Vides svētki “Būt zaļiem!” Lūznavas muižā

Vides svētki “Būt zaļiem!” Lūznavas muižā

Šī gada 26. maijā SIA “ALAAS” kopā ar sadarbības partneriem organizēja vides svētkus  “Būt zaļiem!”  Lūznavas muižā. Pasākuma laikā tika apbalvoti ALAAS konkursa “Sāc ar sevi!”  uzvarētāji, kas visa mācību gada laikā aktīvi vāca PET pudeles,  kā arī pasākuma ideja bija skolēniem likt aizdomāties par vides saudzēšanas iespējām ikdienā.

Audriņu pamatskolas skolēni ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu tīrākas vides veidošanā, tāpēc viņi arī bija laipni gaidīti uz vides svētkiem “Būt zaļiem!” Lūznavas muižā. Mūsu Audriņu pamatskola bija viena no vairākām reģiona izglītības iestādēm, kuru skolēni visu mācību gadu aktīvi un centīgi vāca PET pudeles. Diemžēl, pirmajā trijniekā Audriņu pamatskolai neizdevās tikt, kaut gan savāktais PET pudeļu materiāls bija iespaidīgs – 220 kg (!).

Pasākuma laikā skolēniem un skolotājiem bija iespēja apskatīt Lūznavas muižu ģida pavadībā, muižā esošas izstādes, izstaigāt muižas parka teritoriju, kā arī bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un izspēlēt dažādas vides izglītojošas spēles. Darbojās arī Zaļais tirdziņš, kur varēja iegādāties gan pārtikas produkciju, gan brīnišķīgus rokdarbu darinājumus, ko piedāvāja Rēzeknes novada skolēnu mācību uzņēmumi un vietējie amatnieki, uzņēmēji.

Pasākuma noslēgumā visi pasākuma dalībnieki vienojās kopīgā zib akcijā “Būt zaļiem!”.

Šis Zaļais pasākums sniedza mūsu skolēniem ne tikai zināšanas par tīrākas vides veidošanu, bet arī iespēju patīkami, aktīvi un radoši atpūsties skaistajā vietā –  Lūznava muižā.

Audriņu pamatskolas skolotāja Jesēnija Masaļska

   

Tūrisma diena Audriņu pamatskolā

Tūrisma diena Audriņu pamatskolā

Šī gada 30. maijā Audriņu pamatskolā notika Tūrisma diena, kur piedalījās 1.-6. klases ar saviem klases audzinātājiem. Tūrisma dienas mērķis bija sniegt iespēju klases audzinātājiem un viņu audzēkņiem pozitīvi, sportiski un izglītojoši  draudzīgajā atmosfērā pavadīt pēdējo mācību dienu šajā mācību gadā. Pasākuma laikā varēja apskatīt  Rēzeknes novada tūrisma objektu informatīvās bukletes.

Tūrisma dienā notika orientēšanās sacensības  Audriņu pamatskolas apkārtnē, viktorīnas par Rēzeknes novada tūrisma objektiem un tūrisma karšu simbolu apzīmējumiem, ka arī pasākuma noslēguma beigās notika stafete. Visas iepriekšminētās disciplīnas un uzdevumi tika vērtēti pēc ātruma izpildīšanas un pareizām atbildēm.

Visvairāk punktu ieguva 4. klases skolēni, 2. vietu ieguva 6. klases skolēni un 3. vietu ieguva 5. klases skolēni. Visas pirmās trīs vietas tika apbalvotas ar diplomiem un saldām balvām. Pārējās klases saņēma sertifikātu par labiem sasniegumiem tūrisma dienā. Par drosmi un centību sacensties ar vecākajām klasēm 1. klase tika apbalvota arī ar konfektēm.

Pēc skolēnu atsauksmēm un viņu emocijām, varam secināt, ka Tūrisma diena Audriņu pamatskolā pagāja draudzīgajā un pozitīvajā atmosfērā.

Jesēnija Masaļska, Audriņu pamatskolas sporta skolotāja