Pēcpusdiena vecmāmiņām Audriņu pamatskolas pirmsskolā

Pēcpusdiena vecmāmiņām Audriņu pamatskolas pirmsskolā

Katru gadu martā, kad pūpoli jau sapurinājuši savas pūkainās galviņas, mēs savās mājās aicinām ciemos mūsu audzēkņu vecvecākus uz pavasara svētkiem.

Šogad, pavasari gaidot, 8. martā Audriņu pamatskolas pirmsskolā notika mīļi un tradicionāli svētki vecmāmiņām. Bērnudārzā tiek uzņemti ļoti mīļi ciemiņi – bērnu vecmāmiņas. Gatavojāmies šim pasākumam jau iepriekš, kopā ar skolotājām bērni domāja, kā pārsteigt un iepriecināt sev tuvos cilvēkus. Pašu rokām veidoja ielūgumus, gatavoja dāvanas, zīmēja vecmāmiņu portretus.

Kopā ar mūzikas skolotāju Nadeždu un grupas skolotājiem Līviju, Janīnu, Līgu un Aleksandru bērni mācījās dzejoļus, dziesmas, iestudēja jaunības deju un nelielu ludziņu par vecvecākiem un mazbērniem.

Mēs no visas sirds priecājamies par ikvienu, kurš bija atsaucies uz ielūgumu pavadīt šo pēcpusdienu kopā ar mums. Katrs bērns ir daļiņa no vecmāmiņas, un vecmāmiņa ikvienam bērnam ir īpaša, jo ir vismīļākā, ir tā, kura pažēlo, samīļo, prot izcept visgaršīgākās pankūkas. Omītes ir saprotošas un mūsdienīgas, jo prot vadīt automašīnu, darbā un ikdienā izmanto datoru.

Mazajam cilvēkbērnam ir jāmācās darīt prieku otram, jāmācās pateikt paldies saviem tuvākajiem cilvēkiem. Tas ir pašsaprotami, ka var un vajag kādu iepriecināt, un tam nevajag daudz – tikai atvērtu sirdi, pozitīvu attieksmi. Visi bija gandarīti par kopā būšanu, sirsnīgi pavadīto laiku kopā ar mazbērniem.

 

                                                            Mūzikas skolotāja Nadežda Osipova

EKSKURSIJA UZ BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU „VINNI CENTRS”

EKSKURSIJA UZ BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU „VINNI CENTRS”

6. martā Audriņu pamatskolas pirmsskolas grupas 3-4 gadīgie bērni devās ceļojumā, kura galamērķis bija tikšanās ar Vinnija Pūka varoni. Šajā braucienā mēs apvienojām patīkamo ar lietderīgo – dzimšanas dienu ar ekskursiju.

Šīs dienas mērķis ir vērst uzmanību uz kopīgajām tradīcijām, pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem, veicināt sadarbības prasmes. Šādi pasākumi māca bērniem sajust dzīves enerģiju, prast saņemt un dot otram, rada laimes sajūtu.

Pasākumā bērniem bija iespēja uzspēlēt dažādas interesantas kustību rotaļas, veikt daudzveidīgus vingrinājumus atbilstoši bērna vecumam un piedzīvot pārsteigumus.

Nepieciešams pavisam nedaudz, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, kas padara ikvienu bērnu stiprāku un drošāku.

Meitenes un zēni varēja paspēlēties ar dažāda izmēra un krāsu bumbām; varēja pārvarēt dažādas šķēršļu joslas interesantos labirintos.  Svētkos valdīja labvēlīgs emocionāls noskaņojums un prieka sajūta, bija redzams, cik mazuļi bija ieinteresēti un dzīvespriecīgi. Nav iespējams izteikt ar vārdiem tās emocijas, kas valdīja zālē. Tā ir lieliska iespēja iepazīt jaunas, interesantas vietas, jaunus cilvēkus, kā arī lielisks veids kā gūt jaunas zināšanas un iemaņas.

Bērna attīstība notiek soli pa solim, šādi kopā ar vienaudžiem pavadītie brīži, attīsta viņa emocionālo pasauli, domāšanu un valodu – caur kuru mēs mācāmies izprast sevi un pasauli mums apkārt.

Radīsim un izbaudīsim mirkļus, kas mūs visus dara laimīgus!

                        Pirmsskolas skolotājas Līvijas Bobrovas teksts un foto.