Ceļojums burtu pasaulē

Ceļojums burtu pasaulē

29. novembrī Audriņu pamatskolas vecākā pirmsskolēnu grupiņa devās uz Audriņu ciema bibliotēku, kur viņus gaidīja jautrs piedzīvojums burtiņu pasaulē. Bibliotekāre Margarita laipni sagaidīja bērnus, izrādīja jaunāko bērnu literatūru un aicināja iestāties bibliotēkas cītīgo lasītāju klubiņā. Vēlāk ziņkārīgie bērni tika aicināti ieņemt vietas pie galda bērnu literatūras nodaļas lasītavā, kur viņiem tika izdalītas lapas ar krāsaino alfabētu. Bibliotekāre aicināja bērnus nosaukt savu vārdu un sava vārda pirmo burtiņu, kā arī atrast to starp citiem alfabēta burtiem. Kad tas veiksmīgi tika izdarīts, bērni uzrakstīja sava vārda pirmo burtu un, kā nu kurš vēlējās, izdaiļoja to. Bērniem veicot darbiņus, paralēli tika lasītas Margaritas Stārastes pasakas par burtiem.  Noklausoties pasakas, sekoja nākošais izaicinājums – atrast starp alfabēta burtiem pārējos sava vārda burtus, izgriezt tos un sakārtot secīgi tā, lai tiktu izveidots katra bērna vārds. Bērni ar prieku meklēja sava vārda burtiņus, palīdzēja viens otram un dalījās ar trūkstošajiem burtiņiem, jo kā zināms mūsu vārdos vairāki burti var atkārtoties. Darbiņu noslēdzot, viesmīlīgā bibliotekāre cienāja bērnus ar viņas sarūpēto cienastu.

Paldies Margaritai Platonovai par ciešo sadarbību ar Audriņu pamatskolas pirmsskolas grupiņām un to skolotājiem!

                                  Pirmsskolas skolotāja Līga Asare (teksts un foto autora)

Comments are closed.