Pilntiesīgie satiksmes dalībnieki

Pilntiesīgie satiksmes dalībnieki

Tuvojoties skolēnu vasaras brīvdienām, daudz tiek runāts par skolēnu drošību, par viņu atbildību gan pret sevi, gan pret citiem sabiedrības locekļiem. Brīvdienu laikā bērni ļoti bieži apciemojot citam citu, dodoties uz kādu atpūtas vietu, pārvietojas izmantojot velosipēdus. Lai bērni justos atbildīgāki un pārliecinātāki par savu drošību, Audriņu pamatskolā īpaši tika aktualizēts satiksmes drošības un tam pakārtots velobraucēja jautājums. Audriņu pamatskolas skolēni devās uz CSDD Rēzeknes nodaļu, lai tur nokārtojot satiksmes drošības eksāmenu (testu), iegūtu velosipēda vadītāja apliecību, kas apliecina to, ka viņi ir pilntiesīgi satiksme dalībnieki. Pirms pārbaudījuma bērni bija ļoti satraukušies, kas pierāda, ka pret eksāmena kārtošanu izturas atbildīgi. Patiess prieks acīs un plats smaids bērnu sejās bija kā emociju uzlīmīte, izejot no eksāmenu telpas. „Es nokārtoju, skolotāj, es nokārtoju!”- teica viens pēc otra no eksāmena telpas nākošie bērni. Esam gatavi vasarai. Mēs to paveicām!

Audriņu pamatskolas skolotājas Ivetas Rundānes teksts un foto

Izlaidums Audriņu pamatskolā

Izlaidums Audriņu pamatskolā

Audriņu pamatskolas 4. klases skolēni 28. maijā savu radinieku, draugu un skolas biedru lokā svinēja savu pirmo izlaidumu. Ir aizritējuši četri gadi kopš tā brīža, kad šie vēl mazie, bet tagad jau lielie bērni spēra savus pirmos soļus skolā. Bet laiks sākumskolā beidzies, tā ir gan prieka sajūta, gan mazliet nemiers par to, kas būs tālāk tur, 5. klasē.

Skolas direktore apsveica skolēnus, atgādinot, ka tas ir tikai sākums viņu lielajā ceļā. Mazos absolventus šajā saulainajā dienā sveica un piemiņas dāvanas un diplomus pasniedza klases audzinātāja.

Savukārt 4. klases vecāki novēlēja saviem bērniem uzkrāt pa vasaru spēkus jaunām skolas gaitām un sniegties pēc jaunām virsotnēm, kā arī apbalvoja bērnus ar medaļām.

Sākumskolas skolotāja Aleksandra Vilčiņska

Aicinām apmeklēt izstādi Audriņu pamatskolā!

Aicinām apmeklēt izstādi Audriņu pamatskolā!

No 25. maija Audriņu pamatskolas foajē  apskatāma  keramikas pulciņa  audzēkņu darbu izstāde.  Izstādē redzamie darbi tika radīti šajā mācību gadā.

Izstādē skatāmi grafikas iespieddarbi, kuri tapuši pedagoga A. Sigajevas  vadībā, ka arī papildina pirmo klašu audzēkņu darinātie keramikas šķīvji.

Keramikas pulciņa  audzēkņiem tika pasniegti nopelnītie diplomi un balvas par sasniegumiem konkursā.

Izstāde ir apskatāma Skolas darba laikā līdz pat vasaras vidum. Gaidīsim!

Pārkāpjot slieksni…

Pārkāpjot slieksni…

Ir mazliet pāri maija vidum, zied ceriņi, dabā šķiet smaržo it viss…

Visās Latvijas skolās valda svētku satraukums – tūlīt, tūlīt izskanēs pēdējais zvans 9. un 12.klašu skolēniem. Satraukums par nezināmo nākotni, par eksāmenu rezultātiem un, protams, par svinīgo mirkli, kad, skanot skaistai mūzikai, tiek teikti laba vēlējuma vārdi.

Svinīgajā pēdējā zvana pasākumā 9. klases skolēni nokļuva improvizētajā mācību procesā, kura laikā dažādu priekšmetu skolotāji bija sagatavojuši bērniem īpašus pārbaudījumus. Starp veicamajiem darbiem bija arī nelieli pārtraukumi, kuru laikā dziedāja 4. klases Jelizaveta, dejoja skolas deju kolektīvs un 6.-8.klašu draugu grupa, protams, veltījums un apsveikums no pirmklasniekiem un 8. klases pārstāvja Alekseja. Skolas direktore šajā svinīgajā brīdī uzrunāja gan bērnus, gan vecākus.

Šodien, kad Audriņu pamatskolā skan pēdējais zvans, vēlamies novēlēt veiksmi eksāmenos, jo „tā kundze mēdz būt kaprīza”, izturību, lai spētu izpildīt visus eksāmenu uzdevumus un nebūtu jānodod pustukšas lapas. Tāpat vēlam optimismu – drīz Jūs būsiet brīvi cilvēki, kuri labprāt vēl pamācītos skolā, bet atestāts jau kabatā. Un neatlaidību, jo dzīve tādus cilvēkus ciena. Lai piepildās visi Jūsu sapņi un skola būtu tikai skrejceļš tālākajiem panākumiem.

Ja skolas zvans man vēlreiz dūktu,
Es atkal solā sēstos sīks,
Trīs lietas skolotājiem lūgtu,
Jo zinu, kas ir vajadzīgs…

Audriņu pamatskolas skolotājas Ivetas Rundānes teksts un foto