mācījāmies – jauki pavadījām laiku. Izspēlējām dažādas sadzīves situācijas. Mēs iepazināmies ar rotaļlietu un spēļu daudzveidību. Mācījāmies sižetiski rotaļāties, apvienojot dažāda veida rotaļlietas. Runājām par saudzīgu attieksmi pret rotaļlietām, mudinājām savstarpēji dalīties ar tām.

Noskaidrojām, ko nozīmē būt draugam. Vai katram bērnam ir savs draugs? Kā rīkojas draugi attiecībā viens pret otru?

Bērniem sagādā vislielāko prieku darīt labu apkārtējiem, ne tikai pašiem saņemt dāvanas.

Šī pasākuma ietvaros tika rīkota izstāde ” Sirsniņa draugam”, kurā tika izstādīti mūsu skolotāju un bērnu kopdarbi!

“Sirsniņas” nedēļa tiešām bija labestības, mīļuma un sirsnības piepildīta. Šī nedēļa ir viena no jaukākajām nedēļām šajā mācību gadā.

Novēlējām draugiem daudz entuziasma, pozitīvu emociju, neslimot, rast vienmēr iemeslu priekam un smiekliem, nekad neskumt.

Līvija Bobrova

Aleksandrs Mališevs

Matemātikas olimpiādē

Matemātikas olimpiādē

APSVEICAM

MILANU OVČINNIKOVU

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības

matemātikas olimpiādē (5.-9.KLASĒM)

Liels paldies skolotājai Dacei Vasilevskai par ieguldīto darbu!

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka