Actiņās mirdzošs gaidāmo svētku prieks

Actiņās mirdzošs gaidāmo svētku prieks

Audriņu pamatskolas vecākā pirmsskolas grupiņa 11. decembrī devās ekskursijā uz Rēzeknes pilsētu. Ekskursijas laikā apskatījāmies kā Rēzeknes iestādes, mājas un ielas tiek izpušķotas gaidāmajiem svētkiem, apskatījāmies arī Rēzeknes galveno -lielo egli, dekorācijas Festivāla parkā.  Kopā ar bērniem izteicām minējumus, par Rēzeknes galvenās egles augstumu, jo šogad tā ir patiesi liela. Vēlāk, mēģinājām visi kopā, sadevušies rokās, sastāties apkārt eglītei, bet tas neizdevās, jo kā secināja bērni, mūsu bija par maz un tas izdotos tad, ja visi bērnudārza bērni būtu atbraukuši mums līdzi. Apskatījāmies lielo parka sniegavīru, kā arī Ziemassvētku vecīša piparkūku namiņu, kura logos ieskatoties, bērni saskatīja dāvanas, kas ir sagatavotas bērniem. Bērni Festivāla parkā sajutās esam kā ziemas pasakā, kurā netrūka arī neatņemamā ziemas sastāvdaļa – sniegs, lai gan Audriņos no sniega nebija ne miņas. Skolotājiem paņemot līdzi barību, bērniem bija iespēja pabarot pīles, kas uzturas Rēzeknes promenādes tuvumā esošajā Rēzeknes upē. Mēģinot saskaitīt, cik tad pīļu uzturas upes tuvumā, ātri vien nojukām no skaita, jo to tur ir ļoti daudz. Noslēgumā devāmies arī apskatīties un saskaitīt skaistos eņģeļus, kas atrodas pie neparastās ARPC “Zeimuļs” ēkas. Pirms ekskursijas, kā arī tās laikā pievērsām uzmanību drošības noteikumiem, kas jāievēro atrodoties uz ielas, kā arī braucot transportā. Pēc brauciena, bērni labprāt uzzīmēja Rēzeknē gūtos iespaidus uz papīra lapām, lai redzētais vēl kādu laiku paliktu atmiņā arī caur zīmējumiem. Bērniem šī ekskursija bija kā liels un nebeidzams piedzīvojums, jo Rēzeknes pilsēta ir tik liela, sakopta un skaista, ka ik uz katra soļa ir ko redzēt un kur apstāties.

Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotājas Līgas Asares teksts

Audriņu pamatskolas logopēdes Oļesjas Apīnes foto

 

Comments are closed.