Browsed by
Kategorijas: Sasniegumi

APSVEICAM !!!

APSVEICAM !!!

27.03.2017. notika Rēzeknes un Viļānu   novadu apvienības olimpiāde (pētnieciskais darbs) 4.klase,

kurā piedalījās 4.klases skolniece Milana Ovčinnikova.

APSVEICAM Milanu Ovčinnikovu ar iegūto ATZINĪBU (4.vieta)!!!

PALDIES skolotājām Oksanai Brokānei un Ivetai Rundānei par ieguldīto darbu!

 Skolas direktore:  Liāna Teirumnieka

Konkursi, Skates

Konkursi, Skates

APSVEICAM!

Audriņu pamatskolas 9. klases skolēni Viktorija Korsaka un Arkādijs Jeršovs (klases audzinātāja Sandra Jeršova) 2016. gada beigās piedalījās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” Interešu izglītības nodaļa rīkotajā radošo darbu konkursā “Krāsas man apkārt” kategorijā fotomāksla. Arkādijs Jeršovs ieguva ARPC “Zeimuļs” diplomu nominācijā “Mirkli tverošākais darbs”, bet Viktorija Korsaka – pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā. Abi skolēni saņēma arī pārsteiguma balvas.

APSVEICAM!

APSVEICAM 6. klases skolnieci DAJANU VASIĻJEVU ar iegūto 1.vietu radošā šūšanas konkursā “Mana sapņu soma”.

Skolotāja

Anžela Sigajeva

 

APSVEICAM!

APSVEICAM 9. klases skolnieci  VIKTORIJU KORSAKU ar iegūto 1.vietu foto konkursā “Čaks caur objektīvu”.

Skolotāja

Sandra Jeršova

Audriņu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2011./12.m.g.Audriņu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2012./13.m.g.Audriņu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2015./16.m.g.

Sasniegumi

Sasniegumi

Pirmā semestra sasniegumi Audriņu pamatskolā.

Audriņu pamatskolā ir tradīcija, katra semestra beigās apbalvot zinošākos, čaklākos un radošākos skolēnus.

Šajā semestrī par teicamām sekmēm tika apbalvoti trīs skolēni  – 2. klases skolniece Jelizaveta Jačeikina, 3. klases skolnieks  Iļja Ciganovs un 4.klases skolniece  Milana Ovčinnikova.

Par labām sekmēm tika apbalvoti seši skolēni 2. klases skolēni Ņikita Narnickis un Artjoms Vasiļjevs, 3. klases skolēni Vladlena Drobate un Kristina Vasiļjeva, 5. klases skolniece Jelizaveta Vasiļjeva  un 6. klases skolnieks Iļja Višņakovs.

Nominācijā par  kārtīgāko dienasgrāmatu tika apbalvoti – 4. klases skolnieces  Milana Ovčinnikova  un Anastasija Putina,  5.klases skolniece Jelizaveta Vasiļjeva, 6. klases skolniece Viviāna Laškova, 7. klases skolniece Jeļena Putina un 9. klases skolniece Viktorija Korsaka.

Nominācijā par 100% skolas apmeklējumu tika apbalvoti 1. klases skolēns Deniss Tihomirovs, 2. klases skolēns Artjoms Vasiļjevs, 3. klases skolēni Vladlena Drobate, Nikita Koroļkovs un Kristina Vasiļjeva, 4. klases skolēni Artjoms Laškovs un Andrejs Vasiļjevs, 5. klases skolnieces Jelizaveta Vasiļjeva,  Karina Tihomirova un Dženifera Surikova.

Skolēni visu semestri čakli piedalijās dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, un saņēma skolas pateicības rakstus.

Tika apbalvoti aktīvākie vecāki par aktīvu līdzdalību un atbalstu skolas dzīvē – Aļona un Oļegs Vasiļjevi, Olga Narnicka, Larisa Laškova, Gaļina Ciganova un Svetlana Tihomirova. Paldies viņiem!

Paldies visam skolotāju kolektīvam, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu! Otrajā semestrī novēlu būt tikpat radošiem, enerģiskiem un lai pietiek spēka, pacietības un  veselības čakli mācīt un mācīties, uzkrāt jaunas zināšanas, piedalīties dažādos konkursos, skatēs, olimpiādēs un citos pasākumos.