Atkalsatikšanās skolā….

Atkalsatikšanās skolā….

Kaut kur tālumā uz lauka dzestrs rīts tiek miglā tīts.

Kaut kur pļavā, rīta rasā kājas mazgā septembris.

Tālumā aiz košiem siliem noskan sapņains skolas zvans.

Ir tas brīdis klāt, kad uz skolu doties laiks…..

 

Vasara tuvojas izskaņai, dienas kļūst īsākas, vakari vēsāki, dzirdams putnu nemiers, oranžo pīlādžu krāšņums un rudens ziedi dārzos liecina – klāt skolas laiks. Saposta un skaista Audriņu pamatskola sagaida savus skolēnus. Skolas zālē pulcējās skolēni, pedagogi, 1. klases skolēnu vecāki lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu.

Klātesošajiem apsveikuma vārdus veltīja mūsu skolas direktore Liāna Teirumnieka un sveikt visus Zinību dienā ieradās Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Bindemanis. Īpaši satraukuma pilna diena bija jaunajiem pirmklasniekiem, kuriem viss šajā dienā notika pirmo reizi – tikšanās ar klases audzinātāju Diānu Vasiļjevu, sadraudzēšanās ar klasesbiedriem, jaunās klases aplūkošana.

Jau drīz viss atgriezīsies ierastajās sliedēs – skola, mājasdarbi, grāmatas, tomēr apziņa, ka ir iesākts jauns etaps, dod cerību un cīņas sparu. Lai šajā mācību gadā mūsu skolēniem saulains noskaņojums, nezūdoša iedvesma un apņēmība sasniegt savus mērķus, gūstot aizvien jaunas un noderīgas zināšanas, radīt jaunas idejas, rast domubiedrus un draugus, attīstīt savas prasmes un pieredzi. Savukārt pedagogiem un vecākiem vēlam radošu, atbalstošu un auglīgu sadarbību. Katru dienu ar prieku dalīties savas sirds siltumā un saglabāt spēju un vēlmi katru rītu atklāt jaunu un labāku pasauli sevī un apkārtējos. Pozitīvas enerģijas piestrāvotu un patiesi interesantu laiku.

Audriņu pamatskolas skolotāja Dace Vasilevska

Comments are closed.