Par mācību procesa organizāciju ārkārtas situācijā kārtību

Par mācību procesa organizāciju ārkārtas situācijā kārtību

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu“ izpildi no 16.03.2020. – 14.04.2020. ievērot šādu darba kārtību:

  1. Visus ar skolas darbību saistītos pakalpojumus veikt attālināti, izmantojot kādu no kontaktiem:
Atbildīgie darbinieki Kontakttālrunis E-pasts
Par skolas darbību Direktora p.i.

Iveta Rundāne

26337314 audrini@saskarsme.lv
Par mācību procesu Dace Vasilevska 26842106 dace.vasilevska@saskarsme.lv
Vispārēja informācija, izziņu pieprasījums, vēstules u.c. Lietvede

Iveta Rundāne

26337314  iveta.rundane@inbox.lv
Par ēdināšanu, saimnieciskajiem jautājumiem u.c. Skolas saimniecības pārzinis Raitis Šakalovs  

64640245

   raitis.sakalovs@audrini.lv

 

  1. Skolas pedagoģiskajam personālam no 16.03.2020. – 22.03.2020. strādāt pēc apstiprināta darba grafika izglītojamo brīvdienās, no 23.03.2020. – 14.04.2020. mācību procesu veikt attālināti. Pirmsskolas pedagoģiskajam personālam no 16.03.2020. – 14.04.2020. strādāt pēc darba grafika dežūrgrupā.
  2. Visiem skolas un 5-6 g.v. izglītojamajiem mācību process notiks attālināti no 23.03.2020. – 14.04.2020.
  3. Sākot no 16.03.2020. izglītojamajiem, kas apmeklē pirmsskolas grupas un vecākiem nav iespējas viņus pieskatīt, nodrošināt dežūrgrupu. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, dežūrskolotājs ir atbildīgs par to, ka tiek saņemts rakstisks apliecinājums no vecākiem, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
  4. Ierasties 15.04.2020. Audriņu pamatskolā var tikai tad, ja nav akūtas elpceļu infekcijas simptomu un pēdējās 14 dienas nav bijis kontaktā ar cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārvalstīm, vai nav bijuši kontaktā ar inficētiem ar Covid-19.

 

Comments are closed.