Jaungada pasaka

Jaungada pasaka

Senie latvieši decembri sauca par vilku mēnesi vai svētku mēnesi. Audriņu pamatskolas  pirmsskolas grupiņās šis mēnesis pagāja gatavojoties svētkiem. Visi kopā taisījām eglīšu

rotājumus, dekorējām telpas, mācījāmies dzejoļus, dziesmas un dejas. Tika organizēta izstāde “Jaungada rotājums” , kur aktīvi piedalījās bērni un viņu vecāki.

18. decembrī notika Jaungada svētku pasākums pirmsskolas grupiņu bērniem. Bērnus pasākumā sagaidīja pasaku tēls Īkstīte. Bērni visu laiku bija nodarbināti ar dažādām rotaļām ,atrakcijām, uzmanības rotaļām, kustību rotaļām un dejām. Bērnus iepriecināja arī Cūka un Pele kā gadumijas simboli, sacenšoties par savu varenību,  aicināja uz jautru deju un dziedāja kopā dziesmas.

Redzot bērnu aktīvo darbošanos, Sniegbaltīte un Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu ieradās pasākumā un iepriecināja bērnus ar saldumu paciņu.

Kā gandarījums par labi paveiktu darbu bija bērnu mirdzošās acis pēc pasākuma.

Ar sniega pārslu mirdzumu un zaļo egļu smaržu , gaišām domām un ticību labajam pie mūsu durvīm klauvē svētku laiks. Veiksmi un panākumus Jaunajā gadā!

Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Rudīte Vaišļa

Comments are closed.