Sportojam, sportojam

Sportojam, sportojam

Audriņu pamatskolas vecākajā pirmsskolas grupiņā novembra mēnesī turpinājās ESF projekts „Skriešanas/slēpošanas nodarbību cikls”. Nodarbības vadīja sporta skolotāja Jesēnija Masaļska, kas momentā atrada kopēju valodu ar bērniem. Kā zināms sports un kustību aktivitātes ir vitāli nepieciešamas cilvēka fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, tāpēc mūsu grupiņas bērniem papildus sporta nodarbības tika uzņemtas ar sajūsmu. Bērniem tika piedāvātās daudz un dažādas interesantas sporta aktivitātes, kurās bērni labprāt iesaistījās. Skolotāja regulāri bērniem atgādināja arī par drošības noteikumu ievērošanu sporta nodarbībās, lai kustību prieks nebeigtos ar traumām. Paldies skolotājai Jesēnijai par radošo pieeju un tik daudzveidīgajām sporta nodarbībām.

Pirmsskolas skolotāja Līga Asare (teksts un foto autora)

Comments are closed.