Par mācību procesa organizāciju ārkārtas situācijā kārtību

Par mācību procesa organizāciju ārkārtas situācijā kārtību

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu“ izpildi no 14.04.2020. – 29.05.2020. ievērot šādu darba kārtību:

  1. Visus ar skolas darbību saistītos pakalpojumus veikt attālināti, izmantojot kādu no kontaktiem:
Atbildīgie darbinieki Kontakttālrunis E-pasts
Par skolas darbību Direktore Liāna Teirumnieka 29996631 audrini@saskarsme.lv
Par mācību procesu Dace Vasilevska 26842106 dace.vasilevska@saskarsme.lv
Vispārēja informācija, izziņu pieprasījums, vēstules u.c. Lietvede Iveta Rundāne 26337314  iveta.rundane@inbox.lv
Par ēdināšanu, saimnieciskajiem jautājumiem u.c. Saimniecības pārzinis Raitis Šakalovs  

64640245

   raitis.sakalovs@audrini.lv
Comments are closed.